16. Hipofiz Sempozyumu

KONGRE TARİHİ05 Kasım - 06 Kasım 2021

KONGRE ŞEHRİAnkara, Türkiye

KONGRE YERİThe Ankara Hotel

KONGRE WEB SİTESİwww.hipofiz2021.org

DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Tüm dünyada COVID-19 pandemisinin neden olduğu ölümler ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri 2021 yılında da devam etmektedir. Bu zorlu günlerden geçerken, 6-7 Kasım 2020 tarihinde yapılması gereken 16. Hipofiz Sempozyumu, COVID-19 pandemisinin öngörülemez seyri nedeni ile daha sağlıklı koşullar altında gerçekleşmesi için 5-6 Kasım 2021 tarihine ertelenmişti.

Üst düzey bir bilimsel toplantı için sempozyumun odak noktası, hipofiz hastalıklarının patogenez, tanı ve tedavisindeki kavram ve seçeneklerin, en son bilgiler ışığında derinlemesine incelenmesi olarak planlanmıştır. 16. Hipofiz Sempozyumunda hipofiz ve nöroendokrinolojiye ilgi duyan farklı bilim dallarında uzmanlaşmış bilim insanları olgu sunumları, paneller ve konferanslar eşliğinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacaklardır.

Hacettepe Tıp Fakültesi ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği birlikteliğiyle düzenlenecek olan 16. Hipofiz Sempozyumunun sizlerin değerli katılımı ile bilimsel yönden daha güçlü olacağına inanıyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle...

Düzenleme kurulu adına

Prof. Dr. Tomris Erbaş