Mobilya İşletmesinde Toplam Verimli Bakım Uygulaması

Öz Bu çalışmada Toplam Verimli Bakım (TVB)’ın kuramsal mantığına uygun olarak mobilya

Kaynakça

Ayyıldız, R 2000. Toplam Verimli Bakım ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bayram, A 1998. Toplam Verimli Bakımın Üretim Yönetimine Katkıları ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bozoğlu, M Ö. 1998. Toplam Üretken Bakım (T.P.M.) ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Çelebi, H T. 1997. Toplam Kalite Açısından 5S ve Toplam Verimli Bakım, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kalite Programı

Doğan, Ö İ. 2000. Kalite Uygulamalarının İşletmelerin Rekabet Gücü Üzerine Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), Ocak-Şubat-Mart.

Emre, A 1995. Tam Zamanında Üretim Sisteminin Ülkemizdeki Uygulamaları ve Sorunları, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları:543, İkinci Basım, ISBN: 975-440- 195-0, Ankara.

Göktaş, C 1997. Toplam Verimli Bakım ve Kordsa’daki Toplam Verimli Bakım Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karabulut, A 1999. Toplam Üretken Bakım Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kobu, B 1996: Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Avcıol Basım- Yayın, Dokuzuncu Baskı, ISBN 975-94850-0-1.

Kocaalan, M L. 1999. Toplam Verimli Bakım (TVB) Anlayışı ile İyileştirme ve Ekipman Performansının Arttırılması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Koç, K H. 1993. Bilgisayar Destekli Üretim ve Orman Ürünleri Sanayiinde Uygulanması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

İlhan R, Burdurlu E 1993. Ağaçişleri Endüstrisinde Fabrika Planlaması, Ankara

Nakajima, S 1988. Introduction to TPM: Total Productive Maintenance, Productivity Pres, Portland, Oregon, 0-915299-23-2

Öztürk, N. 1999. Toplam Verimli Bakımın Üretim Yönetimine Etkileri ve Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sevim Korkut, D 2005. Toplam Bakım Yönetimi ve Orman Ürünleri İşletmesinde Uygulanması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Suzuki, T 1994. TPM in Process Industries, Productivity Press, Portland, Oregon, 1- 56327-036-6.

Kaynak Göster

APA Sevim Korkut, D , Koç, K . (2009). Mobilya İşletmesinde Toplam Verimli Bakım Uygulaması . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 5 (2) , 35-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4827/291145