Yaşanmış Şehir Hikayeleri –İzmir Konak Meydanı-

Öz Avlu ve bahçe temeline dayanan dış mekan kavramı, tarihsel süreç içerisinde gelişim göstererek ortaya çıkan gereksinimler doğrultusunda çeşitlenmiştir. Farklı mekansal kurgulamalarla şekillenen dış mekanların belki de en önemlisi olan meydanlar, kendilerine yüklenen çok yönlü işlevlerle kentlerin adeta vazgeçilmezlerinden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, gerek siyasal gerekse sosyal dönüşümlerin en önemli tanığı olarak, geçmişten günümüze değin var oluşunu sürdüren İzmir Konak Meydanı, yaşanmış acı, tatlı birçok anısıyla İzmir halkının vazgeçilmez mekanlarından biri olarak hikayesine devam etmektedir.

Kaynakça

Anonim, 1994. İzmir Büyükşehir Belediyesi Broşürü, İzmir.

Anonim, 2003a. 1999-2003 İzmir Değişiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Stil Matbaacılık, 15.04.2003, s: 65-66.

Anonim, 2003b. Küllerinden Doğan Şehir: İzmir. Metinler: Erkan Serçe, Fikret Yılmaz, Sabri Yetkin, Çeviri: Zafer Yörük, Ekim 2003, 304 s.

Anonim, 2004. Konak Meydanı ve Çevresi Düzenleme Projesi, Konak Meydanı Denizle Yeniden Buluşuyor. Ege Mimarlık Sayı: 50, 2004 (2): 44 -53.

Anonim, 2005. “Gökyüzünden Konak Meydanı” Aykut Fırat, Universiade 2005 İzmir Kartpostalları.

Anonim, 2006a. Konak Meydanı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), İzmir’in Tarihi, Tarihi Mekanlar ve Binalar, http://www.apikam.org.tr/index.php?p=16, Erişim: 23.03.2006.

Anonim, 2006b. http://bluepoint.gen.tr/izmir/new/16.jpg, Erişim: 28 Mart, 2006.

Anonim, 2006c. Fotoğraf Arşivi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Mart 2006.

Anonim, 2006d. Arkitera Mimarlık Veritabanı, EPA Mimarlık Ltd. Şti., Projeleri, İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi, Erişim: 05.10.2005.

Anonim, 2006e. İzmirNews Fotoğraf Galerisi, http://www.izmirnews.com, Erişim: 09.05.2006.

Anonim, 2006f. http://bluepoint.gen.tr/izmir/b9.jpg, Erişim: 28.03.2006.

Anonim, 2006g. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi İzmir Resimleri, http://www.izmir.bel.tr/PictureDetail.asp?pictureID=71, Erişim: 27.09.2005.

Anonim, 2006h. Eski Konak & Çevresi Resimleri, http://www.geocities.com/smyrna_izmir/konak22.JPG, Erişim: 28.09.2006.

Anonim, 2006ı. Prof. Dr. Mehmet Bülent ÖZKAN Arşivi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bornova, İzmir.

Anonim, 2006j. Kim Kimdir?, Hasan Tahsin ( .... - 1919), http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=402, Erişim: 03.07.2006.

Arıkan, Z., 2001. Storari’nin Kemeraltı Planı. İzmir Kent kültürü Dergisi, Eylül 2001 / Sayı: 4, ISSN: 1302-5988, s: 76-80.

Atay, Ç., 1998. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmir Planları. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, 205 s. ISBN: 975-6934034.

Bayraktar, A., 1973. İzmir Şehrinin İmarında Peyzaj Mimarisi ile İlgili Problemler ve Prensiplerin Tesbiti. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Mimarisi Kürsüsü, Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi, Yayın No:33, 303 s.

Eyüce, Ö., 2005. Konak Square From Past to Present in Pictures. Ege Mimarlık Special Issue, UIA 2005, s: 4-10

.

http://www.izmim.org/data/tulay_yesugey_mimarizmirizm.doc, Erişim: 08.05.2006

Karataş, N., 2001. Geçmişten Bugüne Kemeraltı. İzmir Kent Kültürü Dergisi, Eylül 2001 / Sayı: 4, ISSN: 1302-5988, s: 152 -161.

Orhon, A. V., 2004. Kişisel Bir Perspektiften Konak Meydanı'na Bakışın Düşündürdükleri. Ege Mimarlık Sayı: 50, 2004 (2): 54 -56.

Öncül, D., 2001. Kamusal Alanların Dönüştürülmesinde Bir Araç Olarak Kentsel Tasarım Yarışmaları ve Uygulanabilirlikleri. 1. Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması, Küreselleşme Sürecinde Kentsel Tasarım ve Yerel Özellikler, 22 – 29 Eylül 2001, s: 229-246.

Serçe, E., 1998. Tanzimattan Cumhuriyet’e İzmir’de Belediye (1868 – 1945). Dokuz Eylül Yayınları, Tarih – 3, ISBN: 975 -6981 – 06 -7, I. Baskı, İzmir, 365 s.

Serçe, E., 2001. Bir Şirket Komedisi ve Bir Bulvarın Öyküsü. İzmir Kent kültürü Dergisi, Eylül 2001 / Sayı: 4, ISSN: 1302-5988, s: 60-67.

Ürük, Y., 2001. Kemeraltı’nın Başladığı Nokta: Konak. İzmir Kent kültürü Dergisi, Eylül 2001 / Sayı: 4, ISSN: 1302-5988, s: 100-113.

Yesügey, T., 2006. İzmir Mimar İzm. (09.02.2006),

Yetkin, S., 2006. İzmir Hükümet Konağının Hikayesi. Dünden Bugüne / Sabri Yetkin, http://www.milliyet.com.tr/2005/03/06/ege/yazyetkin.html, Erişim: 27.03.2006.

Yılmaz, F. ve S. Yetkin, 2002. İzmir Kent Tarihi. İzmir Liseleri Sertifikalı Kent Tarihi Konferansları Projesi, Proje Sorumlusu: Oktay Ekinci, Proje Yürütücüleri: Sabri Yetkin, Fikret Yılmaz, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 87 sayfa.

Yılmaz, F., 2003. Tarihsel Süreç İçinde Konak Meydanı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı, Stil Matbaacılık, İstanbul, 40 s.

Zengin, A., E. Kurtoğlu ve T. Filidis, 2004. Konak Meydanı Yenileme Çalışması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Basılmamış Lisans Tezi, Haziran 2004.

Kaynak Göster

APA Malkoç Yiğit, E , Bülent Özkan, M . (2006). Yaşanmış Şehir Hikayeleri –İzmir Konak Meydanı- . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 2 (2) , 43-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4832/291056