KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Kariyer kavramı özellikle son yıllarda iş dünyasında olduğu kadar akademik camiada da ağırlıklı olarak üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Kariyer alanındaki çalışmalarda, kariyerin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine yönelik araştırmalar da dikkati çekmektedir. Bu çalışmada özellikle kariyer devreleri ile örgütsel bağlılık eğilimi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Başka bir deyişle kariyerinin başlarında olan çalışanlar ile ortalarında olanlar veya kariyerinin sonuna gelmiş olanlar arasında örgütsel bağlılık algısı açısından bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda turizm bölümlerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin örgütsel bağlılık eğilimlerinin var olduğu ve bunun kariyerde bulunulan basamağa göre değişmediği sonucu bulunmuştur. Yaş veya cinsiyet açısından da örgütsel bağlılık eğilimlerinin farklılık arz etmediği sonucu da bulunmuştur

THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER CIRCUITS WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENT RELATIONSHIP EVALUATION ABOUT ACADEMIC PERSONNAL IN TOURISM HIGH SCHOOL: A RESEARCH IN THE WESTERN BLACK SEA UNIVERSITIES

The concept of a career in business as well as the academic community, especially in recent years mainly focused on the issue has become. Careers in the studies, the research also draws attention to the effect of career on organizational commitment. In this study, especially the tendency of a relationship between career and organizational commitment circuits has been investigated. In other words, those who began his career in the mid or end of his career came with the employees organizational commitment among those who tried to determine whether there is a difference in terms of perception. academics working in the tourism departments of the research that there are tendencies of organizational commitment, and it was found that career change according to the current step. Age or gender did not differ in terms of trends in organizational commitment was found to be the result

Kaynakça

Ada, N. ve Diğ., (2008), Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: ManisaOrganize Sanayi Bölgesinde Yer Alan ve İmalat Sektörü Çalışanları ÜzerindeYapılan Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, (2), ss. 487-518.

Akman, V. (2007), ‘Kariyer Devreleri www.danismend.com/konular/fihrist/inka_kariyer_devreleri.htm (28.05.2010).

Allen, N.J. ve Meyer, J.P. (1990), The Measurement and Antecedents of Affective,Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal ofOccupational Psychology, (63), ss. 1-18.

Arbak, Y. ve Kesken, J. (2005), Örgütsel Bağlılık, Sağlık Hizmetlerinde SürekliGelişim İçin Davranışsal Bir Yaklaşım, İzmir: Dokuz Eylül ÜniversitesiYayınları.

Aytaç, S. (1997), Çalışma Yaşamında Kariyer: Yönetimi, Planlaması, Geliştirilmesi,Sorunları. İstanbul: Epilson Yayıncılık. Barutçugil, İ. (2004), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul: KariyerDeveloper.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241884, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {97 - 118}, doi = {}, title = {KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Öznur and Çetin, Özden} }
APA Bozkurt, Ö , Çetin, Ö . (2016). KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 97-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22643/241884
MLA Bozkurt, Ö , Çetin, Ö . "KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 97-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22643/241884>
Chicago Bozkurt, Ö , Çetin, Ö . "KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 97-118
RIS TY - JOUR T1 - KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Öznur Bozkurt , Özden Çetin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 118 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Öznur Bozkurt , Özden Çetin %T KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bozkurt, Öznur , Çetin, Özden . "KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2016): 97-118 .
AMA Bozkurt Ö , Çetin Ö . KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2016; 1(1): 97-118.
Vancouver Bozkurt Ö , Çetin Ö . KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(1): 97-118.
IEEE Ö. Bozkurt ve Ö. Çetin , "KARİYER DEVRELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TURİZM ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 97-118, Tem. 2016