Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Odun ve odun esaslı kompozit levha ürünleri bazı sakıncalı özelliklere sahiptir. Bu sakıncalı özelliklerden biri, materyalin kolay yanabilmesi ve tutuşabilmesidir. Bu amaçla; malzemenin yanma karakteristiklerine etki edip dayanımlarını artırmak için çeşitli yangın geciktirici kimyasal maddelerle muamele edilerek güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Yangın geciktirici amaç ile kullanılan bu kimyasal maddeler aynı zamanda uygulandıkları malzemelerin fiziksel, mekanik ve diğer bazı özelliklerine de etki etmektedir. Bu çalışmada, literatürdeki yangın geciktirici emprenye maddelerinin odun ve odun esaslı malzemelerin teknolojik özelliklerine etkisi ile ilgili yapılan çalışmalar belirli başlıklar altında toplanmaya çalışılmıştır.

Effects of Treatment with Fire Retardant Chemicals on Technologic Properties of Wood and Wooden Materials

Wood and wooden composite materials have some unfavorable properties. One of these unfavorable properties is inflammability and ignitability of material. For this purpose, the studies related to strengthen using treatment with different fire retardant chemicals investigate to increase durability of them affecting on combustion characteristic of materials. These chemicals use aim of fire retardant are also effect on physical, mechanical and other some properties of the materials treat with them. In this study, it worked to collect under specific title related to effect of treatment with fire retardant chemicals on technologic properties of wood and wooden materials in literature.In wood and wooden materials treated with fire retardant chemicals, it is seen hygroscopic properties increase, strength properties decrease, specific gravity increase, change of dimensional depending applied treatment, degradation, formation of the corrosion contact with metal fasteners, gluing problems, abrasion increase, leaching problem, surface roughness and thermal conductivity coefficient increase based on structural properties of the chemicals used in treatment.

Kaynakça

Anonim, 1999. Wood Handbook, Wood As an Engineering Material, General Technical Report 113, Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. 463.7.

Arsenault, R.D. 1962. Fire Retardant Particleboard Produced from Treated Flakes . M.S. Thesis. State University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse, N.Y.

Aydın, İ. 2004. Çeşitli Ağaç Türlerinden Elde Edilen Kaplamaların Islanabilme Yeteneği ve Yapışma Direnci Üzerine Bazı Üretim Şartlarının Etkileri. Doktora Tezi. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.

Ayrılmış, N. 2006. Çeşitli Kimyasalların Bazı Ahşap Levha Ürünlerinde Yanma ve Teknolojik Özellikler Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

Ayrılmış, N. Korkut, S. Tanrıtanır, E. Winandy, J.E. Hızıroğlu, S. 2006. Effect of Various Fire Retardants on Surface Roughness of Plywood. Building and Environment. 41: 887–892.

Aytaşkın, A. 2009. Çeşitli Kimyasal Maddelerle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemelerin Bazı Teknolojik Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Karabük Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Karabük.

Baysal, E. 1994. Çeşitli Borlu ve WR Bileşiklerinin Kızılçam Odunun Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.

Bozkurt, A.Y. Göker, Y. 1981. Orman Ürünlerinden Faydalanma. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, yayın No: 297. İstanbul.

Bozkurt , A.Y. Göker, Y., Erdin, N. 1993. Emprenye Tekniği, İstanbul Üniversitesi. Orman Fakültesi Yayınları. İ.Ü. Yayın no:3779. Fakülte Yayın No: 425.

Kaynak Göster

APA Demir, A , Aydın, İ . (2016). Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 96-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291051

1277 741

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Düzce İçin Yeni Bir Zararlı Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)

Nuray ÖZTÜRK, Süleyman AKBULUT, Beşir YÜKSEL

Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı

Süheyla Esin KÖKSAL, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi

Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Derya SEVİM KORKUT, Kadri CEMİL AKYÜZ, Gökşen KOŞAR, İlter BEKAR

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Bekir Cihad BAL, Elif AKÇAKAYA, Zeynep GÜNDEŞ

Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER