Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki İri Cüsseli Memeli Hayvanlar ve Sonbahar Dönemi Habitat Tercihleri

Bu çalışma, Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki iri cüsseli memeli türlerin habitatlarıyla ilişkileri ve tercihlerini OLAP (Online Analytical Processing, Çevrimiçi Analitik İşlem) küplerinden yararlanarak ortaya koymaya çalışmaktadır. Yaban hayatı yönetiminde başarı alandaki türlerin envanterlerinin tespitine, türlerin birbirleri ve habitatları arasındaki ilişkilerin ortaya konmasına bağlıdır. Çalışma sonucunda, alanda kayın daha fazla yaygın olmasına rağmen geyik, karaca, domuz ve ayıların sonbaharda özellikle meşelerin bulunduğu karışık meşcereleri tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca iri cüsseli memeli türleri açık meşcerelerden ziyade “2” ve “3” derecede kapalı alanlarda bulunmaktadırlar. Geyiklerin sayısının (59 birey) daha fazla sayıda olduğu 500-1000 m yükselti sınıfında karaca sayısı (122 birey) daha az, karacaların (193 birey) daha fazla bulunduğu 1000-1500 m yükselti sınıfında ise geyiklerin sayısı (41 birey) daha az olarak tespit edilmiştir.

Large-bodied Mammals and Their Habitat Preferences in Autumn in Yedigöller Wildlife Reserve

In this study, it is aimed to determine relationships between large-bodied mammals and their habitat preferences in Yedigoller Wildlife Reserve by using OLAP cubes (Online Analytical Processing). Success and sustainability in the wildlife management depends on firmly determining animal stocks in an area and knowing biotic and abiotic ecological factors on them. According to our results, it was found that the large-bodied animals found mostly where the oaks are available in mixed stands although the beech is the most common tree species. Large-bodied animals prefer to live in "2" and "3" degree closed stands than "0" or "4" degree closure stands. In addition, the roe deer (193 individual) are encountered frequently in class of 1000-1500 meters where red deer (41 individual) are low density and red deer (59 individual) are found mostly in class of 500-1000 meters where roe deer (122 individual) are uncommon.

Kaynakça

Beşkardeş, V., Keten, A., Arslangündoğdu, Z. 2008. Karacaların (Capreolus capreolus L., 1758) Türkiye'nin Yaban Hayatı Açısından Önemi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B-58 (2): 15-22, ISSN: 0535-8418.

Beşkardeş, V. 2010. Yedigöller Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahasında Yaban Hayatı Yönetimi. İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.

Danilkin, A. 1996. Behavioural Ecology of Siberian and European Roe Deer, Chapman and Hill, London, 0-412-63880-0, UK, 276 s.

Dasmann, R.Y. 1981. Wildlife Biology, Second Edition, John Wiley&Sons Inc., New York, Chicseter, Brisbane, Toronto, USA, 0-572-08042-X, 210 +IX s.

Demirsoy, A. 1995. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar – Amniyota, Cilt III / Kısım II (II. Baskı), Meteksan A.Ş., Yayın No 94-06-4.0057, Ankara, 975-7746-08-8, 941 s.

Graves, H.B. 1984. Behavior and Ecology of Wild and Feral Swine (Sus scrofa), Journal of Animal Science, 58 (2), 482-492.

Irvine, R.J., Fiorini, S., Yearley, S., McLeod, J.E., Turner, A., Armstrong, H., White, P.C.L. and Vander Wal, R. 2009. Can managers iform models? Integrating local knowledge into models of red deer habitat use. Journal of Applied Ecology. 46 (2): 344-352, doi: 10.1111/j.1365-2664.2009.01626.x

Kirkpatrick, R.L and Pekins, P.J. 2002. Nutritional Value of Acorns for Wildlife. (in: McShea WJ and Healy WM. (Eds) 2002. Oak Forest Ecosystmes - Ecology and Management for Wildlife), John Hopkins University Press, Baltimore, ISBN 0-8018-6745-2, 173-181 s.

Mol, T. 2006. Yaban Hayatı (Orman Mühendisleri İçin), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, İ.Ü. Yayın No: 4643, O.F. Yayın No: 489, İstanbul, 975-404-766-9, 425+X s.

Oğurlu, İ. 1988. İşletme Ormanlarında Yaban Hayatı Habitatlarının Düzenlenmesi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B 32 (2), 120–135.

Kaynak Göster

APA Beşkardeş, V . (2016). Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki İri Cüsseli Memeli Hayvanlar ve Sonbahar Dönemi Habitat Tercihleri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 137-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291071

1924 2387

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı

Süheyla Esin KÖKSAL, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Bekir Cihad BAL, Elif AKÇAKAYA, Zeynep GÜNDEŞ

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Aydın DEMİR, İsmail AYDIN

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi

Hasan ÖZTÜRK, Gürsel ÇOLAKOĞLU

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK

Düzce İçin Yeni Bir Zararlı Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)

Nuray ÖZTÜRK, Süleyman AKBULUT, Beşir YÜKSEL