1. Çocukluktan Erişkine Romatolojiye Panoramik Bakış Sempozyumu

KONGRE TARİHİ18 Şubat - 20 Şubat 2022

KONGRE ŞEHRİSapanca, Sakarya, Türkiye

KONGRE YERİNG Enjoy Hotel

KONGRE WEB SİTESİromatolojidepanoramikbakis.org

DAVET