Sessiz Kahramanlar: Etkin Mikroorganizmalar

Toksik olmayan gıda ve kirlenmemiş doğal kaynaklar temiz bir ekolojiye bağlıdır. Effektif (etkin) mikroorganizmalar (EM) faydalı mikroorganizmaların bir araya gelmesi olarak tanımlanabilir. Bu mikroorganizmalar dengeyi yıkımlamadan (degeneration) tekrar oluşuma (regeneration) çevirirler. EM teknolojisi tarım, atık endüstrisinde ve sağlık alanlarında geniş bir şekilde kullanılmaktadır. EM uygulaması standart gübreler ile beraber yapılabilir ve bu tarz kimyasalların kullanımını azaltabilir. EM teknolojisi zehirsiz ve ucuzdur. EM teknolojisinin etkinliği ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır ve bazı bulgular olumsuz sonuçlar vermiştir. Bu olumsuz sonuçlar çoğu kez yanlış kullanım ve uygulama ile ilişkilidir. Bu konuda yapılacak eğitim çalışmaları ve bu tür mikroorganizmalar hakkında bilginin arttırılması gelecekte daha etkili sonuçlar alınmasına yol açacaktır.

The Silent Heroes: Effective Microorganisms

The importance of non-toxic food and non-polluted natural resources depends on a clean environment. Effective microorganisms (EM) are a consortium of benefical microorganisms. These microorganisms change the balance from degeneration to regeneration. EM technology is widely used in agriculture, waste treatment and health. The application of EM technology can be integrated with standard agricultural fertilizers and reduces the usage of these chemicals. EM technology is non-toxic and cheap. Many studies are conducted about the effectiveness of EM technology and some of its results are critized. The critics are mostly related to wrong usage and application procedures. Education, training and good knowledge about microorganisms and its applications will provide more effective results in future.

Kaynakça

Abd S.K., 2014. Effect of effective microorganisms on some biochemical parameters in broiler chicks, Iraqi Journal of Veterinary Sciences, Vol. 28, No. 1: 1-4,

Datla K.P., R.D. Bennett, V. Zbarsky, B. Ke, Y.F. Liang, T. Higa, T. Bahorun, O.I. Aruoma, D.T. Dexter, 2004. The antioxidant drink ‘‘effective microorganism-X (EM-X)’’ pre-treatment attenuates the loss of nigrostriatal dopaminergic neurons in 6-hydroxydopamine-lesion rat model of Parkinson’s disease, Journal of Pharmacy and Pharmacology, 56 (5): 649-654,

Gest H., M.D. Kamen, H.M. Bregoff, 1950. Studies on the metabolism of photosynthetic bacteria, J. Biol. Chem., 182:153-170,

Heo S.U., S.Y. Moon, K.S. Yoon, Y.J. Kim, Y.M. Koo, 2008. Enhanced compost maturity by effective microorganisms, Abstracts/Journal of Biotechnology, 136S: S22 – S71,

Higa, T., J.F. Parr, 1994. Benefical and effective microorganisms for a sustainable agriculture and environment, International Nature Farming Research Center, Atami, Japan,

Hodge A., D. Robinson, A. Fitter, 2000. Are microorganisms more effective than plants at competing for nitrogen, Trends in Plant Science, 5 (7): 304-308,

Hu C., Y. Qi, 2013. Long-term effective microorganisms application promote growth and increase yields and nutrition of wheat in China, Europ. J. Agronomy, 46: 63 – 67,

Javaid A., 2006. Foliar application of effective microorganisms on pea as an alternative fertilizer, Agron. Sustain. Dev. 26: 257–262,

Kale D.K., P.D. Anthappan, 2012. Solid waste management by use of Effective Microorganisms Technology, Asian J. Exp. Sci., Vol. 26, No. 1, p: 5-10,

Ke B, Z. Xu, Y. Ling, W. Qiu, Y. Xu, T. Higa, O.I. Aruoma, 2009. Modulation of experimental osteoporosis in rats by the antioxidant beverage effective microorganism-X (EM-X) Biomedicine & Pharmacotherapy, 63: 114-119,

Kaynak Göster

APA Allahverdıev, S , Mınkova, N , Yarıgın, D , Gündüz, G . (2017). Sessiz Kahramanlar: Etkin Mikroorganizmalar . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (2) , 24-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27464/288891