Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi

Orman ürünleri sanayi sektöründe nitelikli işgücünü oluşturan orman endüstri mühendisleri; eğitim alanlarını bazen bilinçli, bazen de istek dışı nedenlerle seçmek zorunda kalmaktadır. Bu çalışmada, orman ürünleri endüstrisinin talep ettiği orman endüstri mühendislerinin sahip olması beklenen temel niteliklerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sektör temsilcilerinin yani işletme sahiplerinin sektörde nasıl bir orman endüstri mühendisi istedikleri yapılan anket çalışması ile araştırılmıştır.

Analysis of Expectations of Forest Products Industry from Forest Industry Engineering Education

Forest industry engineers, representing the qualified labor within the forest products industry, choose their field of study either deliberately or by chance. This study explores the main skill sets of forest industry engineers required by forest products industry. As representatives of forest industry owner of forest products companies were surveyed about their views on the qualifications a forest industry engineer must have.This study covered total 7111 companies registered to TOBB as a forest products company in Turkey. Sample size was calculated as 67 with 90% confidence level and 10% margin of error. We surveyed 67 different companies.Survey results revealed that employers find education received by forest industry engineering sufficient for the job. Employers suggested that the forest industry engineering curriculum be expanded with new elective courses offering skills on design and artwork, communication technique, public relations, marketing and machinery knowledge.Employers should provide a job environment in which engineers improve their information and skills and support newly hired engineers. Graduated forest industry engineers should keep their technical knowledge updated in order to gain experience readily in the field with special focus on the communication and foreign language skills.

Kaynakça

Anonim, 2007. Orman Ve Orman Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı Sonuç Raporu, 12-13 Nisan 2007, İÜ Orman Fakültesi, İstanbul.

Anonim, 2013. Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Üye Kayıtları Listesi.

Çetin, S. 2003. Nasıl bir elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisi istiyoruz, Panel Konuşması, EEBM Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi I.Ulusal Sempozyumu, Ankara.

Dorman, J.S., LaPorte, R.E., Stone, R.A. Trucco, M. 1990. Worldwide Differences in the Incidence of Type I Diabetes are Associated with Amino Acid Variation at Position 57 of the HLA-DQ Beta Chain, Proc Natl Acad Sci. USA 87 Gençoğlu, M.T., Cebeci, M. 1999. Türkiye’de Mühendislik Eğitimi ve Öneriler, Mühendislik-Mimarlık Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı Sayfa 73-80, İstanbul. Gençoğlu, M.T. Gençoğlu, E. 2005. Mühendislikte Lisans Eğitimi Ve Başarı Ölçütleri, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, 271-280, Ankara.

Newport, C.L., Elms, D.G. 1997. Effective Engineers, Great Britain, İnternational Journal of Engineering Education, Vol. 13, No:5, p. 14-23.

Öcal, C. İnce, H.H. 2012. Mühendislik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar, Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri İle İşbirliği Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Tavşancıl, E. 2002. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Tohumoğlu, G. 2006. Yeni Yüzyılın Başlarında Nasıl Bir Mühendislik Eğitimi Verilmeli, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Eğitimleri 3. Ulusal Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Sayfa. 96-99, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Gedik, T , Çil, M , Sevim Korkut, D , Cemil Akyüz, K , Koşar, G , Bekar, İ . (2016). Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 52-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291007

1900 2339

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki İri Cüsseli Memeli Hayvanlar ve Sonbahar Dönemi Habitat Tercihleri

Vedat BEŞKARDEŞ

Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER

Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi

Cengiz GÜLER, Semih SANCAR

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Düzce İçin Yeni Bir Zararlı Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)

Nuray ÖZTÜRK, Süleyman AKBULUT, Beşir YÜKSEL

Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Aydın DEMİR, İsmail AYDIN

Farklı Ağaç Türlerinden Üretilmiş Kontrplakların Yanal Çivi Dayanımı

Bekir Cihad BAL, Elif AKÇAKAYA, Zeynep GÜNDEŞ

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı

Süheyla Esin KÖKSAL, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ