Ankara Kenti'ndeki Bazı Çatı Bahçelerinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Öz Ankara kenti gibi nüfusu her geçen gün artan ve buna bağlı olarak hızlı yapılaşan metropol kentlerde; yeşil alanların arttırılması için çatı bahçesi uygulamaları gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Kentlerde çatı bahçelerinin yaygınlaştırılması için yeni yapılacak çatı bahçelerinin, çatı bahçesi türleri göz önünde bulundurularak düzenlemesi, mevcut olanların ise eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, Ankara’da yer alan çatı bahçelerinden altısının (Ankamall Alışveriş Merkezi-Yenimahalle, Platin Beytepe-Çankaya, Uptownİncek-Gölbaşı, İncekLoft-Gölbaşı, AP GreenTower-Yenimahalle, Next Level Alışveriş Merkezi-Çankaya) mevcut durumu ortaya konularak, ve bu çatı bahçelerindeki eksiklikler tespit edilerek, Ankara’daki çatı bahçelerinin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek amaçlanmıştır.. Çalışma, literatür taraması ve çatı bahçeleri tasarımcılarıyla yapılan yüz yüze görüşmelerin yanı sıra, çatı bahçelerinin uzman (tasarımcı) görüşleriyle oluşturulan form çerçevesinde mevcut durum değerlendirmesine dayanmaktadır. Sonuç olarak bu çalışma, Ankara Kenti’nde var olan çatı bahçelerinin– değerlendirilmesine yönelik kriterleri dikkate alarak, çatı bahçelerine daha fazla yer verilmesinin kente; estetik, fonksiyonel ve sosyal yönden olumlu katkılar sağlayacağını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Anonim 2016a.Çatı bostanı projesi. www.plantdergisi.com/yazi-dilek-yuruk-135.html(Erişim tarihi: 1/01/2017) Anonim 2016b. Yeşil çatı sistemleri. www.gnyapi.com.tr/yesil-cati-sistemleri (Erişim tarihi: 1/01/2017) Anonim 2016c. Ankara çatı bahçeleri. www.cografya.gen.tr/earth/ (Erişim tarihi: 4/01/2017) Anonim 2016d.İncek Loft çatı bahçesi. www.earthgoogle.com (Erişim tarihi:4/01/2017).

Anonim 2016e. Platin Beytepe çatı bahçesi.www.earthgoogle.com /(Erişim tarihi: 5/01/2017).

Anonim 2016f.Uptown İncek çatı bahçesi.www.earthgoogle.com/(Erişim tarihi 5/01/2017).

Anonim 2016g. AP Green Tower çatı bahçesi. www.apgreen.com/ (Erişim tarihi: 6/01/2017 ).

Anonim 2016h. Next Level alışveriş merkezi.www. nextlevel.com/ (Erişim tarihi: 6/01/2017).

Anonymous 2016a. Five points of architecture, www.en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier%27s_Five_Points_of Architecture. (Erişim tarihi: 13/01/2017).

Aksoy Y., İçmek S. 2010. Çatı bahçelerinin kent yaşamındaki yeri ve önemi: İstanbul Kent’inden örnekler. 5.Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu, 15-16 Nisan 2010,s. 204, İzmir, Türkiye

Barış E. M., Erdoğan E., Yazgan M. 2003. Çatı bahçeleri, SASBÜD, Ankara, s. 67.

Barış E. M., Shakouri N., Zolnoun S. 2012. Yeşil çatılar, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (9): 33-44.

Bulut Ü. 2005. Teras çatılar üzerine mimari bir değerlendirme. 2. Ulusal Çatı Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, 25-26 Mart 2005, s.1-7, İstanbul, Türkiye.

Dikmen Ç., Savcı S. 2015. Sürdürülebilir yapı tasarımı kapsamında çevre dostu yeşil çatı uygulamalarının irdelenmesi. 2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2015, s.214-220, Ankara, Türkiye.

Doshi H., Peck S., Ampas L. 2010. Toronto green roof construction standard supplementary guidelines. Chief Building Official Press. Canada. 21p.

Ekşi M., Uzun A. 2016. Yeşil çatı sistemlerinin su ve enerji dengesi açısından değerlendirilmesi. İstanbul Orman Fakültesi Dergisi, 66(1):119-138.

Erbaş M. 2011. Enerji etkin yapı tasarımının etkili elemanlarından olan yeşil çatıların dünya ve ülkemiz örnekleri üzerinden bir incelenmesi, K.T.Ü Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, syf. 121.

Güneş G. 1996. Ankara kenti ekolojik koşullarında çatı bahçesi düzenleme ilkeleri, A.Ü Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, s.197.

Karaosman S. 2006. Yeşil çatılar ve sürdürülebilir bina değerlendirme sistemleri. 3. Ulusal Çatı Cephe kaplamalarında Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, 17-18 Ekim 2006, s. 1-9, İstanbul, Türkiye.

Koç N., Güneş G. 1998. Çatı bahçeleri düzenlemesine ilişkin teknik özellikler ve donanımlar. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(4): 501-512.

Kozan A. 2015. Çatı bahçesinin kent ekolojisine etkisi. A.Ü Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Projesi, syf.16.

Küçükerbaş E. 1993. Çatı bahçeleri. TMMOB İzmir Şubesi Ege Mimarlık Dergisi, 3:41-42.

Matsuzaki E., Oberlander H., Whitelaw E. 2002. Introductory manual for greening roofs. Public Works and Government Services Canada.32p.

Tunbiş, M. 1987. Çatı bahçeleri. İstanbul Orman Fakültesi Dergisi, 4:103-116.

Tohum N. 2011. Sürdürülebilir peyzaj tasarımı aracı olarak “yeşil çatılar”, İ.T.Ü Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi, syf.73.

Kaynak Göster

APA Sensoy, N , Pakoğlu, A , Kara, R . (2017). Ankara Kenti'ndeki Bazı Çatı Bahçelerinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 13 (2) , 58-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/33597/372864