Doğa Verileri İle Deprem Etkileşiminin Değerlendirilmesi Üzerine Türkiye’den Örnekler

Öz Yıllarca yıkıcı ve onarılması güç depremlerle karşı karşıya olan ülkelerden birisi olarak fay hatlarının yoğun olduğu Türkiye’de, dünyada oluşan depremlere bağlı olarak zaman zaman etki artmaktadır. Bu nedenle kentsel gelişmelerin durumu önem kazanmakta, hasar alan yapıların genellikle kırsal alanlarda daha basit,  kentlerde ve özellikle büyük kentlerde ise çok katlı beton/betonarme yapılarda olduğu görülmektedir. Ancak çok katlı da olsa zarar görmeyen yapıların olabildiği son Japonya depreminde gelecek yapılaşmaya örnek oluşturmuştur. Yoğun yapılaşmanın bulunduğu ve deprem etkisinin büyük olabileceği İstanbul gibi kentlerde açık alanların her konuda (korunaklı barınma, bulut izleme, vd.) büyük önem taşıdığı bilinmektedir. Gözlenebilen bulutların, yağış türleri yanısıra deprem, volkan, vb. olayların önemli göstergesi olabildiği düşünülmektedir. Bu çalışmada, deprem göstergesi bazı doğal verilerin (özellikle bulutlar) irdelenmesiyle farkındalık oluşturulması amaçlanmış, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Merkezinin saatlerle ortaya konulan deprem değerleri ve dünya deprem verileri ile çekilen fotoğraflar kullanılarak bazı deprem göstergeleri değerlendirilmiştir. Deprem belirten bulutların bulunduğu günlerde dünyada çok sayıda ya da yüksek şiddette deprem olma olasılığı yükselmektedir. Özellikle güneş ve volkan patlaması, güneş ve ay tutulması dönemlerinde deprem sayısı ve şiddetinde artış olduğu gözlenmektedir. Ancak henüz tam olarak ispatlanamamıştır.
Anahtar Kelimeler:

Deprem, doğa verileri, bulut

Kaynakça

AİGM. 2011. Türkiye Deprem Haritası. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi. http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.deprem.gov.tr/sarbis/ depbolge/depharita1.gif&imgrefurl (Erişim Tarihi: 2011)

Anonim, 2011. Dünya Deprem Kuşakları. http://www.google.com.trimgresq=earthquake +zones (Erişim Tarihi: 2011)

Anonim, 2011a. Dünya Depremleri. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/

Quakes/quakes_all.php (Erişim Tarihi: 2011)

Anonim, 2011b. Türkiye Depremleri. http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst2.asp. (Erişim Tarihi:2011)

Anonim, 2011c. Türkiye Büyük Depremleri (1902-1938).

httpwww.google.com.trimgresimgurl=httpimg108.imageshack.usimg1086792koronoloji1lo5.png&imgrefurl=httpwww.cagatayyolda.netforumshowthread.php%3Ft%3D19808&h=316&w=399&sz=8&tbnid=S1F_1N-UHwX1FM&tbnh=98&tbnw=124&prev=s (Erişim Tarihi: 2011).

Anonim, 2011d. İstanbul Boğazı ve Buz. http://www.turkiye-rehberi.net/%C4%B0stanbul- o%C4%9Faz%C4%B1%27n%C4%B1n-Dondu%C4%9Fu-G%C3%BCn (Erişim Tarihi: 2011).

Anonim, 2011e. Dünya volkan bölgeleri. httpwww.google.com.trimgresimgurl=httpimg254.imageshack.usimg2542593volkanikblgelerta0.jpg&imgrefurl=httpcografyadersi5.blogcu.cometiketvolkanlar&usg=__bdfI4WxnoEdQJ4xDHbUPK9Stcck=&h=229&w=391&sz=27&hl=tr&start=168 (Erişim Tarihi: 2011)

Anonim, 2011f. İzlanda yanardağı külleri.

http://www.cnnturk.com/2011/dunya/05/24/izlandadan.kul.bulutlari.yayiliyor/617731.0/index.html (Erişim Tarihi: 2011).

Anonim, 2011g. Şili yanardağı kül bulutları dağılışı.

httpwww.google.com.trimgresimgurl=httpim.haberturk.com20110614639601_efc2f71e3093a8792fba7b4fc3f20b98.jpg&imgrefurl=httpwww.haberturk.comdunyahaber639601-yanardag-silide-patladi&usg=__On7uivpbuzCQi5MVRXCGLCy5dhI=&h (Erişim Tarihi: 2011).

Anonim, 2011h. Türkiye’nin Yanardağları. http://www.msxlabs.org/forum/turkiye-cografyasi/272207-turkiyedeki-yanardaglar.html (Erişim Tarihi: 2011).

Anonim, 2011ı. Güneş Patlamaları.http://www.t24.com.tr/haberdetay/128330.aspx. (Erişim Tarihi: 2011)

Anonim, 2011j. Güneş Patlaması. http://www.turkiyerehberi.net/G%C3%BCne%C5 %9F%27te-K%C4%B1yamet-Kopuyor (Erişim Tarihi: 2011)

Anonim, 2011k. Kıta Hareketleri. http://translate.google.com.tr/translate? hl=tr&langpair

Anonim, 2011l. Dünya’dan bir günlük deprem yerleri. http://earthquake.usgs.gov/ earthquakes/ recenteqsww/ (Erişim Tarihi: 2011).

DOHAD, 2011. Amatör Sismometre ve Sayısal Ölçüm Ağı. www.sismikaktivite.org. (ErişimTarihi: 2011).

Freund, F.T. 2007. Pre-earthquake signals- PartII: Flow of battery currents in the crust. Natural Hazards Earth System Sciences. 7, 1-6.

Google görsel, 2011a. Tsunami. http://www.google.com.tr/search?q=tsunami&hl tr&client =firefoxa&hs=Djs&rls=org.mozilla:tr:official&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OvPzTdi8E4nVsgaK15DOBg&ved=0CCQQsAQ&biw=1024&bih=605 (Erişim Tarihi: 2011).

Google görsel, 2011b. Yanardağ.http://www.google.com.tr/search?q=yanarda%C4%9F&hl

Google görsel, 2011c. Güneş tutulması. http://www.dipcik.com/gunes-tutulmasi-kac-dakika-surer/ (Erişim Tarihi: 2011).

Google görsel, 2011d. Ay tutulması. http://www.erganisoz.com/detay.asp?id=6082 (Erişim Tarihi: 05.07.2011)

Google görsel, 2011e. Tarihte En Büyük Depremler. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/03/01/tarihteki_en_buyuk_depremler (Erişim Tarihi: 11.06.2011).

Guo,G., Wang, B. 2008. Cloud anomaly before Iran earthquake. International Journal of Remote Sensing. Vol.29, No:7. 1921-1928.

Harrington, D., Shou, Z. 1989. Bam Earthquake Predıctıon & Space Technology Earthquake Prediction Center, New York*, USA. Book 39-63 http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_26E.pdf#page=43 (Erişim Tarihi: 2011)Kaynak, U., (Tarihsiz). Üç Deprem Bulutu.http://www.sismikaktivite.org/makaleler/documents/3%20DEPREM%20BULUTU-ISIKLI.pdf (Erişim tarihi: 2011)

Liperovsky, V. A., Meister, C.-V., Doda, L.N., Liperovskay, E.V., Davidov, V.F. and Bogdanov, V.V. 2005. On the possible influence of radon and aerosol injection on the atmosphere and ionosphere before earthquakes. Natural Hazard And Earth System Scıences. Manuscript-No. 1-2005. 1–7. Germany.

Ohta,Y., Omote, S. (Tarihsiz).An Investigation into Human Psychology and Behavior during an Earthquake. 702-708. http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/6_vol1_702.pdf (Erişim Tarihi: 2011).

Ondoh, T. 2003. Anomalous sporadic-E layers observed before M1., Hyogo-ken Nanbu earthquake; Terrestrial gas emanation model. Adv. Polar Upper Atmos. Res., 17, 96-108. National Institute of Polar Research.

Orhon, E. 2002. Açık ve Yeşil Alanların Doğal Afetler (Deprem) Durumunda Kullanımının Düzce Örneğinde İrdelenmesi. A.İ.B.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Düzce.

Rayman. Ö. 2007.Tarihi İstanbul depremleri. http://ozer-rayman.blogspot.com/2007/09/tarihi-istanbul-depremleri-1509-byk.html (Erişim Tarihi:2011).

Sezer, H. Tarihsiz. 1894 İstanbul Depremi Hakkında Bir Rapor Üzerine İnceleme. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/25/148.pdf (Erişim Tarihi:1.7.2011).

Singh, R. P., Cervone, G., Kafatos, M., Prasad, A.K. Sahoo, A.K., Sun, D. Tang, D. L., Yang, R. 2007. Multi-sensor studies of the Sumatra earthquake and tsunami of 26 December 2004. International Journal of Remote Sensing. Volume 28, Issue 13 & 14, 2885-2896.

Tatar, O., Mesci, B.L., Akpınar, Z. 2006. 29 Mart 2006 güneş tutulması, depremler, bilimsel ahlak ve bilgi toplumuna özlem. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 10.Toplantı (ATAG 10)(2-4 Kasım 2006 İzmir). DEÜ.Jeoloji Müh.Böl. 86-87. http://web.deu.edu.tr/atag10/pdf/55-atag10-tatar.pdf. (Erişim Tarihi: 2011). ATAG10 -

Kaynak Göster

APA Akıncı Kesim, G . (2011). Doğa Verileri İle Deprem Etkileşiminin Değerlendirilmesi Üzerine Türkiye’den Örnekler . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 7 (1) , 68-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4823/290871