Maçka-Zigana Karayolu Güzergâhı Ağaçlandırma Çalışmalarının Başarısı Üzerine Bir Araştırma

Öz Bu çalışmada Maçka-Zigana karayolunda yapılan ağaçlandırma çalışmalarının başarısı araştırılmıştır. Bu amaçla, Maçka-Zigana karayolundaki 10 km’lik bir güzergâh boyunca ağaçlandırma yapılan 10 örnek alan alınmıştır.

Kaynakça

Alptekin, Ü. 1997. Kentlerde fidan dikimi, bakımı ve yaşlı ağaç nakilleri, Kent ağaçlandırmaları ve İstanbul’96 sempozyumu, İÜ Orman Fakültesi, İstanbul.

Atay, İ. 1990. Şehir ve yol ağaçlarında aranan önemli nitelikler, Ormancılık Eğitim Kültür Vakfı, Yayın no:2.

Barış, E. 2004. Karayollarının Çevresel Etkileri ve Kontrolü, Kırsal Çevre Yıllığı 2004, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara.

Bayraktar, A. 1980. Ekolojik baskıların peyzaj mimarlığı açısından irdelenmesi ve İzmir-Ankara karayolunda bir örnekleme üzerine araştırmalar, Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No:423, İzmir.

Çelem, H. ve Şahin, Ş. 1997. Kent içi yol ağaçlarının görsel ve işlevsel etkileri, Kent ağaçlandırmaları ve İstanbul’96 sempozyumu, İÜ Orman Fakültesi, İstanbul.

Dirik, H. 1997. Kent ağaçlarını yönetimi, Kent ağaçlandırmaları ve İstanbul’96 sempozyumu, İÜ Orman Fakültesi, İstanbul.

Ürgenç, S. 1990. Genel Platasyon ve Ağaçlandırma Tekniği, Üniversite Yayın No:3644, Fakülte Yayın No:407, İstanbul.

Ürgenç, S. 1998. Ağaçlandırma Tekniği, Yenilenmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı, İÜ Rektörlüğü Yayın No:3994, Orman Fakültesi Yayın No:441, İstanbul.

Köseoğlu, M. 1980. Karayollarının peyzaj planlaması üzerine araştırmalar, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No:378, İzmir.

Kaynak Göster

APA Turna, İ , Güney, D , Eroğlu, E . (2006). Maçka-Zigana Karayolu Güzergâhı Ağaçlandırma Çalışmalarının Başarısı Üzerine Bir Araştırma . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 2 (2) , 32-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4832/291055