BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Araştırmanın amacı robotik ve kodlama dersi alan öğrencilerinin ve dersi veren bilişim teknolojileri öğretmenlerinin robotik ve kodlama dersi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, D. il merkezinde bulunan okullarda robotik ve kodlama dersi veren on bilişim teknolojileri öğretmeni ve on beş öğrenci ile görüşülmüştür. Elde edilen yanıtlar belirlenmiş olan; genel görüşler, algılanan fayda, gözlenen fayda, kazanımlar, okul dışında pekiştirme, aile katılımı, akademik başarıya katkı temalar çerçevesinde analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; dersi veren öğretmen ve öğrencilerinin, robotik ve kodlama derslerinin öğrencilere problem çözme, yaratıcı düşünme, sayısal düşünme, verimli çalışma, sistematik ve analitik düşünme, tasarlama gibi kazanımlar sağladığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Ayrıca aile katılımı ve okul dışında yapılan pekiştirmenin robotik ve kodlama dersindeki başarıya anlamlı bir katkısı sunduğu saptanmıştır. Sonuçlara göre öğretmen ve öğrencilerin robotik ve kodlama derslerinin, öğrencilerin özellikle sayısal derslerde olmak üzere akademik başarısını arttığı görüşünde oldukları tespit edilmiştir.

THE OPINIONS OF INFORMATION RELATIONS TEACHER AND THEIR STUDENTS WITH REGARD TO LESSONS OF ROBOTS AND DECODING

The aim of the research is to determinate the opinions of IR teachers and their students as to Robotics and decoding. In this context, ten IR teachers who are tutoring in schools located in the city center of D. and fifteen of their tutees heve been interviewed. The answers have been analysed within the determined frame of general views, the perceived benefits, the obsrved benefits, the acquisition, the contribution to academic success. The consolidation outside of school, the participation of family and the contribution to academic success. As regards to the result of the research, it has been determined that the teachers who give these lectures and their students agree that they benefit from the acqusition that are provided by robotic and coding lessons such as, problem solving, creative thinking, numerical thinking, additive studying, systematic and analytic thinking and designing. Additionally it has been determined that participation of family and the consolidation out of school has a significiant contribution to robotics and coding lessons. In accordance with the results it has been determined that especially in numerical branches the students and teachers of robotics and coding agree that student's academical success enhances through these lessons.

Kaynakça

Demirel, Ö., Seferoğlu, S. R., ve Yağcı, E. (2003). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Engler, D. (1972). Instructional technology and the curriculum. In Paula, F. J., ve Goff, R. J. (Eds.), Technology in Education: Challenge and Change. Worthington, OH: Charles A. Jones.

Genel, T. (1998). Ortaöğretimde İkinci Dereceden Fonksiyonların Grafiği Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Desteğinin Rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Keser, H. (1988). Bilgisayar Destekli Eğitim İçin Bir Model Önerisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sarı, H. (2004). Sınıfta Öğretim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma, Sınıf Yönetimi. Konya: Eğitim Kitapevi.

Şahin, T. Y. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şencan, H. (2005). Sosyal Ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayınları.

Uşun, S. (2004). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları (10. Baskı).

Yiğit, A. (2007). İlköğretim 2.Sınıf Seviyesinde Bilgisayar Destekli Eğitici Matematik Oyunlarının Başarıya Ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed449771, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {178 - 196}, doi = {}, title = {BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Göksoy, Süleyman and Yılmaz, İkbal} }
APA Göksoy, S , Yılmaz, İ . (2018). BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 178-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449771
MLA Göksoy, S , Yılmaz, İ . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 178-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449771>
Chicago Göksoy, S , Yılmaz, İ . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 178-196
RIS TY - JOUR T1 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Süleyman Göksoy , İkbal Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 178 EP - 196 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Süleyman Göksoy , İkbal Yılmaz %T BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Göksoy, Süleyman , Yılmaz, İkbal . "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 1 (Temmuz 2018): 178-196 .
AMA Göksoy S , Yılmaz İ . BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. DÜSOBED. 2018; 8(1): 178-196.
Vancouver Göksoy S , Yılmaz İ . BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(1): 178-196.
IEEE S. Göksoy ve İ. Yılmaz , "BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN ROBOTİK VE KODLAMA DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 178-196, Tem. 2018