Teknik Önlemlerle Heyelan Kontrolu: Ordu İli Çamaş İlçesi Domuşu Heyelanı Örneği

Ordu ili Çamaş ilçesi Domuşu mahallesinde 2013 yılında şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan olayı bir evde hasar oluşturarak yerleşim alanını ve yoldaki trafik güvenliğini tehdit etmiştir. Yapılan incelemeler sonucu heyelanın halen aktif olduğu, alanda heyelanls birlite yamaç malzemesinin içerdiği kaya bloklarının düşmesi probleminin de söz konusu olduğu belirlnmiştir. Yaşanan heyelan olayında her ne kadar can kaybı yaşanmamış olsa da koruyucu teknik önlemlerin alınmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada heyelan alanında bu kapsamda yapılan arazi incelemeleri ve jeolojik jeoteknik ölçümlere dayanarak alınabilecek koruyucu teknik ve kültürel önlemler önerilerek tartışılmıştır. Çalışma alanında heyelan ayağının stabilizasyonu için iki sıra şeklinde ağır kaya tahkimatı ile yamaç stabilizasyonu için ağaçlandırma/bitkilendirme kombinasyonlu sistematik ankraj ve yük taşıyıcı ağlar önerilmiştir.

Landslide Control with Technical Countermeasures: Domuşu (Çamaş-Ordu) Landslide Case Study

A landslide event triggered by heavy rainfalls in Camas location (Ordu-Turkey) in 2013 impended the settlements and traffic safety on the roads. It was observed from fieldworks that both landslide hasbeen still active, and also not only existence of landslide and also rock fall hazard. Although life losses were not resulted in the event, designing of protective technical measurements is indispensable. In the study, it was suggested construction of technical counter-measures combined with biotechnical measures depending on field surveys and geotechnical analysis. In the study area, two sequence of heavy boulder fortification for stabilization of landslide foot as well as systematic anchor and load bearing networks combined with afforestation/plantation for stabilization of slopes are proposed.

Kaynakça

Atalay F İ, Bekaroğlu N 1973. Heyelanlar ve Mühendislik Uygulaması. Karayolları Genel Müdürlüğü yayını, Ankara.

American Society for Testing and Materials (ASTM) 1978. Annual Book of ASTM Standards, p. 380,

Aytun A 2001. Olası deprem hasarını en aza indirmek amacıyla yapıların “doğal” salınım periyodlarının yerin “baskın” periyodundan uzak kılınması, Uşak İli ve Dolayı (Frigya) Depremleri Jeofizik Toplantısı, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara,

Bowles J E 1988. Foundation Analysis and Design, Civil Engineering Series, 4th Edition, Singapore,

Clark J E, Howell JH. Development of bioengineering strategies in rural mountain areas. Erosion, Debris Flows and Environment iti Mountain Regions (Proceedings of the Chengdu Symposium, July 1992) Pp. 387-396,

Coch K C 1995. Geohazards: Natural and Human, New Jersery, Prentice Hall Inc,

Crozier M J 1984. Field Assessment of Slope Instability in D Brunsden and D Prior (eds), Slope Instability, New York, John Wiley and Sons,

Cruden D M 1991. A simple definition of a landslide, Bulletin of the international association of engineering geology, 43,

Çınar S, Yazıcı EN 1987.DoksanbirT.,BoğuşluM., Gençİ., YağcıA., Yıldırım K. Ordu- Ulubey-Perşembe-Fatsa yörelerinin jeolojisi ile maden zuhurlarına ilişkin rapor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Rapor No:8452, Ankara (yayımlanmamış),

Ercan A 2001. Yer Araştırma Yöntemleri; Bilgiler Kurallar TMMOB Jeofizik Müh. Odası Yayını, 339 sayfa,

Kaynak Göster

APA Aydın, A , Leber, D , Eker, R , Bulut, İ , Keser, E . (2017). Teknik Önlemlerle Heyelan Kontrolu: Ordu İli Çamaş İlçesi Domuşu Heyelanı Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (2) , 54-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27464/288974