Türkiye’deki Bazı Orman Fidanlıklarında Fungusların Neden Olduğu Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar

Öz Artvin/Ardanuç, Bursa, Bursa/Yenişehir, Devrek/Gökçebey, Düzce/Akçakoca, Eskişehir, Kastamonu /Gölköy, Kastamonu/Taşköprü, Ordu, Samsun, Zonguldak/Alaplı/Kocaman orman fidanlıklarında yetiştirilen, farklı orman ağacı fidanlarında görülen kurumalarda fungusların varlığı araştırılmıştır. Bu amaçla kurumuş ve kurumakta olan fidanların toprak üstü ve toprak altı kısımları incelenmiştir. Sadece Kastamonu/Gölköy fidanlığında İğde ve Dişbudaklarda Phoma spp., güvey kandilinde Clindrosporium sp. İğde de stromalı teşhisi yapılamayan bir fungus ve Huş fidanlarında bir pas hastalığı türü olan Melampsoridium betulinum un fidanların toprak üstü kısımlarında hastalık yaptıkları belirlenmiştir. Diğer fidanlıklarda özellikle ibreli ağaç fidanları başta olmak üzere bazı ağaç fidanlarının köklerinde kök çürüklükleri görülmüş ve yapılan izolasyonlarda bu fidanlardan Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Fusarium moniliforme sensu lato, Rhizoctonia solani, Pythium spp., Phytophthora cryptogea, P. cinnamomi, Clindrocarpon sp., Verticillium sp., saptanmıştır. Çalışmada bu fungusların elde edildiği ağaç türleri ve oluşturduğu hastalıklar tartışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler:

Orman, Fidanlık, fungus, hastalık

Kaynakça

Alkan H. 2006. Devlet orman fidanlık işletmelerinin kapatılması ve özelleştirilmesi çabalarına ilişkin bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi. A (1): 62-74.

Anonim, 2009. http://www.agm.gov.tr

Camporota P and Perrin R. 1994. Characterization of Rhizoctonia species involved in tree seedling damping-off in French forest nurseries. Soil Biology and Biochemistry.

Dick M A and Dobbie K. 2002. Species of Fusarium on Pinus radiata in new Zealand. New Zealand Plant Protection. 55: 58-62.

Dwinell D and Fraedrich S W. 1999. Contamination of Pine Seeds by The Pitch Canker Fungi. U.S. Department of Agriculture, Forest Service. Southern Research Station: 41–42.

Erwin D C and Ribeiro O K 1996. Phytophthora diseases worldwide. APS Press, St. Paul, Minnesota, USA. 562 pp.

Gallegly M E, Hong C. 2008. Phytophthora: identifying species by morphology and DNA fingerprints. The American Phytopathological Society APS, St. Paul, Minnesota, USA.

Harris A R, Schisler D A, Neate S M and Ryder M H. 1994. Suppression of damping-off caused by Rhizoctonia solani, and growth promotion, in bedding plants by binucleate Rhizoctonia spp. Soil Biology and Biochemistry. 26 (2): 263–268.

James R L. 1986. Occurrence of Fusarium on Conifer Tree Seed from Northern Rocky Mountain Nurseries. Western Forest Nursery Council Meeting, Tumwater, WA. August: 12-15.

James R. 2006. Forest Nursery Diseases. Forest Health Protection and State Forestry Organizations, USDA.18.1.

James R L and Perez R. 1999. Pathogenic Characteristics of Fusarium sporotrichioides İsolated From İnland Pasific Northwest Forest Nurseries. Journal of Agricultural Resarch 15: 521–558.

James R L and Perez R. 2000. Pathogenic characteristics of Fusarium solani isolated from inland pacific northwest forest nurseries. Report (United States. Forest Service. Northern Region), No. 00-15. Forest Health Protection.

Landis T T. 1989. Disease and pest management. Pp. 1-99. In T.D. Landis, R.W. Tinus, S.E. McDonald, and J.P. Barnett (eds). The Container Tree Nursery Manual. Volume 5. U.S. Department of Agriculture Agric. Handbook. 674.

Ocamb C M, Buschena C.A, O'Brien J. 1996. Microbial Mixtures for Biological Control of Fusarium Diseases of Tree Seedlings. In: Landis, T.D.; South, D. B., tech. coords. National Proceedings, Forest and Conservation Nursery Associations. Gen. Tech. Rep. PNW-GTR– 389. Portland, OR: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station: 159-166.

Özdamar T. 1999. Ege ve göller bölgesi orman fidanlıklarında çökerten hastalığının önemi, etmenleri ve savaşım olanakları üzerinde araştırmalar. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 102s.

Parke J, Linderman R. and Pscheidt J. 2004. Phytophthora ramorum a guide for Washington nurseries. Oregon State University Extension Service.

Shivanna M B. 2005. Fungal diseases in forest nurseries in Shimoga district, Karnataka, India . working Papers of the Finnish Forest Research Institute 11. Stamps D J, Waterhouse G M, Newhook F J, Hall G S. 1990. Revised tabular key to the species of Phytophthora. Mycological Papers 162, 28 p.

Tjosvold S A, Buermeyer K R, Blomquist C and Frankel S. 2004. Nursery Guide for Diesases caused by Phytophthora ramorum on ornamentals: Diagnosis and management. University of California. Division of Agriculture and Natural Resources. ANR publication 8156. http://anrcatalog.ucdavis.edu.

Wall R E. 1974. Recent conifer disease problems in forest nurseries in the Maritime Provinces. Can. Plant Dis. Survey, 54 (4): 116-118.

Kaynak Göster

APA Akıllı, S , Katırcıoğlu, Y , Maden, S . (2010). Türkiye’deki Bazı Orman Fidanlıklarında Fungusların Neden Olduğu Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (2) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4825/291039