Lamine Parke Üretiminde Lif Levha (HDF)’nin Kullanılma Olanakları

Öz Bu çalışmada, orta katmanda lif levha (HDF) ve üst tabakada üç farklı

Kaynakça

Anonim 2005. Lamine Parke Genel Bir Bakış Parke Dekorasyon Dergisi (20).

As N. 2002. Ahşap Parkelerde Kalite Testleri Parke Dergisi (9).

As N. 2001. Ahşap Parkelerde Önemli Bazı Teknolojik Özellikler Zemin: Zemin Kaplama Malzemeleri Sektör Dergisi (19).

ASTM D 2240 Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness.

Blanchet P. Beauregard R. Erb A. Lefebvre M. 2003. Comparative study of four adhesives used as binder in engineered wood parquet flooring. Forest Products Journal 53(1):89-93.

Kantay R. 1998. Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye Parke Endüstrisinin Durumu ve Sorunları Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu Bildiri Kitabı 503-512 matbaa ? İstanbul.

Kantay R. 2001. Ahşap Zemin Kaplamaları ve Rutubet Zemin Kaplama Malzemeleri Sektör Dergisi (19) sayfa ?.

Kantay ve Ekizoğlu 1988. Türkiye'de Parke Endüstrisinin bugünkü yapısı ve sorunları Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Genel Müdürlüğü (ORÜS) yayınları yayın no. 1 Bolu

Kurtoğlu A. 1996. Ahşap Parke Döşemeler Mobilya Dekorasyon Dergisi (15).

Ünsal Ö., Kantay R. 2002. Türkiye’de Üretilen Meşe ve Kayın Parkelerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Araştırmalar. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi Seri A 52 (1):

TS-EN 310. 1999. Ahşap Esaslı Levhalar Eğilme ve Eğilme Direnci Elastikiyet Modülünün Tayini TSE Ankara.

TS-EN 317. 1999. Yonga Levhalar ve Lif Levhalar-Su İçerisine Daldırma İşleminden Sonra Kalınlığına Şişme Tayini TSE Ankara.

TS-EN 323. 1999. Ahşap Esaslı Levhalar Özgül Kütlenin Tayin Edilmesi TSE Ankara

Kaynak Göster

APA Guler, C , Çöpür, Y , Taşçıoğlu, C , Büyüksarı, Ü . (2007). Lamine Parke Üretiminde Lif Levha (HDF)’nin Kullanılma Olanakları . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (2) , 16-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4830/291057