Yatan psikiyatri hastalarında madde kullanımı ve hastalıklara göre dağılımı: Retrospektif bir çalışma

Amaç: Madde kullanım bozuklukları psikiyatrinin gün geçtikçe dikkati daha fazla çeken konularından biri olmaktadır. Psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda da madde kullanımı dikkat çeken özelliktedir. Bu çalışmada, yatarak tedavi gören hastalarda madde kullanım oranları ve psikiyatrik hastalıklarla ilişkisinin gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu çalışma, Ocak 2007-Şubat 2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniklerine yatarak tedavi görmüş olan 5524 hastanın dosyası incelenerek yapılmış retrospektif bir çalışmadır. Bulgular: 5524 hasta’dan 203’ünün (%3.7) hayatının herhangi bir döneminde madde kullanmış olduğu tespit edildi. Madde kullanan hastalarda kötüye kullanım %22.2, bağımlılık %15.8 oranında iken, kullanan fakat tanı almayanlar ise %18.7 oranındaydı. Hayatı boyunca birkaç kez kullananların oranı %13.3, uzun süreli kullanıp bıraktığını söyleyenlerin oranı %30.0 idi. Tüm yatan hastalarda madde kullananların tanılarına bakıldığında, en yüksek madde kullanma oranlarının, sırasıyla, kısa psikotik bozukluk (%5.9), başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluğu (%3.9), bipolar afektif bozukluk (%3.5), şizofreni (%3.2), şizoafektif bozukluk (%2.6), depresif bozukluklar (%1.5), anksiyete bozuklukları (%1.2) olduğu saptanmıştır. En çok kullanılan maddenin ise esrar olduğu görülmüştür. Sonuç: Hasta grubunda madde kullanım oranları beklenenden düşük bulunmuştur. En yüksek oranlar psikotik bozukluklar ve bipolar bozuklukta görülürken, sonuçlarımız, başlangıçtaki psikiyatrik görünüme sonradan eklenmiş madde kullanımı hipotezini desteklemektedir.

Substance use among psychiatric inpatients and distribution according to disorders: A retrospective study

Objective: Substance abuse (SA) is an important issue that attracts more and more attention in the psychiatric area. It is also important that substance misusing take place in psychiatric patients. This study was performed to evaluate substance abuse ratio of inpatients and its relation with psychiatric manifestation. Method: This was a retrospective study evaluating files of all inpatients treated between January 2007 and February 2009 in Sağlık Bakanlığı Erenköy Mental Health Research and Training Hospital in the psychiatric wards. Results: A total of 5524 inpatients were evaluated. It was detected that 203 patients (3.7%) had abused a substance in their life period. Among the SA group, 22.2% were diagnosed as having abuse, 15.8% as dependency, and 18.7% had no diagnosis although they were using substance. According to patients in the remaining group, 13.3% of them used rarely and were not active, and 30% of them believed they were in remission. When the SA ratio of all inpatients according to their psychiatric disorders was investigated, it was found that 5.9% were brief psychotic disorder, 3.9% psychotic disorder not otherwise specified, 3.5% bipolar disorder, 3.2% schizophrenia, 2.6% schizoaffective disorder, 1.5% depressive disorder, and 1.2% anxiety disorder. The most commonly used substance was cannabis. Conclusions: It was found that the ratio of substance abuse was unexpectedly low among psychiatric inpatients. Our results showed that SA was most frequent among patients with psychotic and affective disorder. These results support also the model of primary mental illness with substance abuse at least in psychiatric wards.

Kaynakça

1. Gürol DT. Türkiye’de madde kullanımı ve tedavi politikaları. Türk Psikiyatri Derneği Bülteni 2009; 12:47–48.

2. Ögel K. Madde Kullanım Bozuklukları: İçinde Köroğlu E, Kılıç C (Editörler). Psikiyatri Temel Kitabı. 2. Baskı. Ankara: HYB Basım Yayın, 2007, 173–183.

3. Regier DA, Farmer ME, Rae DS, Locke BZ, Keith SJ, Judd LL, Goodwin FK. Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiologic Catchment Area (ECA) Study. JAMA 1990; 264:2511–2518.

4. Havassy BE, Arns PG. Relationship of cocaine and other substance dependence to well-being of high-risk psychiatric patients. Psychiatr Serv 1998; 49:935–940.

5. Lehman AF, Myers CP, Corty E, Thompson JW. Prevalence and patterns of “dual diagnosis” among psychiatric inpatients. Compr Psychiatry 1994; 35:106–112.

6. Dixon L, Haas G, Weiden PJ, Sweeney J, Frances AJ. Drug abuse in schizophrenic patients: clinical correlates and reasons for use. Am J Psychiatry 1991; 148:224-230.

7. Bizzarri JV, Rucci P, Sbrana A, Miniati M, Raimondi F, Ravani L, Massei GJ, Milani F, Milianti M, Massei G, Gonnelli C, Cassano GB. Substance use in severe mental illness: self-medication and vulnerability factors. Psychiatry Res 2009; 30; 165:88-95.

8. Helseth V, Lykke-Enger T, Johnsen J, Waal H. Substance use disorders among psychotic patients admitted to inpatient psychiatric care. Nord J Psychiatry 2009; 63:72-77.

9. Weich L, Pienaar W. Occurrence of comorbid substance use disorders among acute psychiatric inpatients at Stikland Hospital in the Western Cape, South Africa. Afr J Psychiatry (Johannesbg) 2009; 12:213-217.

10. Cantwell R, Brewin J, Glazebrook C, Dalkin T, Fox R, Medley I, Harrison G. Prevalence of substance misuse in first-episode psychosis. Br J Psychiatry 1999; 174:150–153.

11. Bonsack C, Camus D, Kaufmann N, Aubert AC, Besson J, Baumann P, Borgeat F, Gillet M, Eap CB. Prevalence of substance use in a Swiss psychiatric hospital: interview reports and urine screening. Addict Behav 2006; 31:1252-1258.

12. Ebert MH, Loosen PT, Nurcombe B. Current Psikiyatri: Tanı ve Tedavi. Birsöz S (Çeviri Ed.) 1. Baskı, Ankara: Öncü Basımevi, 2003, 240.

13. Lehman AF, Myers CP, Corty EC. Assessment and classification of patients with psychiatric and substance abuse syndromes. Psychiatr Serv 2000; 51:1119–1125.

14. Dankı D, Dilbaz N, Okay T, Açıkgöz Ç, Erdinç IB, Telci Ş. Madde kullanımına bağlı gelişen psikotik bozuklukta atipik antipsikotik tedavisi: bir gözden geçirme. Bağımlılık Dergisi 2005; 6:136–141.

15. Angermeyer MC. Schizophrenia and violence. Acta Psychiatr Scand Suppl 2000; 102:63–67.

16. Soyka M. Substance misuse, psychiatric disorder and violent and disturbed behaviour. Br J Psychiatry 2000; 176:345–350.

17. Swartz MS, Swanson JW, Hiday VA, Borum R, Wagner R, Burns BJ. Violence and severe mental illness: the effects of substance abuse and non adherence to medication. Am J Psychiatry 1998; 155:226–231.

18. Drake RE, Brunette MF. Complications of severe mental illness related to alcohol and drug use disorders: In Galanter M (editor). The consequences of Alcohol. New York: Plenum, 1998, 285–299.

19. Hiroeh U, Appleby L, Mortensen PB, Dunn G. Death by homicide, suicide, and other unnatural causes in people with mental illness: a population-based study. Lancet 2001; 358: 2110-2112.

20. Bartels SJ, Drake RE, Wallach MA. Long-term course of substance use disorders among patients with severe mental illness. Psychiatr Serv 1995; 46:248–251.

21. Brown RA, Monti PM, Myers MG, Martin RA, Rivinus T, Dubreuil ME, Rohsenow DJ. Depression among cocaine abusers in treatment: relation to cocaine and alcohol use and treatment outcome. Am J Psychiatry 1998; 155:220–225.

22. Case N. The dual-diagnosis patient in a psychiatric day treatment program: a treatment failure. J Subst Abuse Treat 1991; 8:69–73.

23. Carroll KM, Power ME, Bryant K, Rounsaville BJ. Oneyear follow-up status of treatment-seeking cocaine abusers. Psychopathology and dependence severity as predictors of outcome. J Nerv Ment Dis 1993; 181:71–79.

24. McLellan AT, Luborsky L, Woody GE, O’Brien CP, Druley KA. Predicting response to alcohol and drug abuse treatments. Role of psychiatric severity. Arch Gen Psychiatry 1983; 40:620–625.

25. Rounsaville BJ, Dolinsky ZS, Babor TF, Meyer RE. Psychopathology as a predictor of treatment outcome in alcoholics. Arch Gen Psychiatry 1987; 44:505–513.

26. Rounsaville BJ, Kosten TR, Weissman MM, Kleber HD. Prognostic significance of psychopathology in treated opiate addicts: a 2.5-year follow-up study. Arch Gen Psychiatry 1986; 43:739–745.

27. Dickey B, Azeni H. Persons with dual diagnoses of substance abuse and major mental illness: their excess costs of psychiatric care. Am J Public Health 1996: 86: 973–977.

28. Hoff RA, Rosenheck RA. Long-term patterns of service use and cost among patients with both psychiatric and substance abuse disorders. Med Care 1998; 36:835–843.

29. Hoff RA, Rosenheck RA. The cost of treating substance abuse patients with and without comorbid psychiatric disorders. Psychiatr Serv 1999; 50:1309–1315.

30. Ridgely S, Goldma HH, Willenbring M. Barriers to the care of persons with dual diagnoses: organizational and financing issues. Schizophr Bull 1990; 16:123–132.

31. Ilgen MA, Hu KU, Moos RH, McKellar J. Continuing care after inpatient psychiatric treatment for patients with psychiatric and substance use disorders. Psychiatr Serv 2008; 59:982-988.

32. Brady K, Casto S, Lydiard RB, Malcolm R, Arana G. Substance abuse in an inpatient psychiatric sample. Am J Drug Alcohol Abuse 1991; 17:389-397.

33. Albanese MJ, Clodfelter RJ Jr, Pardo TB, Ghaemi SN. Underdiagnosis of bipolar disorder in men with substance use disorder. J Psychiatr Pract 2006; 12:124-127.

34. Goldberg JF, Garno JL, Callahan AM, Kearns DL, Kerner B, Ackerman SH. Overdiagnosis of bipolar disorder among substance use disorder inpatients with mood instability. J Clin Psychiatry 2008; 69:1751-1757.

35. Akvardar Y, Tumuklu M, Akdede BB, Ulas H, Kitis A, Alptekin K. Substance use among patients with schizophrenia in a university hospital. Bull Clin Psychopharmacol 2004; 14:191–197.

36. Evren EC, Evren B. Şizofreni ve alkol madde kullanım bozuklukları ek tanısı: Bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Derg 2003; 14:213– 224.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.3b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalığa yönelik inançları

Satı ÜNAL, FİLİZ HİSAR, BÜLENT ÇELİK, Zeynep ÖZGÜVEN

Factorial structure, reliability and validity of the Turkish version of the drinking motives questionnaire-revised in male alcohol dependent inpatients

Cüneyt EVREN, Selime ÇELİK, Reside AKSOY, Turan ÇETİN

Nöreleptik malign sendrom: Bromokriptin ile tedavi edilen bir olgu

Özge CANBEK, Meltem Efe SEVİM, Fatih ÖNCÜ, Hüseyin Soysal

Disülfirama bağlı olarak gelişen bir katatoni olgusu

Özlem Devrim BALABAN, MURAT İLHAN ATAGÜN, Latif Ruhsat ALPKAN

Lumbosakral radikulopatili hastaların tanısında dermatomal duyusal uyarılmış potansiyeller

Seher BİNGÖL, Aysun SOYSAL, Burcu YÜKSEL, Belgin MUTLUAY, Baki ARPACI

Ketiapin kötüye kullanımı ve olanzapin ile kombinasyonu sonucu gelişen lökopeni: Bir olgu sunumu

Erkan AYDIN, ÖMER ŞENORMANCI, Kürşat ALTINBAŞ, Erhan KURT

EMDR (göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme): Psikoterapide farklı bir seçenek

Önder KAVAKÇI, Orhan DOĞAN, Nesim KUĞU

Paylaşılmış psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

SEVDA KORKMAZ, Murat KULOĞLU, BÜLENT BAHÇECİ, Mudar ATMACA

İki uçlu duygudurum bozukluğu ve lipit döngüselliği ilişkisi

Kürşat ALTINBAŞ, Aysel ÖZER, Cavide ÇAKMAK, Erhan KURT, E. Timuçin ORAL

Yatan psikiyatri hastalarında madde kullanımı ve hastalıklara göre dağılımı: Retrospektif bir çalışma

Medine Yazıcı GÜLEÇ, Rumeysa Yeni ELBAY, Sena ŞAYAKÇI, Handan METERİS, Aytül Gürsu HARİRİ, Ahmet Ertan TEZCAN