OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ

Öz 19. yüzyılda Osmanlı imparatorluğunda iki çok önemli tıp cemiyeti kurulmuştur. Birisi Kırım savaşı nedeniyle İstanbul'a gelen yabancı hekimlerin diğeri de on yıl kadar sonra Türk hekimlerin kurduğu bu iki farklı cemiyet özellikle tıp eğitim dilinin Türkçeleştirilmesi kapsamında kıyasıya bir mücadeleye girişmişlerdir. Günümüze kadar varlıklarını korumayı başaran bu iki önemli tıp cemiyetinin tarihi süreçleri içerisindeki faaliyetleri, ülkemize etkileri ve özellikle tıp eğitim dilimiz üzerinden yürütülen mücadeleleri bu makalenin eksenini oluşturacaktır.

Kaynakça

1. Topcu I. Turkish Medical Council (Türkiye Tıp Encümeni) and Scientific Activities Between 1946-1966. Istanbul Med J. 2018:79-88. doi:10.5152/imj.2017.22800

2. Ekmeleddin İhsanoğlu. Osmanli turkiyesinde kultur ve bi̇li̇m hayatinda tüzel ki̇şi̇li̇ği̇n geli̇şmesi̇ ve teşki̇latlanmanin başlamasi. 255-292. Osmanlı Türkiyesinde Kültür Ve Bilim Hayatı, 1991.

3. http://hipokratist.com/cemiyet-i-tibbiye-i-sahane/

4. Sabri Kemahlı. Tıp Eğı̇tı̇mı̇ Ve Hekı̇mlı̇k Dı̇lı̇mı̇z Nasil Türkçeleşti? Tıp Eğitimi Dünyası Sayı 44. 2015:5-12.

5. F. Günergun. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane ( Société Impériale de Médecine ) , 19-63 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13341

6. Ebru Kayabaş.Tezi D. Osmanlı Devleti ’nde Tanzimat Döneminde Cemiyetler Hukukunun Gelişimiimi. 2008. sy:130-131 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi key=ZeTyprYuef2HkaF3xt4wYtNvsvwAQDs7iksjN3tniVdlfOEuOLSjIzFd2nmNzVfN.

7. F. Günergun. Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane ( Société Impériale de Médecine ) , 19-63 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13341

8. https://ato.org.tr/hekim_postasi_arsiv/2019/temmuz-agustos2019.pdf

9. Atmaca NS, Türk Hekimlik Dilinin Tarihsel Gelişimi. güncel gastroenteroloji 15/2. 132-137.

10. http://turkiyetipakademisi.org/default.asp?id=2

11. SD PLATFORM - Dergi - 143 yıllık tıp derneği: Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye. http://www.sdplatform.com/Dergi/388/143-yillik-tip-dernegi-Cemiyet-i-Tibbiye-i-Osmaniye.aspx. Accessed December 7, 2019.

12. Nil Sarı. Cemiyet-İ Tıbbiyye-İ Osmaniyye Ve Tıp Dilinin Türkçeleşmesi Akımı. Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri (1 Milli Türk Bilim Tarihi Sempozyumu). 1987. 121-142

13. http://www.gonuldergisi.com/cemiyet-i-tibbiye-i-osmaniyeden-bugune-prof-dr-ayten-altintas.html

14. İbrahim Topçu. Örneklerle Türkiye Tıp Encümeni'nin bilimsel faaliyetleri (1946-1966) / The scientific activities of the Turkish Medical Committee by examples (1946-1966). uzmanlık Tezi, 2003, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed657595, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {132 - 140}, doi = {}, title = {OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ}, key = {cite}, author = {Topçu, İbrahim} }
APA Topçu, İ . (2019). OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , İslam Bilim Tarihi Prof. Dr. Fuat Sezgin Özel Sayısı , 132-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51413/657595
MLA Topçu, İ . "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 132-140 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51413/657595>
Chicago Topçu, İ . "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 132-140
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ AU - İbrahim Topçu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 140 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ %A İbrahim Topçu %T OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Topçu, İbrahim . "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 3 (Aralık 2019): 132-140 .
AMA Topçu İ . OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ. DÜSOBED. 2019; 9(3): 132-140.
Vancouver Topçu İ . OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(3): 132-140.
IEEE İ. Topçu , "OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İLK BİLİMSEL TIP CEMİYETLERİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 132-140, Ara. 2020