ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ

Bu çalışmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim gören üstün zekalı 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerin sahip olduğu bilimsel epistemolojik inançların fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyi ve fen bilimleri başarısı ile ilişkisini incelemektir. Çalışma ilişkisel araştırma modelinde bir araştırma olup verilerin toplanmasında Bilimsel Epistemolojik İnanç Ölçeği, Fen Bilimlerine Yönelik Başarı Testi ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma evreninden örneklem alınırken, araştırmacının bulunduğu ve ulaşmasının kolay olduğu Malatya ilindeki BİLSEM’de öğrenim gören 84 öğrenci (35 kız, 49 erkek) seçilmiştir. Elde edilen veriler Spearman korelasyon testi yardımıyla analiz edilmiş olup, yapılan analizler sonucunda fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyi ile bilimsel epistemolojik inanç skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fen bilimlerine yönelik başarı ve bilimsel epistemolojik inançlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Fen öğrenmeye yönelik motivasyonun görev odaklı çaba ve önemlilik boyutlarının, doğruluk ve gelişim epistemolojik inanç boyutlarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir

RELATIONSHIP OF GIFTED STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS WITH ACHIEVEMENT AND MOTIVATION TOWARDS SCIENCE LEARNING

The purpose of this study is to investigate relationship of scientific epistemological beliefs of fifth, sixth, seventh and eigth grade gifted students in Science and Art Centers with their motivation towards science learning and science achievment. The study was designed as a correlational study and Scientific Epistemological Beliefs Scale, Science Achievement Test and Motivation towards Science Learning Scale were used to collect data. In selection of the sample, accessibility and nearness were considered and 84 students (35 girls and 49 boys) were selected. The data were analyzed by Spearman correlation analysis and the results showed that there was a statistically significant relationship between motivation towards science learning and scientific epistemological beliefs of the gifted students. However there was no statistically significant relationship between science achievement and scientific epistemological beliefs of the gifted students. Task oriented effort and task value aspects were positively correlated with “development” and “truth” aspects of scientific epistemological beliefs

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241790, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {22 - 44}, doi = {}, title = {ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Aşut, Nuriye and Köksal, Mustafa Serdar} }
APA Aşut, N , Köksal, M . (2016). ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (2) , 22-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22626/241790
MLA Aşut, N , Köksal, M . "ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 22-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22626/241790>
Chicago Aşut, N , Köksal, M . "ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2016 ): 22-44
RIS TY - JOUR T1 - ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ AU - Nuriye Aşut , Mustafa Serdar Köksal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 44 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ %A Nuriye Aşut , Mustafa Serdar Köksal %T ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Aşut, Nuriye , Köksal, Mustafa Serdar . "ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2016): 22-44 .
AMA Aşut N , Köksal M . ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ. DÜSOBED. 2016; 5(2): 22-44.
Vancouver Aşut N , Köksal M . ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 5(2): 22-44.
IEEE N. Aşut ve M. Köksal , "ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FEN ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON DÜZEYİ VE BAŞARIYLA İLİŞKİSİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 22-44, Tem. 2016