Karadeniz Bölgesi’nde Kestane Kanseri (Cryphonectria parasitica (murr) barr.)’ne Karşı Hipovirülent İzolatlarla Biyolojik Savaşım Çalışmaları

Öz Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’ nde değişik yerlerden elde edilen 380 Kestane kanseri etmeni (Cryphonectria parasitica) izolatı arasından hipovirülensliği ds-RNA testleriyle kanıtlanmış olan ve en yaygın uyum tipi olan EU–1 içinde yer alan 23 izolatın etkinliği hastalandırma gücü en yüksek olan K–19 izolatına karşı Sinop – Erfelek’ de 3 yaşlı sürgünlerde araştırılmıştır. Bu amaçla sürgünlere aynı anda hipovirülent ve virülent izolatlar 5 tekerrürlü olarak aşılanmış ve 6 ay sonra kanser gelişmeleri ölçülerek etkinlikleri belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmede 10 hipovirülent izolatın virülent K–19 izolatının kanser oluşumunu %80’ üzerinde önlediği tespit edilmiştir. Bu etkin hipovirülent izolatlar arasında yer alan Z–1 (EU-1 uyum tipinde) aynı yörede doğal kanserlerde 5 tekerrürlü olarak denenmiş ve kanserlerde ortalama %50 gerileme oluşturmuştur. Uygulanan kanserlerden 3 tekerrürde tamamen kallus oluşumu ve iyileşme belirlenmiştir. 

Kaynakça

Akıllı S, Katırcıoğlu Y Z and Maden S. 2009. Vegetative Compatibility Types of Cryphonectria parasitica, Causal Agent of Chestnut Blight, in the Black Sea Region of Turkey. Forest Pathology 39: 390–396.

Akıllı S, Katırcıoğlu Y Z and Maden S. 2011. Biological Control of Chestnut Canker, Caused by Cryphonectria parasitica, by Antagonistic Organisms and Hypovirulent Isolates. Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi. doi:10.3906/tar-0912-579.2010

Allemann C, Hoeiniger P, Heiniger U and Rigling D. 1999. Genetic Variation of Cryphonectria hypoviruses (Chv1) in Europe Assessed Using Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) Markers. Molecular Ecology 8: 843–854.

Anagnostakis S L and Day P R. 1979. Hypovirülence Conversion in Endothia parasitica. Phytopathology 69: 1226–1229.

Cortesi P, Rigling D, Heiniger U. 1998. Comparison of Vegetative Compatibility Types in Italian and Swiss Populations of Cryphonectria parasitica. European Journal Forest Pathology. 28:167–176.

Çeliker, N. M. 2000. Kestane kanseri (Cryphonectria parasitica (Murr.) Barr.)’nın Hipovirülent Irklarla Savaşımı Üzerinde Araştırmalar. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova–İzmir, 116s.

Çeliker N M, Onoğur E. 2001. Evaluation of Hypovirulent Isolates of Cryphonectria parasitica for The Biological Control of Chestnut Blight. Forest Snow Landsc. Res. 76:378–382.

Griffin G J, Robbins N, Hogan E P and Farıas-Santopıetro G. 2004. Nucleotide Sequence Identification of Cryphonectria Hypovirus Infecting Cryphonectria parasitica on Grafted American Chestnut Trees 12-18 Years After Inoculation with a Hypovirulent Strain Mixture. . Forest Pathology 34: 33–46.

Gürer M, Turchetti T, Biagioni P, Maresi G. 2001. Assessment and Characterization of Turkish Hypovirulent Isolates of Cryphonectria parasitica (Murr) Barr. J. Phytopathology 40: 265–275.

Hillman B I, Fulbright D W, Nuss D L, Van Alfen N K. 1995. Hypoviridae. In: Sixth Report of the International Committee on the Taxonomy of Viruses. Ed. By Murphy, F. A.; Fauquet, C. M.; Bishop, D. H. L. New York: Springer Verlag, pp. 261–264.

Katırcıoğlu Y Z, Maden S, Akıllı S, Ulubaş (Serçe) C. 2010. Karadeniz Bölgesi’nde Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Proje Nihai Raporu, 06 B 4347004 Nolu Ankara Üniversitesi BAP Projesi, 83 s.

Nuss, D L 1992. Biological Control of Chestnut Blight: an Example of Virus-Mediated Attenuation of Fungal Pathogenesis. Microbiology Rev. 56: 561–576.

Anagnostakis S L and Day P R. 1979. Hypovirülence Conversion in Endothia parasitica. Phytopathology 69: 1226–1229.

Anagnostakis S L and Waggoner PE. 1981. Hypovirülence, Vegetative İncompatibility and The Growth of Cankers of Chestnut Blight. Phytopathology 71: 1198–1202.

Kaynak Göster

APA Akıllı, S , Ulubaş Serçe, Ç , Topçu, K , Katırcıoğlu, Y , Maden, S . (2011). Karadeniz Bölgesi’nde Kestane Kanseri (Cryphonectria parasitica (murr) barr.)’ne Karşı Hipovirülent İzolatlarla Biyolojik Savaşım Çalışmaları . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (1) , 38-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4823/290858