DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bu makalede, deprem konusunu ele alan ve Türkçe olarak yayımlanmış karikatür kitaplarında işlenmiş olan başlıca temalar incelemeye konu edilmiştir. Yapılan incelemede, kitapların ana temalarının, depremin bilimsel veya afet yönetimi anlamındaki teknik yönlerinden ziyade, gündelik yaşama yansıyan ve sosyal yönü ön plana çıkan konular ekseninde biçimlendiği belirlenmiştir. Çizerleri tarafından, depremin sosyal yönü ekseninde yapılandırılmış bulunan ana temalar, bu makalede kavramsal düzeyde kısaca açıklanmış ve kitaplarda ele alınan biçimleriyle yorumlanmıştır. Bu çalışmada incelenen karikatür çizimlerini, çizerlere ait birer doküman veya arşiv materyali olarak nitelendirebilmek mümkündür. Dolayısıyla, bu tür materyal üzerinde yürütülen bilimsel çalışmalarda yararlanılmakta olan nitel yöntemlerden biri olan içerik incelenmesi tekniği, bu çalışmada da kullanılmıştır. İncelenen kitaplardaki ana temalar, yapılan anlatımlar ve oluşturulan tablolar aracılığıyla sistematik bir şekilde okuyucunun dikkatine sunulmuştur.

A REVIEW OF CARTOON BOOKS ON EARTHQUAKE

In this article, the main themes dealing with earthquake and caricature books published in Turkish have been examined. It has been determined that the main themes of the books are shaped not in the technical aspect of the science of earthquake or disaster management, but rather in the axis of the issues that are reflected in everyday life and social aspects. The main themes structured by the cartoonists on the axis of the social side is briefly explained at the conceptual level. In this study it is possible to characterize the caricature drawings examined as documents or archive material belonging to cartoonists. Therefore, the technique of examining the content, which is one of the qualitative methods used in the scientific studies carried out on such material, is also used in this study. The main themes in the books examined were systematically presented to the readers through the narratives and charts created.

Kaynakça

Akgün, T. (Haz.) (ty), Çizgilerle Deprem Albümü, İstanbul: Leman Yayınları.

Atalayer, F. (1992), Çizgilerle Erzincan Depremi, Erzincan: Ermat Ofset.

Birand, A. ve Ergünay, O. (2000), Türkiye’nin Afet Sorunlarına Genel Bakış Ve Erzincan Depremi Uygulaması, Ankara.

Bozok, E. ve Aydemir M. (2001), “Deprem” Nehar Tüblek Karikatür Yarışması 2000, İstanbul: Beltaş A.Ş. Kültür Yayınları.

Erdoğan İ. (2006), Türkiye’de Ulusal ve Yerel Gazetelerin Habercilik Anlayışları: Deprem Haberlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(3), ss. 51-64

Ergin, A. ve Yurtçu Ş. (2007), Yığma ve Betonarme Binalarda Deprem Sonrası Oluşan Hasarların Teknik Analizi, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(1), ss. 65-76.

Göker, Ş. ve Karaşin A. (2015), Depremde Hasar Gören Kırsal Yapılar İçin Bir Yapısal Hasar Değerlendirmesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 6(1), ss. 31-38.

Gülmez, E. ve Ateş, S. (2017), “Afet Farkındalık Kampanyalarında Durum Analizi” İçinde İ. Usta (Editör), Acil Durum ve Farkındalık Eğitimi, ss. 26-59, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Keskin, U. (2016), Necdet Şen'in Eserlerinde Bireyi ve Toplumu Baskı Altına Alan Yönetimsel Uygulamalara Yönelik Eleştiriler, Journal of Human Sciences, 13(3), ss. 5537-5550.

Kolukırık, S. ve Tuna M. (2009), Türk Medyasında Deprem Algısı: Marmara Depremi Örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), ss. 286-298.

Kutlu, Ş. (1977), Kamilü’l Kelam I, Tercüman Yayınları, İstanbul.

Mocan, S., Kanbir A., Doğruer M., Kartoğlu Ü. ve Polat E. (2000), Tüysiklet Spor Karikatürleri, Güldiken Yayınları.

Sakarya, D. ve Güneş, C. (2013), Van Depremi Sonrasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin Psikolojik Dayanıklılık ile İlişkisi, Kriz Dergisi, 21(1-2-3), ss. 25-32.

Soydan, E. ve Alparslan N. (2014), Medyanın Doğal Afetlerdeki İşlevi, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, (7), ss. 53-64.

Şahin, E. (2017), Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Osmanlı’da Mizah Basını, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), ss. 20-43.

Şen, N. (1991). Keloğlan, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Şengün, H. (2007), Marmara Depreminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Çalışmaları ve Hukuksal Sorunlar, Ankara: TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ss. 57-82.

Şengöz, M. (2001), Orada Kimse Var mı!.. Deprem Karikatürleri, Kocaeli: Yayıncı Yayınları.

Yıldırım, E. (2008), Risk Toplumunda (Depremle) Yaşamak, Akademik İncelemeler, 3(1), ss. 75-85.

Yılmaz, A. (2012), Türkiye’de Afetlerde Karşılaşılan Sorunlar, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (1), ss. 61-81.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { dusbed449770, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {161 - 177}, doi = {}, title = {DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Keskin, Uğur} }
APA Keskin, U . (2018). DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 161-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449770
MLA Keskin, U . "DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 161-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449770>
Chicago Keskin, U . "DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 161-177
RIS TY - JOUR T1 - DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Uğur Keskin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 177 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Uğur Keskin %T DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Keskin, Uğur . "DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 1 (Temmuz 2018): 161-177 .
AMA Keskin U . DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. DÜSOBED. 2018; 8(1): 161-177.
Vancouver Keskin U . DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(1): 161-177.
IEEE U. Keskin , "DEPREM TEMALI KARİKATÜR KİTAPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 161-177, Tem. 2018