Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı

Amaç: Bu çalışmada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde Tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığı ve madde kullanımının sosyodemografik değişkenlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın evreni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında okuyan 17676 öğrenciden oluşmaktadır. Kesitsel yöntem ile toplam 3141 öğrenciye (%17.76) ulaşılmıştır. Çalışma 3114 kişi üzerinden değerlendirilmiştir. Veri toplamak amacıyla bir anket formu kullanılmıştır. Bulgular: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerin yaşam boyu tütün kullanım yaygınlığı %40.2'dir. Yaşam boyu alkol kullanım yaygınlığı %60.8, yaşam boyu tütün ve alkol dışınca madde kullanım yaygınlığı ise %11.0 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada tütün, alkol ve madde kullanımının; erkeklerde, yalnız yaşayan öğrencilerde, kendilik algısı olumsuz olanlarda, geleceğe yönelik olumsuz düşünceleri olanlarda, heyecan arayanlarda ve öfke kontrolünde güçlük çekenlerde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca aile bireylerinin ve özellikle yakın çevresinde tütün, alkol ve madde kullanımı olan öğrencilerde de tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Önleme programlarının hazırlanmasında bu risk faktörlerinin de dikkate alınması ve bu programların gençlere üniversiteye gelmeden önce uygulanması gerekmektedir

Prevalence of Tobacco, Alcohol and Substance use Among Eskisehir Osmangazi University Students

Objective: This study aimed at researching the prevalence of tobacco, alcohol, and substance use and its relation with sociodemographic variables in Eskisehir Osmangazi University students.Method: The study population consisted of 17676 students at Eskisehir Osmangazi University faculties and colleges. A total of 3141 students (17.76%) were reached using a cross-sectional layer method. The study was evaluated including 3114 people. A survey form was used to obtain the data. Results: The prevalence of Eskisehir Osmangazi University students’ lifelong cigarette use is 40.2%. It was determined that the prevalence of lifelong alcohol use is 60.8%, the prevalence of lifelong substance use except for tobacco and alcohol is 11.0%. This study found that tobacco, alcohol, and substance use are higher in males, in students living on their own, those having negative ideas about themselves and their future, those who are seeking excitement, and those with problems of anger control. In addition, it was determined that tobacco, alcohol, and substance use are higher in students whose family members and especially whose close environment use cigarettes, alcohol, and substances. Conclusion: These risk factors need to be taken into account in the preparation of prevention programs. These programs are must be implemented among the youth before coming to university

Kaynakça

1. Dogan O. Prevalence of substance use among high school students in the province of Sivas. Journal of Dependence 2001; 2:53-56. (Turkish)

2. Kaya N, Cilli AS. Twelve-month prevalence of nicotine, alcohol, and substance use among university students. Journal of Dependence 2002; 3:91-97. (Turkish)

3. Yuncu Z. Etiology of Alcohol Substance Use. In: Evren C, Ogel K, Ulug B (editors). Diagnostic and Therapeutic Handbook for Alcohol Substance Use. Turkish Association for Psychiatry Press, Ankara, 2012: 19-33. (Turkish)

4. Yildiz EU. A Hypothetic View on Adolescent Substance Use. In: E Coskunol H (editor). Predisposing and Protective Factors for Cigarette, Alcohol, and Substance Use in Adolescents. Ege University Press, Izmir, 2011:17-30. (Turkish)

5. Taner S. Prevalence of tobacco, alcohol and substance use among undergraduate Bosphorus University students and exploration of specified risk factors. Unpublished Master Thesis, Bosphorus University, Institute of Social Sciences, Istanbul, 2005.

6. Guler A. Ege Tobacco, alcohol, and substance use among university students in the preparation year and the effect of the socioeconomic level. Unpublished Specialization Thesis, Ege University, Department of Public Health, Izmir, 2008. (Turkish)

7. Fagerstrom KO, Heatherton TF, Kozlowski LT. Nicotine addiction and its assessment. Ear Nose Throat J 1990; 69:763- 765.

8. Uysal MA, Kadakal F, Karsidag C, Bayram NG, Uysal O, Yilmaz V. Fagerstrom test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks 2004; 52: 115-121.

9. Simsek Z, Koruk I, Altindag A. Health Risk Behaviors of First Year Students of Harran University Medical Faculty and Faculty of Science and Letters. Bulletin of Community Medicine 2007; 26:19-24. (Turkish)

10. Bugdayci G. Social, cultural, and economic processes affecting university students’ cigarette, alcohol, and substance use – the “Sakarya University example”. Unpublished Specialization Thesis, Sakarya University Institute of Social Sciences, Sakarya, 2008. (Turkish)

11. Ministry of Health, Directorate General for Basic Health Services. Global Adult Tobacco Survey, Report for Turkey, 2010, Ankara. http://www.sigarabirakmadaogrenmezemini.org/media/ downloads/KYTA_Kitap.pdf. Accessed June 11, 2013. (Turkish)

12. Yurt-Oncel S, Gebizlioglu OL, Aliev-Alioglu F. Risk factors for smoking behavior among university students. Turkish Journal of Medical Sciences 2011; 41:1071-1080.

13. Cakici E, Cakici M, Es A, Ergun D. The prevalence and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus. Anatolian Journal of Psychiatry 2014; 15:108-115. [CrossRef]

14. Turhan E, Inandi T, Ozer C, Akoglu S. Substance use, violence among university students and their some pychological characteristics. Turkish Journal of Public Health 2011; 9:33-44.

15. Ulukoca N, Gokgoz S, Karakoc A. Prevalence of tobacco, alcohol, and substance use in Kirklareli University students. Firat Medical Journal 2013; 18:230-234. (Turkish)

16. Gorgun S, Tiryaki A, Topbas M. Substance use in university students and types of parent attachment. Anatolian Journal of Psychiatry 2010; 11:305-312. (Turkish)

17. Saracli O. Zonguldak Personal and psychosocial factors related to Karaelmas University students’ cigarette, alcohol, and substance use. Unpublished specialization thesis, Karaelmas University Faculty of Medicie, Department of Psychiatry, Zonguldak, 2007. (Turkish)

18. Ministry of Health, Presidency of the Refik Saydam Hygiene Center, Directorate of the Hygiene Office. National Disease Load and Cost Effectiveness Project: Interim Report of the Household Survey. 2003, Ankara. (Turkish) http://www.toraks.org.tr/ userfiles/file/ulusal_hastalik_yuku_hanehalkiTR.pdf Accessed May 22, 2013. (Turkish)

19. Tot S, Yazici K, Ertekin Yazici A, Erdem P, Bal N, Ozmen M, Camdeviren H. Prevalence of cigarette and alcohol use in Mersin University students and related characteristics. Anatolian Journal of Psychiatry 2002; 3:227-231. (Turkish)

20. Civi S, Sahin TH. Knowledge, attitude, and behavior of students from the medical faculty and the vocational school for health services of Selcuk University regarding cigarettes. Journal for Family and Society 1991; 1:49-52. (Turkish)

21. Webb E, Ashton CH, Kelly P, Kamali F. Alcohol and drug use in UK university students. Lancet 1996; 348:922-925. [CrossRef]

22. Atwoli L, Mungla PA, Ndung’u MN, Kinoti KC, Ogot EM. Prevalence of substance use among college students in Eldoret, Western Kenya. BMC Psychiatry 2011; 11:34. [CrossRef]

23. Leatherdale ST, Hammond D, Ahmed R. Alcohol, marijuana, and tobacco use patterns among youth in Canada. Cancer Causes Control 2008; 19:361-369. [CrossRef]

24. Andrade AG, Duarte Pdo C, Barroso LP, Nishimura R, Alberghini DG, Oliveire LG. Use of alcohol and other drugs among Brazilian college students: effects of gender and age. Rev Bras Psiquiatr 2012; 34:294-305. [CrossRef]

25. Camur D, Uner S, Cilingiroglu N, Ozcebe H. Risk taking behaviors of students from different faculties in a University. Bulletin of Community Medicine 2007; 26:32-38. (Turkish)

26. Evren H. Risky health behavior and use of health services by Trakya University students. Unpublished Master’s Thesis, Trakya University, Institute for Health Sciences, Edirne, 2008. (Turkish)

27. Adlaf EM, Gliksman L, Demers A, Newton-Taylor B. Illicit drug use among Canadian University undergraduates. Can J Nurs Res 2003; 35:24-43.

28. Yalcin M, Essizoglu A, Akkoc H, Yasan A, Gurgen F. Risk Factors associated with substance use among Dicle University students. Journal of Clinical Psychiatry 2009; 12:125-133. (Turkish)

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tek ve ikili duygudurum dengeleyici ile koruma altındaki iki uçlu bozukluk tip 1 tanılı hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması

Filiz Dere YİLMAZ, Kaasım Fatih YAVUZ, Kürşat ALTINBAŞ, Dilek Yesilbas LORDOGLU, Erhan KURT

Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden değerlendirmesi

GONCA ÖZYURT, Baris GULLER, Burak BAYKARA, Özlem GENÇER, AYLİN ÖZBEK

İnfertil çiftlerde cinsiyete göre algılanan sosyal destekle anksiyete ve depresif belirtilerin ilişkisi

Seçil ALDEMİR, Ayla ESER, Nilgün Öztürk TURHAN, Ercan DALBUDAK, MERVE TOPCU

Pharmacological Treatment Options for Alcohol Use Disorder

Cüneyt EVREN, MÜGE BOZKURT

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinde sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı

ALİ DAYİ, GÜLCAN GÜLEÇ, FEZAN MUTLU

Venlafaksin kullanımına bağlı akut distoni: Olgu sunumu

İpek SÖNMEZ, FERDİ KÖŞGER

Bağımlılık Profil İndeksi İnternet Bağımlılığı Formu’nun (BAPİNT) geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirliği

Kültegin ÖGEL, Figen KARADAĞ, Defne SATGAN, Çeren KOÇ

Duchenne muskuler distrofisi tanısı olan çocukların yaşam ve uyku kaliteleri ile annelerinin anksiyete düzeyi: Bir olgu kontrol çalışması

GONCA ÖZYURT, Erhan BAYRAM, Pakize KARAOĞLU, Semra Hız KURUL, Uluç YİŞ

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidat yanıtı ile ilişkili faktörler: Retrospektif bir çalışma

Gökçe Nur SAY, Koray KARABEKİROĞLU, Murat YÜCE

Erişkin Asperger Sendromu: Olgu sunumu

FERDİ KÖŞGER, Sinem SEVİL, Zafer SUBASİ, Cem KAPTANOĞLU