Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Kuşe Kâğıt Üretimi ve Dış Ticaret Miktarları Üzerine Bir Araştırma

Ekonomik kalkınma açısından ülkemizde orman ürünleri sanayi önemli bir yer tutmaktadır. Orman ürünleri sanayi sektörü içerisinde yer alan kâğıt ve kâğıt hamuru sektörü ekonomiye kattığı katma değer açısından değerlendirilmelidir. Bu çalışmada kâğıt sanayi’nin alt sektörlerinden olan Kuşe kâğıt üretimi, ihracat ve ithalatı Avrupa ülkeleri ve Türkiye bazında 12 yıllık dönem için incelenmiş olup, Avrupa ülkeleri ve Türkiye için son durum analiz edilmiştir. Türkiye kuşe kâğıt üretiminde 27 Avrupa ülkesi içinde 13. Sırada olduğu bulunurken; ihracat ve ithalat miktar ve değerlerinde ise son sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir.

A Research on the Production and Foreign Trade of the Coated Paper in Turkey and European Countries

Forest Products Industry has an important role in economic development. Pulp and paper sector in Forest Products Industry should be regarded in terms of its primary value-adding activities. This study investigates coated paper production of the sub-sector of pulp paper industry in Turkey and European Union countries for the last 12 years. It also analyzes export and import capacity for coated paper in Turkey and European Union countries. Turkey is placed 13th for coated paper production among 27 European countries while Turkey is with the lowest figures in terms of import and export.

Kaynakça

Akın, H. 2010. Dış Ticarette Alternatif Para Kazanma Yolları, Elma Yayınevi, 978-975-6093-12-2, Ankara,

Aktaş, C. 2009. Türkiye’nin İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18), 2; 35-47,

Gürsoy, Y. 2011. İhracat ve İthalat Muhasebe Uygulamalrı, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yayınları,

Kabal, A. K. 2007. (1980-2005) Yılları Arasında Uygulanan Ekonomik Politikalar Ve Bunların Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 75 s. Erzurum,

Kaplan, E. 2008. Türkiye’de Orman Ürünleri Talebiyle Arz Kaynaklarının Değerlendirmesi ve Endüstriyel Plantasyonların Yeri. http://www.ogm.gov.tr/yukle/ekaplan.doc,

Karacan, S. 2010. Dış Ticaret ve Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Umuttepe Yayınları, 978-605-5936-32-7, Kocaeli,

Şimşek, M. ve Kadılar, C. 2009. Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Sınır Testi Yöntemi ile Eş Bütünleme Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6.1.144-152 URL//http.www.fao.org,

Kaynak Göster

APA Akyüz, İ , Gümüşkaya, E , Gedik, T . (2013). Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Kuşe Kâğıt Üretimi ve Dış Ticaret Miktarları Üzerine Bir Araştırma . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4820/289180