Endüstride Üretilen Yonga Levhaların Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülü’nün Standartlara Uyumu

Öz Bu çalışmada, Türkiye mobilya endüstrisinde kullanılan bazı yonga levhaların eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülünün TSE standartları ile uyup uymadığı araştırılmıştır.. Rasgele örnekleme metodu ile piyasadaki üç ayrı üretici firmadan genel amaçlar için üretilen, yatay preslenmiş üçer tabaka yonga levha örnekleri seçilmiştir. Örnekler TS EN 326-1’e göre kesilerek; rutubet miktarı tayini TS EN 322’ye, yoğunluğu TS EN 323’e, eğilme dayanımı ve TS EN 310’a uygun olarak eğilmede elastikiyet modülü değerleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler ilgili değişkene ait standartları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar endüstride üretilen yonga levhaların eğilmede elastikiyet modülü değerlerinin standartlar dahilinde, eğilme dirençlerinin ise standartlara göre daha düşük olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

Bao ,Z., Eckelman , C.A., 1995. Fatigue Life and Design Stresses For Wood Composites Used in furniture Forest Products Journal Vol:45 No:(78) Page: 59-64 USA.

Bozkurt, A.Y., Göker, Y., 1985. Yonga Levha Endüstrisi İ. Ü. Yayınları S: 55-86 İstanbul.

Erdil, Y.Z., 1998. Strength Analysis and Design of Joints of Furniture Frames Constructed of Plywood and Oriented Strand-Board Master of Science Purdue University Graduate School Page: 27-35 West Lafayette Indiana USA.

Nemli, G., Kalaycıoğlu ,H., 2000. Yongalevha Teknolojisi Laminart Cilt: 7 S: 120-126.

Nemli ,G., Hızıroğlu, S., Usta, M., Serin Z., Özdemir ,T., Kalaycıoğlu ,H., 2004. Effect of Residue Type and Tannin Content On Properties of Particleboard Manufactured From Black Locust Forest products Journal Vol: 54 No:(2) Page: 36 USA.

TS EN 310 1999. Ahşap Esaslı Levhalar- Eğilme Dayanımı ve Eğilmede Elastikiyet Modülünün Tayini T.S.E. Ankara.

TS EN 312-3 1999. Yonga levhalar-Özellikler-Bölüm 1: Bütün Levha Tipleri İçin Genel Özellikler T.S.E. Ankara.

TS EN 322 1999. Ahşap Esaslı Levhalar-Rutubet Miktarının Tayini T.S.E. Ankara.

TS EN 323 1999. Ahşap Esaslı Levhalar-Birim Ağırlığının Tayini T.S.E. Ankara.

TS EN 326–11999. Ahşap Esaslı Levhalar-Numune Alma Kesme ve Muayene Bölüm 1: deney Numunelerinin Seçimi Kesimi ve Deney Sonuçlarının Gösterilmesi T.S.E. Ankara.

Yaman, A., 2002. Ahşap ve Levha Sektöründe Gelişmeler ve Beklentiler Laminart Cilt:(18) S: 92-107.

Wei X. Suchsland O. 1998. Variability of Particleboard Properties From Single and Mixed-Species Processes Forest Products Journal Vol:48 No:(9) Page: 68-74 USA

Kaynak Göster

APA Günsel, U , Kasal, A , Gürleyen, L , Çakıcıer, N . (2007). Endüstride Üretilen Yonga Levhaların Eğilme Direnci ve Elastikiyet Modülü’nün Standartlara Uyumu . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (2) , 55-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4830/291084