When do We Recommend an EEG and Cranial MRI Evaluation for Autistic Children?

Otistik çocuklarda ne zaman EEG ve kraniyal MRG istiyoruz? Amaç: Bu çalışma otistik çocuklarda görülebilecek nörolojik bozuklukları değerlendirme ve tanılamada elektroensefalografi (EEG), kraniyal manyetik rezonans görüntülemenin (kMRG) yeri ve tetkik amacıyla nasıl kullanıldığını araştırmak amacıyla planlandı. Yöntem: Hastanemiz kliniklerine Ocak 2010-Ocak 2011 yılları arasında, başvuran 3-18 yaşları arasında toplam 121 otistik çocuk çalışmaya alındı. Hastalara ait sosyodemografik özellikler, doğum zamanı, doğum öyküsü, doğum kilosu, yürüme zamanı, dil gelişim basamakları sorgulandı. kMRG, uyku EEG ve diğer tetkikleri yeniden değerlendirilerek varsa ilave nörolojik tanıları not edildi. kMRG/EEG çekilen ve çekilmeyen çocuklar ayrı ayrı ilave nörolojik tanılar ve nörolojik hastalık için bazı risk faktörleri açısından istatiksel olarak karşılaştırıldı. Ayrıca kMRG ve EEG bulgularının ilave nörolojik bozukluk varlığı ile ilişkisi araştırıldı.Bulgular: Çalışmaya alınan 9.3±4.2 yaşındaki otistik olguların (Erkek/Kadın: 92/76) %40'ına ek nörolojik tanı kondu. Epileptik nöbet varlığı %33 ile otizme eşlik eden en sık nörolojik bozukluktu. Olguların %34'ünde EEG, %22'sinde kMRG tetkikinin yapılmış olması ek nörolojik bozukluk araştırılmasında bir bilgi vermemiştir. kMRG'de patoloji görülmesi serebral palsi hastalarında yüksek oranda iken, epileptik nöbet geçiren hastalarda anlamlı bulunmadı. Nörolojik hastalık için risk faktörleri incelendiğinde, kMRG istenen olgularda doğumunda sorun tanımlanması ve yürüme bozukluğu, kMRG istenmemiş çocuklardan istatiksel olarak anlamlı oranda daha fazla tespit edildi. Yürümeye başlama yaşı kMRG tetkiki istenen olgularda (18±8 ay) istenmeyen olgulara (14±4 ay) göre daha geç bulundu. Sonuç: Otistik çocuk grubumuzda kMRG ve EEG tetkiki ek nörolojik bozuklukların araştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak doğumda sorun tanımlanması durumunda her iki tetkikin daha sık istendiği görülmüştür. Ayrıca preterm doğumun EEG istenmesi; yürümenin geç ve sorunlu olmasının kMRG istenmesi için risk faktörü olarak görüldüğü tespit edilmiştir. Otistik çocuklarda klinik olarak daha ayrıntılı değerlendirmenin yapılması ve istem ölçütlerinin netleşmesi ile gereksiz EEG ve kMRG tetkiklerinin yapılmasının önlenebileceği düşünülmektedir.

Otistik çocuklarda ne zaman EEG ve kraniyal MRG istiyoruz?

When do we recommend an EEG and cranial MRI evaluation for autistic children? Objective: This study has planned to investigate the role of electroencephalography (EEG) and cranial magnetic resonance imaging (cMRI) in the evaluation and diagnosis of neurological disorders combined with autism in children.Method: A total number of 121 autistic children ranging from 3 to 18 years of age and who had applied to our hospital's clinics between January 2010 and January 2011 were included. The sociodemographic properties, time of birth, birth history, weight at birth, age at onset of walking and language development were investigated. By means of a reevaluation of cMRI, sleep EEG and other examination findings, additional neurological diagnoses, if any were recorded. Children for whom, a cMRI/ EEG evaluation was carried out and for whom such an evaluation was not carried out was compared statistically as to certain risk factors separately for additional diagnoses and neurological disorders. In addition, the relationship between cMRI and EEG findings and additional neurological disorder was examined.Results: Autistic children (Male/Female: 92/76) aged 9.30±4.2 years have been diagnosed neurological disorder additionally with a percentage of 40%. The most common of these was the epileptic seizure as 33%. No data was obtained about an additional neurological disorder in 22% of cases who performed cMRI and in 34% of cases who performed EEG. Ratio of presence of a pathological finding in cMRI was high in patients with cerebral palsy, whereas it was not found to be meaningful in patients with epileptic seizures. Analyzing risk factors for neurological disease, birth history of perinatal problems and gait disorders were seen more frequently in patients who required cMRI as compared to those in patients who did not require cMRI. Gait age was older in patients who required cMRI (18±8 months) as compared to patients without cMRI (14±4 months). Conclusion: In our autistic children, cMRI and EEG examinations had been extensively used for the investigation of additional neurological disorders. Both cMRI and EEG examinations had been requested more frequent in the presence of perinatal problems. The other risk factors for additional neurological disorders were history of premature birth to request EEG and older age at onset of walking, walking problems to request cMRI. However with detailed clinic evaluation of autistic children and clarification for investigations criteria unnecessary EEG and cMRI should be avoided.

Kaynakça

Davidovicz HM. Autistic Spectrum Disorder: In Frank Y (editor). Pediatric Behavioral Neurology. Boca Raton: CRC Press, 1996, 73-87.

Volmar FR, Pauls D. Autism. Lancet 2003; 362:1133-1141.

Wing L. The autistic spectrum. Lancet 1997; 350:1761-1766.

Folstein SE, Rosen-Sheidley B. Genetics of autism: Complex aetiology for a heterogenous disorder. Nat Rev Genet 2001; 2:943-955.

Akcakın M. Normal eğitim gören otistik çocuklarla özel eğitim gören otistik çocukların karşılaştırıldığı bir izleme çalışması. Turkish Journal of Psychology1993; 8:3-9. (Turkish)

Yavas I. Otistik Bozukluk: C Gulec, E Koroglu (Editörler). Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 1998,1079-1098. (Turkish)

Turkoglu S, Bilgic A, Uslu R. Trizygotic triplets with autistic spectrum disorders: case report and literature review. Archives of Neuropsychiatry 2012; 49:167-171. (Turkish)

Eigsti IM, Shapiro T. A systems neuroscience approach to autism: biological, cognitive and clinical perspectives. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2003; 9:206-216.

Jeste SS. The neurology of autism spectrum disorders. Curr Opin Neurol 2011; 24:132-139.

Yasuhara A. Correlation between EEG abnormalities and symptoms of autism spectrum disorder. Brain Dev 2010; 32:791- 798.

Canitano R. Epilepsy in autism spectrum disorders. Eur Child Adolesc Psychiatry 2007; 16:61-66.

Danielsson S, Gillberg IC, Billstedt E, Gillberg C, Olsson I. Epilepsy in young adults with autism: a prospective population- based follow-up study of 120 individuals diagnosed in childhood. Epilepsia 2005; 46:918-923.

Ulay HT, Ertugrul A. Neuroimaging findings in autism: a brief review. Turk Psikiyatri Derg 2009; 20:164-174. (Turkish)

Spencer M, Holt R, Chura LR, Calder AJ, Suckling J, Bullmore ET, Baron-Cohen S. Atypical activation during the Embedded Figures Task as a functional magnetic resonance imaging endophenotype of autism. Brain 2012; 135:3469-3480.

Dichter GS. Functional magnetic resonance imaging of autism spectrum disorders. Dialogues Clin Neurosci 2012; 14:320-351.

Yorbik O, Ozdag MF, Sohmen T. The results of EEG, CT, and MRI Analysis in autistic children. Turk J Child Adolesc Ment Healt 2001; 2:94-98. (Turkish)

Filipek PA, Accardo PJ, Ashwal S, Baranek GT, Cook EH, Dawson G, Gordon B, Gravel JS, Johnson CP, Kallen RJ, Levy SE, Minshew NJ, Ozonoff S, Prizant PM, Rapin I, Rogers SJ, Stone WL, Teplin SW, Tuchman RF, Wolkmar FR. Practice parameter: screening and diagnosis of autism: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society. Neurology 2000; 55:468-479.

Dover CJ, Le Couteur A. How to diagnose autism. Arch Dis Child 2007; 92-540-545.

Johnson CP, Myers SM. American Academy of Pediatrics Council on Children With Disabilities. Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics 2007; 120:1183-1215.

Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders. Fourth ed., text revision (DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association; 2000.

Noterdaeme MA, Hutzelmeyer-Nickels A. Comorbidity in autism spectrum disorders-II. Genetic syndromes and neurological problems. Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother 2010; 38:267- 272.

Tuchman R, Cuccaro M. Epilepsy and autism: neurodevelopmental perspective. Curr Neurol Neurosci Rep 2011; 11:428-434.

Kagan-Kushnir T, Roberts W, Snead OC. 3rd Screening electroencephalograms in autism spectrum disorders: evidence- based guideline. J Child Neurol 2005; 20:197-206.

Canitano R, Luchetti A, Zappella M. Epilepsy, electroencephalographic abnormalities and regression in children with autism. J Child Neurol 2005; 20:27-31.

Parmeggiani A, Barcia G, Posar A, Raimondi E, Santucci M, Scaduto MC. Epilepsy and EEG paroxysmal abnormalities in autism spectrum disorders. Brain Dev 2010; 32:783-789.

Landau WM, Kleffner FR. Syndrome of acquired acquired aphasia with convulsive disorder in children. Neurology 1957; 7:523-530.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

6.2b 3.7b