AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA

Bu çalışmanın amacı, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinde iş etiğinin etkisini ortaya koymaktır. Çalışmadan elde edilecek sonuçların, iş etiği bilincini geliştirerek sürdürülebilir ortaklıkların inşa edilmesinde yol gösterici olması hedeflenmektedir. Çalışmanın örneklemini 290 şirket ortağı ve 191 çalışan oluşturmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuş, ortaya çıkan faktörlerin birbiri ile ilişkisi regresyon analizi aracılığı ile incelenmiştir. Sonuçta, ilişkisel sürdürülebilirliği en fazla etkileyen iş etiği boyutunun, ortaklara karşı olan etik tutumlar olduğu ortaya çıkmıştır. Ekonomik sürdürülebilirliği en fazla etkileyen iş etiği boyutunun ise, çevreye karşı olan etik tutumlar olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, iş etiğine yönelik tutumların, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği üzerinde önemli rol oynadığı tespit edilmiştir

INFLUENCE OF BUSINESS ETHICS ON THE SUSTAINABILITY OF FAMILY BUSINESSES: A CASE STUDY IN THE PROVINCE OF TRABZON

This study aims to reveal the influence of business ethics on the sustainability of family businesses. The findings to be obtained from the study are also expected to be guiding in the construction of sustainable partnerships by developing the awareness of business ethics. The study sample consisted of 290 company partners and 191 employees. Data obtained from questionnaires were subjected to factor analysis, and the interrelationship among the emerging factors was examined through regression analysis. It was concluded that, among various aspects of business ethics, it was the ethical attitude towards partners which made the greatest influence on the relational sustainability. The aspect of business ethics which influenced economic sustainability the most was found to be the ethical attitude towards environment.These findings show that the attitude towards business ethics play a significant part in the sustainability of family businesses

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241804, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {5}, pages = {1 - 26}, doi = {}, title = {AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Zaim, Halil and İştar, Emel} }
APA Zaim, H , İştar, E . (2011). AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22628/241804
MLA Zaim, H , İştar, E . "AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2011 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22628/241804>
Chicago Zaim, H , İştar, E . "AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2011 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA AU - Halil Zaim , Emel İştar Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA %A Halil Zaim , Emel İştar %T AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA %D 2011 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Zaim, Halil , İştar, Emel . "AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (Temmuz 2011): 1-26 .
AMA Zaim H , İştar E . AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA. DÜSOBED. 2011; 5(1): 1-26.
Vancouver Zaim H , İştar E . AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2011; 5(1): 1-26.
IEEE H. Zaim ve E. İştar , "AİLE İŞLETMELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDE İŞ ETİĞİNİN ETKİSİ TRABZON İLİNDE BİR UYGULAMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 1-26, Tem. 2011