Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Kuşları ve Diğer Yaban Hayatı Elemanları

Öz Anadolu; coğrafi konumu, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan Fitocoğrafik Bölgeleri, zengin topografyası ve iklimsel koşullarının oluşturduğu birçok farklı makro ve mikro habitatları ile tanımlanmaktadır. Bu özelliklerinin sonucu olarak, Anadolu’nun zengin bir faunaya sahip olduğu belirtilmektedir. Diğer yandan kıta özelliği gösteren yapısı ve önemli kuş göç yollarının geçtiği bir bölge oluşu sebebiyle de, zengin bir kuş faunasına sahiptir. Özellikle Türkiye’nin güneyi, kuzey-güney ve güney-kuzey göçü esnasında, Akdeniz engeli öncesinde ve sonrasında, önemli konaklama, beslenme ve üreme alanlarına sahiptir. Üniversite kampüsleri de kuşlar için önemli barınma alanları oluşturmakta ve son yıllarda kampüs kuşlarının incelenmesini içeren, araştırmalar ve tezler yapılmaktadır. Çalışma; Düzce ilinde yer alan Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Gözlemler her ay, haftada iki gün sabah (07.00-10.00) ve akşam (16.00-17.30) olmak üzere günde iki sefer yapılmıştır. Çalışmada elde edilen verilere göre alanda: 2 çift yaşamlı (Amfibia), 4 sürüngen (Reptilia), 42 kuş (Aves) ve 10 memeli (Mammalia) sınıfına ait olmak üzere toplam 58 tür tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Düzce, Kuşlar, Yaban Hayatı

Kaynakça

Anonim, (16 Ocak 2019). [Online]. Erişim: https://www.iucnredlist.org/search?query=bird&searchType=species

Da Silva, L. P., A., Pereira Coutinho, Heleno, R., H., Tenreiro, P., Q. and Ramos, J., A. 2016. Dispersal of fungi spores by non-specialized flower-visiting birds, Journal of Avian Biology, 47:438-442.

Demirsoy, A. 1977. Türkiye’nin Caelifera (Insecta) Faunasının Tespiti ve Taksonomik İncelenmesi (1. Basım). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

Eken, E., Bozdoğan, M., Isfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T. ve Lise, L. (Editör), 2006. Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Ankara, Türkiye: Doğa Derneği.

Erdoğan, A., Karaardıç, H., Ateş, A. ve Simsar, H. 2010. Akdeniz Üniversitesi Kampüs Kuşları. Tabiat ve İnsan-Nature and Man. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları, Ankara Yıl: 44, Haziran sayısı, s: 22-32.

Evcimen, E., B., Kabasakal, B. ve Erdoğan, E. 2015. Karatavuk (Turdus merula L.)’un Akdeniz Üniversitesi Kampüsündeki Üreme Biyolojisinin Belirlenmesi. Tabiat ve İnsan-Nature and Man. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları, Ankara Yıl: 49, Eylül sayısı, s: 27-32.

Kiziroğlu, İ. 2015. Türkiye Kuşları Cep Kitabı (The pocket book for birds of Turkey), Ankara, Türkiye: İnkılap Kitabevi.

Kurun, M. 2001. EÜ kampüsündeki kuş türlerinin biyolojileri hakkında araştırmalar, YL Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, s. 49.

Oruç, S. ve Kırlangıç, K. 2014. ODTÜ’nün Kuşları. Simurg Yayınevi, Ankara, s. 315.

Wenny, D., G., Devault, T., L., Johnson, M., D., Kelly, D., Sekercıoglu, C., H., Tomback, D., F., and Whelan, C., J. 2011. The Need to Quantify Ecosystem Services Provided By Birds, The Auk, 128(1):1-14.

Kaynak Göster

APA Özkan, L , Keten, A . (2020). Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Kuşları ve Diğer Yaban Hayatı Elemanları . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (1) , 62-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/55352/748401