6. Uluslararası Başkent Fen Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi

KONGRE TARİHİ27 Ağustos - 28 Ağustos 2022

KONGRE YERİOnline

KONGRE WEB SİTESİwww.internationalbaskentcongress.com

DAVET

Değerli Katılımcı Adayları;

2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda hepimizin hayatına girerek, bizleri günden güne dijitalleştirip kapsamlı bir dönüşüme hazırlayan COVID-19 salgını, devlet-toplum, toplum-birey ve birey-birey ilişkilerinin yeniden şekillendiği; dünümüze ve bugünümüze dair birçok ezberin yeniden sorgulandığı bir dönemi beraberinde getirmişti.

Sonuna yaklaştığımız bu süreç bilimsel çalışmalar yürüten biz değerli akademisyenleri, öğrencileri ve araştırmacıları yeni alternatifler aramaya itmiştir. Tam da bu noktada teori ve pratiğin bir arada ele alınacağı ve yeni araştırma bulgularının sunulacağı, 27-28 AĞUSTOS 2022 (katılımcılar diledikleri gün katılabilecektir.) tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 6. Uluslararası Başkent Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Kongresi siz değerli bilim insanlarını ve adaylarını, çalışmalarınızı küresel bir ortamda sunacağınız, yeni kültürler ile tanışabileceğiniz kapsamlı bir araştırma dünyasına davet etmektedir...