Peyzaj Aydınlatmasının Algı Üzerine Etkilerinin Düzce Kenti Örneğinde İrdelenmesi

Öz Kentsel unsurların gündüz olduğu gibi gece de farklı işlevlerde kullanılması ve algılanması

Kaynakça

Anonim, 1992. İstanbul Kentsel Tasarım Kılavuzu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım Çalışma Grubu. İstanbul.

Acar, E., E., 2008 Peyzaj Aydınlatmasının Algı Üzerine Etkilerinin Düzce Kent Örneğinde İrdelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.

Altunkasa, F., 1996. Açık ve Yeşil Alanlarda Aydınlatma. Peyzaj Mühendisliği. Çukurova Üniversitesi Genel Yayın No: 123. Ders Kitapları Yayın No:36. 282-311. Adana.

Arifoğlu, N., Sözen, M., Ş., 2000. Yaya Mekanlarında (Meydanlar) Aydınlatma. 3. Ulusal Aydınlatma Kongresi 2000 Bildiriler Kitabı. Aydınlatma Türk Milli Komitesi 2000. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi. 132-138. İstanbul.

Black, M., Chapman, J., 1998. Light and Plant Growth, Topics in Plant Physiology. Unwın Hyman. London.

Bostancı, T., Sözen, M., Ş., 2000. Aydınlatmada Fiberoptik Kullanımı. 3. Ulusal Aydınlatma Kongresi 2000 Bildiriler Kitabı. Aydınlatma Türk Milli Komitesi 2000. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi. 162-167. İstanbul.

Gladstone, B., Stasio, R., 2001. Garden And Outdoor Lighting. Hearthsıde Press Incorporated Publıshers New York.

Güney, İ., Oğuz, Y., 2002. Genel Aydınlatma Uygulamalarında Enerji Tasarruf Potansiyelinin Arttırılması İçin Yarı İletken Aydınlatma Elemanlarının Kullanılması. 4. Ulusal Aydınlatma Kongresi 2002 Bildiriler Kitabı. Aydınlatma Türk Milli Komitesi. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi. 7-15. İstanbul.

Herbert, H., Revie, R., 1985. Corrosion and Corrosion Control. An İtroduction to Corrosion Science and Engineering. New York

Kaufman, John, E., 1987. IES Lighting Handbook. Application Volume, İlluminating Engineering Society of North America. New York

Sakıcı, 2003. Bazı Aydınlatma Tekniklerinin Ağaçların Fiziksel Karakteristikleri ve Görsel Algıları Üzerindeki Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Seçkin, Ö., B., 1998. Aydınlatma. Peyzaj Uygulama Tekniği. İstanbul Üniversitesi Rektörlük Yayın No: 4105. Orman Fakültesi Yayın No: 453. 239-329. İstanbul.

Sözen, M., Ş., 2000. Aydınlatma ve Kent Güzelleştirme. 3. Ulusal Aydınlatma Kongresi 2000 Bildiriler Kitabı. Aydınlatma Türk Milli Komitesi 2000. İTÜ Elektrik- Elektronik Fakültesi. 116-120. İstanbul.

Sözen, M., Ş., 2003. Aydınlatma Tasarımında Mimar ve Elektrik Mühendisinin Rolü. 2. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi. 3-10. Diyarbakır.

Tural, M., Yener, C., 2003. Anıt ve Heykel Aydınlatması Üzerine Düşünceler. 2. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi. 41-47. Diyarbakır.

Watson, L., 1990. Lighting Desing Handbook. McGraw-Hill. New York.

Kaynak Göster

APA Acar, E , Demir, Z . (2009). Peyzaj Aydınlatmasının Algı Üzerine Etkilerinin Düzce Kenti Örneğinde İrdelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (2) , 58-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4827/291149