İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin “Olasılık ve İstatistik” ünitesini öğrenmeleri üzerinde, bilgisayar destekli öğretimin geleneksel öğretim yöntemine göre matematik başarısına olan etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest ve sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma 2009–2010 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Siirt ili Sancaklar İlköğretim Okulunda öğrenim gören 56 yedinci sınıf öğrencisi arasında deney ve kontrol grupları üzerinde yürütülmüştür. Deney grubunda 27 kontrol grubunda ise 29 öğrenci bulunmaktadır. Dersler deney grubundaki öğrencilere bilgisayar destekli öğretim etkinliklerine göre hazırlanan planlar çerçevesinde, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretime uygun olarak hazırlanan ders planlarına göre işlenmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Matematik Başarı Testi” deney ve kontrol gruplarında öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde t-testi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilköğretim yedinci sınıf matematik dersinde bilgisayar destekli öğretim yönteminin öğrenci başarısını arttırmada geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır

THE EFFECT OF COMPUTER-ASSISTED INSTRUCTION ON TEACHİNG THE UNIT OF “PROBABILITY AND STATISTICS” TO 7th GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

The aim of this study is to determine the effect of computer-assisted instruction regarding seventh grade primary school students’ learning the unit of “Probability and Statistics” compared to traditional teaching method on students’ maths achievement. In this study, an experimental research model with pretest posttest control group design was used. The study was carried out in spring term of 2009–2010 academic year by experimental and control groups of 56 seventh grade students in Siirt Sancaklar Primary School. While the experimental group was consisted of 27 students, the control group was consisted of 29 students. Students in the experimental group were instructed within the framework of the plans based on the computer-assisted instruction activities while those in control group were instructed according to course plans prepared appropriate to traditional teaching method. Mathematics achievement test developed by researchers as data gathering tool was applied as pretest and posttest in both experimental and control groups. t-test was used to analyse data. It is determined as a result of this study that the computer-assisted instruction is more effective in increasing student achievement compared to the traditional instruction at the seventh grade mathematics class

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241808, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {45 - 64}, doi = {}, title = {İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Çelik, H Coşkun} }
APA Çelik, H . (2016). İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 45-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22629/241808
MLA Çelik, H . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2016 ): 45-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22629/241808>
Chicago Çelik, H . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2016 ): 45-64
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ AU - H Coşkun Çelik Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 64 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ %A H Coşkun Çelik %T İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, H Coşkun . "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (Temmuz 2016): 45-64 .
AMA Çelik H . İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ. DÜSOBED. 2016; 4(2): 45-64.
Vancouver Çelik H . İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 4(2): 45-64.
IEEE H. Çelik , "İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “OLASILIK VE İSTATİSTİK” ÜNİTESİNİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDE BİLGISAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ETKİSİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 45-64, Tem. 2016