ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İşletmelerin finansal durumlarını gösteren finansal tabloların doğru ve güvenilir bir şekilde ve zamanında bilgi sunmaları gerekmektedir. Bilginin zamanında sunulması bir yıldan kısa süreli ara dönem finansal raporlamayı beraberinde getirmiştir. En son yıllık tam mali tablo setinde yer alan finansal bilgilerin güncellenmesi amacı ile düzenlenen ara döneme ilişkin finansal raporlar aynı zamanda bir sonraki yıllık mali tablolara ilişkin öngörülerde bulunmaya da yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların 2003-2010 yılları arasında finansal verilerinden hareketle ara dönem gelir tabloları ile yıllık tam mali tabloları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre üç aylık, altı aylık, dokuz aylık ara dönem finansal raporları ile yıllık finansal raporları arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca üç aylık, altı aylık ve dokuz aylık ara dönem finansal raporları ile yıllık finansal raporlar tahmin edilebilmektedir

THE RELATİONSHİP BETWEEN INTERİM INCOME STATEMENTS AND ANNUAL INCOME STATEMENTS: A STUDY FOR BANKİNG SECTOR

Financial statements which shows the financial condition of the firms have to be prepared in a right and reliable way and should present the information in time. Presentation of the information in time brings the interim financial reporting together. Interim financial reports which are formed to update the financial information of the latest annual complete set of financial statements also helps to predict about the next year’s financial statements. In this study, regarding the financial data between 2003-2010 years of the banks which are operating in Turkey, the relation between annual financial statements and interim financial statements has been inspected. According to the results of the study, there is a positive and strong relation between annual financial reports and first quarter, semi and last quarter financial reports. In addition, it is possible to predict the annual financial reports with first quarter, semi and last quarter financial reports

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241856, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {62 - 79}, doi = {}, title = {ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Öncü, M Akif and Çömlekçi, İstemi and Kartal, Osman} }
APA Öncü, M , Çömlekçi, İ , Kartal, O . (2016). ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (2) , 62-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22637/241856
MLA Öncü, M , Çömlekçi, İ , Kartal, O . "ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 62-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22637/241856>
Chicago Öncü, M , Çömlekçi, İ , Kartal, O . "ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 62-79
RIS TY - JOUR T1 - ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - M Akif Öncü , İstemi Çömlekçi , Osman Kartal Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 62 EP - 79 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A M Akif Öncü , İstemi Çömlekçi , Osman Kartal %T ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Öncü, M Akif , Çömlekçi, İstemi , Kartal, Osman . "ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2016): 62-79 .
AMA Öncü M , Çömlekçi İ , Kartal O . ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2016; 2(2): 62-79.
Vancouver Öncü M , Çömlekçi İ , Kartal O . ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(2): 62-79.
IEEE M. Öncü , İ. Çömlekçi ve O. Kartal , "ARA DÖNEM GELİR TABLOLARI İLE YILLIK DÖNEM SONU GELİR TABLOLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 62-79, Tem. 2016