Ergenlerde bilişsel davranışçı yönelimli bir grup psikoterapisi uygulaması

Amaç: Bu çalışmada, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ergen ve Genç Erişkin Psikiyatrisi İkinci Basamak Biriminde yürütülen ayaktan bilişsel davranışçı yönelimli grup terapisi programı ve sonuçları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Grup psikoterapisi programı, majör depresyon tanısı almış ergenlerin tedavisine yönelik olarak Clarke, Lewinsohn ve arkadaşları tarafından geliştirilen bilişsel davranışçı yönelimli grup terapisi programı temel alınarak hazırlandı. Her biri 12 seanslık 10 grup programına katılan ve farklı tanıları bulunan (depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, davranım bozukluğu gibi) 100 ergen hastanın tedavi süreç ve sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Hastaların %24’ü tedaviyi tamamlamadı. Cinsiyetin veya psikiyatrik tanının tedaviyi tamamlama üzerinde etkisi olmadığı görüldü. Özellikle öğrencilerin okul dönemindeyken programı tamamlayamadığı saptandı. Sonuç: Ergenlere yönelik bu terapi programı, pratik olarak kolay uygulanır bir programdır. Öğrencilere tatil dönemlerinde uygulanması tedaviyi tamamlama oranını artırabilir.

A practice of a cognitive behavioral oriented group psychotherapy in adolescents

Objective: Cognitive behavioral psychotherapy is one of the effective methods in the treatment of various psychiatric problems seen in adolescence. This paper is aimed to report on the cognitive behavioral oriented group therapy program which was conducted in Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases, Adolescence and Young Adult Psychiatry Second Step Clinic. Method: This group therapy program was adopted from a cognitive behavioral group therapy course, which was developed by Clarke, Lewinsohn and their friends in order to treat adolescents diagnosed with major depressive disorder. The treatment processes and outcomes of 100 adolescents with different diagnoses and who had participated in 10 group therapy programs, each consisted of 12 sessions, were evaluated. Results: Twenty-four percent of the participants did not complete the group therapy program. Gender and psychiatric diagnoses were found to have no effect on the completion of the treatment. It was seen especially that the students have not completed the program during the school term. Conclusion: Practically, this therapy program for adolescents is an easily applicaple program. The percentage of treatment completion could be increased by implementing it on holiday periods.

Kaynakça

1. Costello EJ, Mustilla S, Erkanlı A, Keler G, Angold A. Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Arch Gen Psychiatry 2003;60:837-844.

2. Kolvin I, Barrett ML, Bhate SR, Berney TP, Famuyiva OO, Fundidis T, Tyrer S. The newcastle child depression project: Diagnosis and classification of depression. Br J Psychiatry 1991;159 (Suppl.11):9-21.

3. Harrington RC. Affective Disorders: In Rutter M, Taylor E, Hersov L (editors). Child and Adolescent Psychiatry: Modern Approaches. Oxford: Blackwell Scientific,1994, 330-350.

4. Weersing VR, Brent DA. Cognitive behavioral therapy for depression in youth. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2006;15:939-957.

5. Reinecke MA, Ryan NE, Du Bois DL. Cognitive-behavioral therapy of depression and depressive symptoms during adolesence: A review and a meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1988;37:26-34.

6. Hoag JM, Burlingame MG. Evaluating the effectiveness of child and adolescent group treatment: A meta-analytic review. J Clin Child Psychol 1997;26:234-246.

7. Riggs PD, Mikulich-Gilbertson SK, Davies RD, Lohman M, Klein C, Stover SK. A randomized controlled trial of fluoxetine and cognitive behavioral therapy in adolescents with major depression, behavior problems, and substance use. Arch Pediatr Adolesc Med 2007;161:1026-1034.

8. Hayward C, Varady S, Albano AM, Thienemann M, Henderson L, Schatzberg AF. Cognitive-behavioral group therapy for social phobia in female adolescents: Results of a pilot study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:721-726.

9. Clarke G, Lewinsohn P, Hops H. Adolescent coping with depression course. http://www.kpchr.org/public/acwd/CWDA_manual.pdf

10. Clarke GN, Rohde P, Lewinsohn PM, Hops H, Seeley JRJ. Cognitive-behavioral Treatment of adolescent depression: Efficacy of acute group treatment and booster sessions. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38:272-279.

11. Loeber R, Keenan K. Interaction between conduct disorder and its comorbid conditions: Effects of age and gender. Clin Psychol Rev 1994;14:497-523.

12. Albano AM, Krain AL, Podniesinski E, Ditkowsky KS. Cognitive- Behavioral Therapy with Children and Adolescents: In Wright JH (editor). Cognitive-Behavioral Therapy; review of psychiatry. Washington DC: American Psychiatric Pulication, 2004, 123-150.

13. Cuijpers P, Muñoz RF, Clarke GN, Lewinsohn PM. Psychoeducational treatment and prevention of depression: The “coping with depression” course thirty years later. Clin Psychol Rev 2009;29:449-458.

14. Brent DA, Holder D, Kolko D, Birmaher B, Baugher M, Roth C, Iyengar S, Johnson BA. A clinical psychotherapy trial for adolescent depression comparing cognitive, family and supportive therapy. Arch Gen Psychiatry 1997;54:877-885.

15. David-Ferdon C, Kaslow NJ. Evidence-based psychosocial treatments for child and adolescent depression. J Clin Child Adolesc Psychol 2008;37:62-104.

16. Rohde P, Clarke GN, Lewinsohn PM, Seeley JR, Kaufman NK. Impact of comorbidity on a cognitive-behavioral group treatment for adolescent depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:795-802.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.8b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ergenlerde bilişsel davranışçı yönelimli bir grup psikoterapisi uygulaması

Ahmet TÜRKCAN, Doğan YILMAZ, Neşe HATİBOĞLU

Depresyon ve anksiyete bozukluklarında somatizasyon

A. Müjgan ÖZEN, Z. Nergis Aküzüm SERHADLI, A. Solmaz TÜRKCAN, Gülten Erben ÜLKER

İnmelerde tekrarlayıcılığı etkileyen risk faktörleri

Sema DEMİRCİ, Betül Z. YALÇINER, Göksel BAKAÇ, Cengiz DAYAN, Fikret AYSAL

Atlas ve aksisin nadir görülen kombine kırıkları: Olgu sunumu

A. Ender OFLUOĞLU, M. İlker YASSA, BEKİR TUĞCU, Halil TOPLAMAOĞLU

Tekrarlayan kronik subdural hematomlar önceden öngörülebilir mi? 136 olgunun retrospektif analizi

BEKİR TUĞCU, Osman TANRIVERDİ, ŞEVKİ SERHAT BAYDIN, ÖMÜR GÜNALDI, Ender OFLUOĞLU, Bülent T. DEMİRGİL

Uzmanlaşmış bir merkezde izlem iki uçlu depresyon belirti sayısını ve şiddetini etkiler mi?

Kürşat ALTINBAŞ, Sinan GÜLÖKSÜZ, Sera YİĞİTER, Erhan KURT, E. Timuçin ORAL

Aripiprazol tedavisine yanıt veren bir Tourette bozukluğu olgusu

Ceyhan Balcı ŞENGÜL, Cem ŞENGÜL

Şizofrenide anksiyete bozuklukları eştanısı: Sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi

Emine BELENE, Ali BELENE, Fulya ALGIN, Armağan SAMANCI, Hüsnü ERKMEN

Panik bozukluğu hastalarında sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Sefa SAYGILI, Oğuz KARAMUSTAFAOĞLU

Meperidin bağımlılığı ve kronik ağrı birlikteliğinde venlafaksin tedavisi: Bir olgu sunumu

ÜRÜN ÖZER ÇERİ, Ali SEVER, Turan ÇETİN, Cüneyt EVREN