Psikiyatride tanıya yardımcı bir araç: Sezgi

Kaynakça

1.Sorias S. Yeni Kraepelinci paradigma bunalım belirtileri gösteriyor mu? Turk Psikiyatri Derg 2012; 2:117-129.

2.Öktem Ü. Descartes, Kant, Bergson ve Husserl'de sezgi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 2000; 40:159-2. 188.

3.http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/013.pdf. Erişim tarihi: Eylül 04, 2012.

4.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama= gts&guid=TDK.GTS.50462cb324c6b1.09627497. Erişim tarihi: Eylül 04, 2012.

5.http://tr.wikipedia.org/wiki/Sezgi. Erişim tarihi: Eylül 04, 2012.

6.Köz İ. Sezgi'nin bilgideki yeri ve önemi. Felsefe Dünyası 2004; 40: 41-47.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.5b 3.3b