REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin rekabetçi davranışlarının oluşmasında örgütsel yeteneklerin etkilerini incelemektir. Bu amaçla Akdeniz ve Ege bölgelerindeki 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerini kapsayan nicel bir araştırma yapılmıştır. İki bölgeden toplam 177 otel işletmesinin yöneticilere anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin belirli rekabetçi davranışlarının ve örgütsel yeteneklerinin boyutları ve rekabetçi davranışların açıklanmasında örgütsel yeteneklerin etkileri ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçları otel işletmelerinin saldırgan, savunmacı ve işbirlikçi rekabetçi davranışlarında yenilik yapabilme yeteneğinin etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca lojistik yeteneklerin savunmacı rekabetçi davranışlarda etkili olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte örgütsel öğrenme yeteneğinin otel işletmelerinin rekabetçi davranışlarını anlamlı bir şekilde açıklamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanılarak çalışmada sektörel ve akademik önerilere yer verilmiştir.

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CAPABILITIES ON FORMATION OF COMPETITIVE BEHAVIOURS: A RESEARH ON HOTEL BUSINESSES IN MEDITERRANEAN AND AEGEAN REGIONS

The aim of this study is to examine the effects of organizational capabilities in the formation of competitive behaviour of hotels. For this purpose a quantitative research has been conducted covering 3, 4 and 5 star hotel businesses in the Mediterranean and Aegean regions. A total of 177 hotel managers from the two regions were surveyed.In conclusion of the study certain dimensions of organizational capabilites and competitive behaviors of hotel and the effects of organizational capabilites in explaining competitive behavior of them have been defined.The results have demonstrated that innovation capability of hotels is effective in their offensive, defensive, and coopetitive behaviours. In addition, the logistics capability was determined to be effective in defensive competitive behavior. However, it is concluded that organizational learning capabilities did’nt explain any competitive behavior of the hotel businesses in a meaningful way. Based on the results academic and sectoral recommendations are given.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241803, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {5}, pages = {50 - 80}, doi = {}, title = {REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Ağraş, Süleyman and Kılınç, İzzet} }
APA Ağraş, S , Kılınç, İ . (2011). REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 50-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22628/241803
MLA Ağraş, S , Kılınç, İ . "REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2011 ): 50-80 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22628/241803>
Chicago Ağraş, S , Kılınç, İ . "REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2011 ): 50-80
RIS TY - JOUR T1 - REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Süleyman Ağraş , İzzet Kılınç Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 80 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Süleyman Ağraş , İzzet Kılınç %T REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2011 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Ağraş, Süleyman , Kılınç, İzzet . "REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2011): 50-80 .
AMA Ağraş S , Kılınç İ . REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2011; 5(1): 50-80.
Vancouver Ağraş S , Kılınç İ . REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 5(1): 50-80.
IEEE S. Ağraş ve İ. Kılınç , "REKABETÇİ DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL YETENEKLERİN ETKİLERİ: AKDENİZ VE EGE BÖLGESİ OTELLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 50-80, Tem. 2011