Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesi Örneği

Öz   Bu çalışmanın amacı mutfaklarda kullanılan dolap kapaklarına yönelik Banaz, Uşak kullanıcılarının tercihini belirlemektir. Bu çalışmada veriler, yüz-yüze anket uygulama şeklinde elde edilmiştir. Sonuçlara göre; ailelerin mutfak dolap kapak modelleri arasında en çok suntalam/MDFlam kapak, profil kapak, highgloss ve ahşap kaplama kapak, en az ise diğer, ahşap masif kapak, laminat kapak, membran ve akrilik kapak tercih ettikleri görülmektedir. Mutfak dolap kapaklarından ahşap masif kapak, suntalam/MDFlam kapak, membran kapak, ve ahşap kaplama kapağı ekonomik olması: diğer, ahşap kaplama kapak, profil kapak ve laminat kapağı ekolojik olması: akrilik kapak, suntalam/MDFlam kapak, highgloss kapak, laminat kapak ve ahşap masif kapağı mekaniksel (darbe, aşınma ve çizilmeye vb) etkilere karşı dayanıklı olması: akrilik kapak, laminat kapak, suntalam/MDFlam kapak, highgloss kapak, ahşap masif kapak ve membran kapağı fiziksel (su alma, rutubet, sıcaklığa vb) etkilere karşı dayanıklı olması nedeniyle tercih ettikleri görülmektedir.

Kaynakça

Anonim. 2017a http://www.yavuzhirdavat.com.tr/bilgidetay.php?bilgiid=4

Anonim. 2017b http://www.mutfaktadilat.com/?pnum=43&pt=Mutfak+Kapak+Alternatif

Anonim. 2017c http://doorka.com.tr/akrilik-membran-kapak-nedir.html

Kaynak Göster

APA Karaman, A , Güven, Ş , Yıldırım, M . (2017). Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesi Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (1) , 39-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/30178/325655