Mersin Kent Meydanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi

Bu araştırmada; Mersin Kent Merkezi’nde bulunan 5 adet meydanın kalite sınıflandırması açısından belirlenen 8 değerlendirme kriterine göre puanlanmış ve bu meydanların yer seçimi, donatıları vb. konuları açısından hangi sınıf meydan oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda; Cumhuriyet Meydanı’nın iyi, Mersin İdman Yurdu, Fenerbahçe, BJK 100. Yıl, Galatasaray Meydanlarının çok iyi meydan sınıfına girdiği belirlenmiştir. Dolayısıyla değerlendirilen 5 meydanın yer seçiminde ve tasarımında doğru kararlar verildiği tespit edilmiştir.

The Evaluation of Mersin City Squares In Terms of Landscape Architecture

In this study, 5 squares were selected in Mersin City Center scoring from 8 views in the quality classification category and site selection of these Squares, equipment which class they are challenged in terms of subjects. In the results of working, Cumhuriyet Square good, Mersin İdman Yurdu, Fenerbahçe, BJK 100. Year, Galatasaray Squares very good is in the category. Therefore, it was found that the correct decisions were made in the selection and design of the 5 squares evaluated.

Kaynakça

Anonim, 2019. Google Earth Görüntüsü, Mersin Şehir Merkezi 2019. Alexander, C., Silverstein, M., Ishikawa, S. 1977. A Pattern Language. New York: Oxford University Press. Bağbaşı, G. 2010. İstanbul Kent Meydanlarının Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İrdelenmesi: Sultanahmet, Beyazıt, Taksim, Beşiktaş, Ortaköy Meydanı Örneği, İstanbul. Bucaklı, Z. 1999. İstanbul Metropoliten Alanının Yeşil Alan Sisteminin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Peyzaj Planlama Programı, İstanbul. Carr, S., Francis, M., Rivlin, L.G., Stone, A.M. 1992. Public Space. Cambridge: Cambridge University Press. Elbi, N. 2009. Geleneksel Konut Dokusunda Yaşam Kalitesinin İrdelenmesi “Piri Mehmet Paşa Mahallesi (Konya) Örneği”. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Konya. İnceoğlu, M., Aytuğ, A. 2009. Kentsel Mekânda Kalite Kavramı. Megaron, 4(3):131-146, Lynch, K. 1960. The Image of the City, the MIT Pres, Cambridge, England. Moughtin, C. 1992. Urban Design “Street And Square”, Butterworth Architecture, Oxford. Vardar, A. 1990. Meydansız Kentler. Planlama Dergisi, 90 (3-4): 30-42. Vitruvius, 1960. The Ten Books of Architecture, Dover Publications, New York, Book V,

Kaynak Göster

APA Torlak Güneri, M , Yerli, Ö . (2019). Mersin Kent Meydanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 15 (1) , 24-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/47396/597238