A3 Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar (Taşlıyayla ve Kızık Yaylaları)

Bu çalışma; İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Orman Botaniği Programı’nda, “Taşlıyayla ve Kızık (Bolu-Seben) Çevresinin Florası” adlı yüksek lisans tezi kapsamında A3 karesi için saptanan yeni bitkileri kapsamaktadır. Araştırma alanı; Bolu ili ile Seben ilçesi arasında, Davis’in karelaj sistemine göre A3 karesi içerisinde yeralmakta olup, Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve Iran-Turan floristik Bölgeleri’nin etkilerinin görüldüğü bir noktada bulunmaktadır. Yeni kayıtları olarak hazırlanan bu araştırma notunda A3 karesi için 51 takson ilk defa kayıt edilmiştir. Kare için yeni 51 taksondan 13 ayrıca endemiktir.

New Floristic Records for A3 Square (Taşlıyayla and Kızık Plateaus)

This study, prepared at the University of İstanbul, Institute of Sciences, Forest Engineering Department, Program of Forest Botany, covers endemic plants identified in the master thesis entitled “The Flora of Taşlıyayla and Kızık Surroundings.” Research field is located between Bolu and Seben, it is in the A3 square according to the grid system of Davis and it is located in an area in which it is seen the effects of Euro-Siberian, Mediterranean and Irano-Turanian Floristic Regions. In this research note, 51 angiosperm taxa were determined as new square records for Taşlıyayla and Kızık plateaus in A3 square. 13 of the new records are also endemic.

Kaynakça

Akman, Y., İlarslan, R. 1983. The Phytosociological Investigation in the District pf Uluhan – Mudurnu. Communications, De La Faculté Des Sciences De L’universié D’Ankara, S. C, p. 54 – 70,

Akman, Y., KETENOĞLU, O. 1979. Flora of Gerede-Aktaş (Bolu), A.Ü. Fen Fakültesi Seri: C, Sayı: 1, Ankara,

Akman, Y., Yurdakulol, E. 1981. Flora of Bolu Mountains, A.Ü. Fen Fakültesi Seri: C2, Sayı: 24, Ankara,

Akman, Y., ve diğ., 1985. New Records for the A3 Square in the Flora of Turkey, A.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara,

Akman, Y., Yurdakulol, E. 1981. Flora of Semen Mountains (Bolu), A.Ü. Fen Fakültesi, Seri C, Sayi 24- Ankara,

Aksoy, N. 2001. Karakiriş Dağı (Seben-Nallıhan) Florası, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,

Aksoy, N. 2006. Elmacık Dağı Vejetasyonu, Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul,

Başaran, M. S. 2001. Bolu-Bartın-Zonguldak İlleri Fındık Bahçelerinin Florası, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

Cöbek, A. 1989. Karadeniz Ereğlisi-Akçakoca-Yığılca Arasında Kalan Bölgenin Florası, Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

Davis, P. H. 1965-1985. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 1-9, Edinburg University Press, Edinburgh.

Davis, P. H., Mill, R. R., Tan, K. 1988. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 10 (suppl. 1), Edinburg University Press, Edinburgh,

Ekim, T., İlarslan, R. 1982. Yedigöller Milli Parkı’nın (Bolu) Florası. Orm. Araşt. Enst. Derg. 28 (56), 53-67,

Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Adıgüzel, N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler (Red Data Book of Turkish Plants. Pteridophyta and Spermatophyta), Barışçan Ofset, 246 s., Ankara,

Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, K. H. C. 2000. Flora of Turkey and East Aegean Islands vol. 11 (suppl. 2), Edinburgh University Press, Edinburgh,

Güner, M. B. 2000. Doğandede Tepe ve Çevresi (Beypazarı-Ankara) Florası, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

İkinci, N. 2000. The Flora of Gölcük Area (Bolu), MSc Thesis, A.İ.B.U. Department of Biology, Bolu,

Kaptanoğlu, D. 1995. Yaylacık Araştırma Ormanı (Bolu-Mengen) Florası, Yüksek Lisans Tezi, G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara,

Koca, A., Yıldırımlı, Ş. 2004. New Floristic Records For A3 Square, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, Volume 33, 55-64,

Mayer, H., Aksoy, H., 1998. Türkiye Ormanları, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Orman Bakanlığı Yayın No.038,

Kaynak Göster

APA Tunçkol, B , Akkemik, Ü . (2013). A3 Karesi İçin Yeni Floristik Kayıtlar (Taşlıyayla ve Kızık Yaylaları) . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 9 (1) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4820/289186