AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ

Sanayileşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler insanların zaman kullanım şekillerini değiştirmiş ve bu durum kuşkusuz aile içerisine de sirayet etmiştir. Çocuğun sosyalleşmesinde temel işleve sahip olan aile, bazı özel durumlarda (anne-babanın çalışması) bu işlevin büyük çoğunluğunu örgütsel kurumlara vermiştir. İş ve okul zamanı dışında kalan serbest zamanların aile bireyleri tarafından etkin bir biçimde değerlendirilememesi ise, kişilerin birbirlerine yabancılaşıp ilgisiz kalmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bu hususlardan hareketle yaptığımız araştırma, 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Düzce ilinde okuyan lise öğrencilerini kapsamaktadır. Farklı sosyal yapıdaki 12 lisede yapılan araştırmada, 83 soruluk anket formu 1122 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin okul dışında aileleriyle birlikte nasıl ve ne kadar etkili zaman geçirdikleri ya da geçiremedikleri analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin aileleriyle günlük etkili zaman geçirme sürelerinin oldukça düşük olduğu ve eğlenceli aktivite olarak genellikle “dizi izlemek” etkinliği içerisine girdikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca araştırmada, ebeveynlerin televizyon karşısında, çocukların ise internette uzun saatler vakit geçirdikleri tespit edilmiştir

FAMILY AND LEISURE RELATIONSHIP: DUZCE SAMPLE

Industrialization, urbanization and technological advances have changed the way people use time, and undoubtedly this has also spread to the inside of the family. Families with the basic functions of the socialization of children have given the vast majority of this function to the organizational institutions especially in some special cases (parents working). The fact that the ones who are free outside of the work and school time can not be evaluated effectively by family members has a significant effect on being indifferent to each other. Our research based on these considerations, covers high school students of 2014-2015 academic year studying in Düzce. In the survey which was conducted in 12 high schools in different social structure; 83-item questionnaire was administered to 1122 students. In the research, how much time students spend with their families outside of school and whether they effectively spend it with them or not were tried to be analyzed. Following the survey; it has been asserted that the effective time students spend daily with their families is very limited and as a fun activity they generally tend to "watch tv series". Also in the survey it has been indentified that parents spend many hours on watching TV, while the children on the internet

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241805, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {5}, pages = {27 - 49}, doi = {}, title = {AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kılıç, Metin} }
APA Kılıç, M . (2011). AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 27-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22628/241805
MLA Kılıç, M . "AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2011 ): 27-49 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22628/241805>
Chicago Kılıç, M . "AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2011 ): 27-49
RIS TY - JOUR T1 - AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ AU - Metin Kılıç Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 49 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ %A Metin Kılıç %T AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ %D 2011 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, Metin . "AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2011): 27-49 .
AMA Kılıç M . AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ. DÜSOBED. 2011; 5(1): 27-49.
Vancouver Kılıç M . AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 5(1): 27-49.
IEEE M. Kılıç , "AİLE VE SERBEST ZAMAN İLİŞKİSİ: DÜZCE ÖRNEĞİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 27-49, Tem. 2011