Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Bu çalışmada melamin üre formaldehit (MÜF) ve üre formaldehit (UF)  tutkalları ile farklı sertleştirici kimyasallar (alüminyum sülfat, amonyum sülfat ve amonyum klorür) kullanılarak fabrikasyon ortamında üretilen 30 mm kalınlıktaki yonga levhanın teknolojik özellikleri incelenmiştir. Üretimi yapılan deney levhaları fabrika ortamında ve sürekli pres kullanılarak üretilmiştir. Deney levhalarında fiziksel; özelliklerden rutubet miktarı, kalınlık artımı ve su alma miktarları, mekanik özelliklerden; eğilme direnci, elastikiyet modülü ve yüzeye dik yönde çekme testleri ilgili standartlara göre yapılmıştır. Farklı tutkal ve sertleştirici türüne göre sonuçlar irdelenmiştir. 

Investigation of some Technological Properties of Composite Panels Manufactured with Melamine Urea Formaldehyde

In this study, the technological properties of particleboard using melamine urea formaldehyde (MÜF) and urea formaldehyde (UF) adhesives and different hardener chemistries (aluminum sulphate, ammonium sulphate and ammonium chloride) were investigated. Continuous press is used for the production of panels. Physical properties; Moisture content, thickness increase and water uptake and mechanical properties; bending strength, modulus of elasticity and tensile strength were investigated according to the relevant standards. The results were compared according to different resin and hardener types.As a result, all boards were found to meet the standards (TS-EN 312) produced at a density of 30 mm thickness and a target average of 633 kg / m³. It has been shown that using different hardeners in production board does not make a significant difference. However, it is suitable to use MÜF resin for damp environments. As the hardener, ammonium sulfate or ammonium chloride may be preferred.

Kaynakça

Akbulut T. 1995. Factors Affecting Particleboard Production PH.D. Thesis Science Institute, Istanbul University 138 p.

Anonim, 2016. http://www.ysmas.com.tr (Yıldız Sunta MDF fabrikası)

Çolakoğlu G., Kalaycıoğlu H., Örs Y., 1993. Kızılçam Kabuklarının Yongalevha ve Kontrplak Üretiminde Değerlendirilmesi, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Marmaris 18-23 Ekim, 700-710.

Çolak S., Çolakoğlu G., Aydın İ. and Kalaycıoğlu H. 2007. Effect of Steaming Process on Some Properties of Eucalyptus Particleboard Bonded with UF and MUF Adhesives, Building and Environment 42 (1): 304-309.

Kaynak Göster

APA Güler, C , Altıntaş, B , Yüksek, A . (2016). Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 143-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/288994

2005 2407

Arşiv