RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI

Paul’e göre bedenseller ya da demiurgik ruhlar günaha köle olmalarına rağmen, özgürlüklerine erişme olanağına sahiptir. Bedenseller beden ile ruh arasında ortada durmaktadır, birini diğerine tercih etmek zorundadırlar, şeytanın ruhunu ya da tanrının ruhunu seçmek mecburiyetindeler. Paul, bedensellerin, kötü ruhların (şeytanın) iradesine itaat etmek, bedenin arzularını yerine getirmek, demiurgenin dürüstlük ile adalet yasasına bağımlı kalmak zorunda olduğunu açıklamıştır. Oysa ruhsallar, yasadan ayrı ve bağımsız kalarak yaşadıkları gibi tamamıyla günahsız olarak yaşarlar, ruhani yaşamları daima bedensel vücut buluşlarından önce gelmektedir. Ruhsallar, tamamıyla sezgisel şekilde, ruhsal yasayı kendi içlerinde kavrayabilirler. Paul, İsa’yı içlerine alarak veya tanrının ruhunu kendinde yaşatarak ruhsal kurtuluşa erenleri överek kutlamaktadır. Seçilmişler ruhun ilk meyveleridir, demiurgik ruh taşıyanlar seçilmek için çağrılmıştır. Seçilmiş kullar, kendilerini, perhiz yapmaktan serbest kıldıkları gibi, Demiurge’nin (Yahve’nin) bedensel yasasından da özgür kılmışlardır. Seçilmişler, baba tanrı ile Mesih’in sevgi yasası demek olan ruhsal yasanın tarafındadırlar. Tanrının çocukları olarak seçilmişler, demiurge’nin sınırlayıcı ve hükmedici olan Demiurge’nin yasasından serbest kalarak kurtulmakta, yasanın hükmü altından çıkan bütün ruhsallar ruhun yönlendirmesiyle davranır olmaktadır

THE GNOSTİC HERESY OF PAUL IN THE DİLEMMA OF THE SPİRİT OR FLESH AND THE SEGREGATİON OF DUALİSTİC GOD

According to Paul the psychics as carnals or demiurgic souls who enslaved to sin but they have the possibility of attaining their freedom. The psychics stand in the middle between flesh and spirit, they must choose to identify with one or the other, with the devil’s soul or with the spirit of God. Paul explained that the psychics must obey the will of the devil, fulfilling the desires of the flesh, subordinate righteousness and justice of the demiurge’s law. But the pneumatics live apart from the law and live without sin, they live spiritually prior to his bodily incarnation. The pneumatic perceives intuitively the pneumatic law within himself. Paul celebrates the pneumatic redemption, those who are in Christ Jesus or in whom the spirit of God dwells. The electeds are the first fruits of the spirit, the psychics who are those called for being elect. The elect proclaiming himself free in dietary and free from the demiurge’s (Yahweh’s) fleshly law. He stands in the pneumatic law, that of God the father and of christ, which is the law of love. The elect as sons of God liberation from the restraints and clutches of the demiurge’s law, and the pneumatics being led by the spirit not under the law

Kaynakça

Bauer, W. (1971), Orthodoxy and Heresy in Earliest Christianity, Philadelphia University Press, Philadelphia.

Bornkamn, G. (1973), Paul, Harper & Row, New York .

Brock, D.L. (2008), Kayıp İnciller, Haberci Yayınları, İstanbul.

Bultmann, R. (1959), Theology of the New Testament, Scribner , New York.

Burkitt, F.C. (1963), Church and Gnosis, Cambridge University Press , Cambridge.

Churton, T. (1987), The Gnostics, D.Dobson, London.

Couchoud, P.L. (1939), The Creation of Crist, George Allen and Unwin, London.

Darrell, L.B. (2008), Kayıp İnciller, Ayna Yayınları, İstanbul.

Eflatun (1950), Cumhuriyet, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Freke, T, Gandy, P. (2005), İsa’nın Gizemleri, Ayna Yayınları, İstanbul.

Freke, T., Gandy, P. (2006), İsa ve Kayıp Tanrıça, Ayna Yayınları, İstanbul.

Giovanni, F. (2005), Gnostisizm Tarihi, Litera Yayıncılık, İstanbul.

Grant, R.M. (1959), Gnosticism and Early Christianity, Clarendon Press, New York.

Grobel, K. The Gospel of Truth, Black Press, London.

Gündüz, Ş. ( 1999), Sabiiler : Son Gnostikler, Vadi Yayıncılık, Ankara.

Gündüz, Ş. (2011), Pavlus Hristiyanlığın Mimarı, Ankara Okulu Yayınları , Ankara.

Gündüz, Ş. (1998), Mitoloji ile İnanç Arasında, Etüt Yayınları , Samsun.

Gündüz, Ş. (1997), Gnostik Mitolojide Düşüş Motifi ve Demiurg Düşünvesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (9)

Hançerlioğlu, O. (1977), Felsefe Ansiklopedisi Kavram ve Akımlar, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Haris, G.H. (1999), Gnosticism: Beliefs and Practices, Slonk Hill Press, Sussex.

Jonas, H. (2001), The Gnostic Religion: The Message Of The Alien God And The Beginnings Of Christianity, Longman, New York.

Kasser, R. (2006), The Gospel of Judas, George Allen and Unwin , London.

KMŞ (2004), Kutsal Kitap Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebur, İncil), Kitab-ı Mukaddes Şirketi , İstanbul .

Layton, B. (1987), The Gnostic Scriptures, Free Press Glencoe, New York.

Logan, H.B. (1996), Gnostic truth and Christian Heresy, B.Blackwell Inc., New York.

Martin, S. (2010), Gnostikler : İlk Hristiyan Sapkınlar, Kalkedon Yayınları, İstanbul.

Mercan, Ş. (2003), Gnostik İnciller : Binlerce Yıldır Vatikan’ın Yasakladığı İnciller, Nokta Yayıncılık, İstanbul.

Özemre, Y.A. (2002), Toma’ya Göre İncil, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

Pearson, B.A. (2007), Ancient Gnosticism: Traditions And Literature, Heineman Publisher, London.

Platon, (1994), Yasalar (cilt 2), Kabalcı Yayınları, İstanbul.

Platon (1997), Timaios, Türkiye İş Bankası Yayınları , İstanbul.

Platon (2001),Phaidon, Türkiye İş Bankası Yayınları , İstanbul.

Sean, M. (2010), Gnostikler : İlk Hristiyan Sapkınlar, Kalkedon Yayınları, İstanbul.

Schmithals, W. (1976), Gnosticism in Corinth, Abingdon Inc., Nashville.

Schmithals, W. (1972), Paul and The Gnostics, Abingdon Inc., Nashville.

Schweitzer, A. (1942), The Mysticism of Paul : The Apostle, Harper & Brothers , New York.

Smith, A.P., Hoeller, S.A. (2007), Gnostic Writings on the Soul, Columbia University Press, New York.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241822, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {23 - 55}, doi = {}, title = {RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI}, key = {cite}, author = {Akalın, Kürşat Haldun} }
APA Akalın, K . (2016). RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 23-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22632/241822
MLA Akalın, K . "RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2016 ): 23-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22632/241822>
Chicago Akalın, K . "RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2016 ): 23-55
RIS TY - JOUR T1 - RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI AU - Kürşat Haldun Akalın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 55 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI %A Kürşat Haldun Akalın %T RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Akalın, Kürşat Haldun . "RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2016): 23-55 .
AMA Akalın K . RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI. DÜSOBED. 2016; 4(1): 23-55.
Vancouver Akalın K . RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 4(1): 23-55.
IEEE K. Akalın , "RUH-BEDEN ÇIKMAZINDA ve DÜALİST TANRI AYRIMINDA PAUL’ÜN GNOSTİK SAPMASI", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 23-55, Tem. 2016