Uluslararası Profesyonel Eğitim Konferansı 2021

KONGRE TARİHİ23 Ağustos - 29 Ağustos 2021

KONGRE YERİOnline

KONGRE WEB SİTESİprofesyonelegitim.nevsehir.edu.tr/tr

DAVET

Konferans, 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Profesyonel Eğitim Konferansı, farklı branşlardan tüm eğitimcilere yönelik olarak planlanmıştır.

Araştırmalara nitelikli bir katkı sağlanması, disiplinler arası çalışma ortamı oluşturarak deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve eğitim alanında çalışan kişilerin profesyonel gelişimine ilişkin güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler İngilizce ve/veya Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini en fazla 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Sözlü bildirilerin yanı sıra alanlara göre ayrılmış konularda atölye çalışmaları da yapılacaktır. Dileyen herkes çalıştay katılımcısı olarak bir veya birden fazla çalıştaya kayıt yaptırabilir.

Konferans kapsamında; Eğitim Bilimleri, Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Spor, Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitim, Temel Eğitim, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Edebiyat, Yabancı Diller Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Konferansa ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, öğretmen adayları, mezun öğrenciler, sivil toplum temsilcileri, öğrenci velileri ve konferans kapsamına ilgi duyan herkes davetlidir.