Meperidin bağımlılığı ve kronik ağrı birlikteliğinde venlafaksin tedavisi: Bir olgu sunumu

Meperidin (petidin), medikal kullanımı olan, yüksek bağımlılık potansiyeli taşıyan sentetik opioid bir maddedir. Literatürde iyatrojenik meperidin kullanımı sonrasında gelişen meperidin kötüye kullanımı ve bağımlılığı olguları bildirilmiştir. Venlafaksinin ve diğer SNRI’ların ağrıyı ve depresif belirtileri azalttığı klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Burada, kronik ağrı sonrası iyatrojenik meperidin bağımlılığı gelişen, Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) bağımlılık tedavisiyle birlikte kronik ağrı ve depresif yakınmalara yönelik venlafaksin kullanılarak etkin bir şekilde tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.

Venlafaxine pharmacotherapy in meperidine addiction and chronic pain comorbidity: A case report

Meperidine (pethidine) is a sythetic opioid substance with high addiction potential with medical use. Cases of meperidine abuse and addiction developed after iatrogenic meperidine use have been presented in the literature. Venlafaxine and other SNRIs were shown in clinical trials to alleviate pain and depressive symptoms. In this report, we present a case of iatrogenic meperidin addiction that started after the use of the drug for chronic pain treatment. The treatment for addiction was completed in Research, Treatment and Training Center for Alcohol and Substance Dependence (AMATEM) along with the succesfull treatment of chronic pain and depression with venlafaxine pharmacotherapy.

Kaynakça

1. Trescot AM, Datta S, Lee M, Hansen H. Opioid pharmacology. Pain Physician 2008; 11 (Suppl. 2): 133-153.

2. Evren C, Ögel K, Çakmak D. Esrar ve meperidin (petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özelliklerinin karşılaştırılması. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3:20-27.

3. Çavaş Ş, Çelik S, Durlanık G, Dalbudak E, Evren C, Çakmak D. Primer hastalığa sekonder meperidin kullanımı. II. Ulusal Alkol Madde Bağımlılığı Kongresi, Bodrum, 2005.

4. Hung CI, Liu CY, Chen CY, Yang CH, Yeh EK. Meperidine addiction or treatment frustration? Gen Hosp Psychiatry 2001; 23:31-35.

5. Ives TJ, Chelminski PR, Hammett-Stabler CA, Malone RM, Perhac JS, Potisek NM, Shilliday BB, DeWalt DA, Pignone MP. Predictors of opioid misuse in patients with chronic pain: a prospective cohort study. BMC Health Serv Res 2006; 6:46.

6. McCleane G. Antidepressants as analgesics. CNS Drugs 2008; 22:139-156

7. Jann MW, Slade JH. Antidepressant agents for the treatment of chronic pain and depression. Pharmacotherapy 2007; 27:1571-1587.

8. Briley M, Moret C. Treatment of comorbid pain with serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. CNS Spectr 2008; 13 (7 Suppl 11):22-26.

9. Grothe DR, Scheckner B, Albano D. Treatment of pain syndromes with venlafaxine. Pharmacotherapy 2004; 24:621-629.

10. Gallagher EJ, Bijur PE, Latimer C, Silver W. Reliability and validity of a visual analog scale for acute abdominal pain in the ED. Am J Emerg Med 2002;20:287-290.

11. Deakin B, Dursun S. Optimizing antidepressant treatment: efficacy and tolerability. Int Clin Psychopharmacol 2002 ;17 (Suppl.1):13-24.

12. Chabal C, Erjavec MK, Jacobson L, Mariano A, Chaney E. Prescription opiate abuse in chronic pain patients: clinical criteria, incidence, and predictors. Clin J Pain 1997; 13:150-155.

13. Evren B, Evren C, Guler-Hosafci M. An open clinical trial of venlafaxine in the treatment of pain, depressive and anxiety symptoms in fibromyalgia. The Pain Clinic 2006; 18:167-173.

14. Arnold LM, Lu Y, Crofford LJ, Wohlreich M, Detke MJ, Iyengar S, Goldstein DJ. A double-blind, multicenter trial comparing duloxetine with placebo in the treatment of fibromyalgia patients with or without major depressive disorder. Arthritis Rheum 2004; 50:2974–2984.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.8b 3.4b