Atlas ve aksisin nadir görülen kombine kırıkları: Olgu sunumu

Kombine atlanto-aksiyel omurga kırıkları nadir görülürken, farklı kırık şekilleri ile prezante olabilirler. Bu kombine kırıklar, sıklıkla motorlu araç kazalarında ve yüksekten düşme olgularında görülürler. 64 yaşında erkek hasta yüksekten düşme sonrası acil polikliniğimize başvurdu. Nörolojik muayenesi normal olan hastada, yapılan görüntülemeleri sonrasında, atlanto-oksipital kombine kırıklar saptandı. Hasta, sekiz hafta süreyle Halovest ile, sonrasında sekiz hafta Philadelphia tipi boyunluk ile immobilize edilerek tedavi edildi. Philadelphia tipi boyunluk travmadan dört ay sonra çıkarıldı. On altı ay sonra yapılan lateral radyografiler ve bilgisayarlı tomografide, solid kemik füzyonu izlendi ve instabilite saptanmadı. Bu yazıda; C2 korpus posterior koronal kırığı, antero-inferior gözyaşı kırığı, C1’in bilateral posterior arkus kırığı olan ve konservatif tedavi uygulayarak başarılı olduğumuz bir olgu sunulmuştur.

Unusual combined fractures of the axis and atlas: Case report

Combined atlantoaxial fractures are rare and may present in various types. These combined fractures are seen frequently after motor vehicle accidents and falls from height. A sixtyfour years old male patient was admitted to our emergency room after fall from height. His neurological examination was normal. The radiological imaging revealed atlanto-axial combined fractures. The patient was treated by immobilization for eight weeks with Halovest and thereafter for eight weeks with Philedelphia collar. The Philedelphia collar was left four months after the trauma. His lateral x-ray and computerized tomography imaging after sixteen months revealed solid bone fusion and no instability detected. In this study a successfull case who has undergone conservative treatment. Coronally orientated posterior corpus fracture and antero-inferior teardrop fracture of the C2 and bilateral fractures of the posterior arcus of the C1 has been presented.

Kaynakça

1. Dickman CA, Hadley MN, Browner C, Sonntag VK. Neurosurgical management of acute atlas-axis combination fractures. A review of 25 cases. J Neurosurg 1989;70:45-49.

2. Apostolides PJ, Theodore N, Karahalios DG, Sonntag VK. Triple anterior screw fixation of an acute combination atlas-axis fracture. Case report. J Neurosurg 1997;87:96-99.

3. Greene KA, Dickmann CA, Marciano FF, Drabier JB, Hadley MN, Sonntag VK. Acute axis fractures. Analysis of management and outcome in 340 consecutive cases. Spine 1997;22:1843–1852.

4. Guiot B, Fessler R. Complex atlantoaxial fractures. J Neurosurg 1999;91(Suppl.2):139-143.

5. German JW, Hart BL, Benzel EC. Nonoperative management of vertical C2 body fractures. Neurosurgery 2005;56:516-521.

6. Levine AM, Edwards CC. The management of traumatic spondylolisthesis of the axis. J Bone Joint Surg Am 1985;67:217–226.

7. Benzel EC, Hart BL, Ball PA, Baldwin NG, Orrison WW, Espinosa M. Fractures of the C2 vertebral body. J Neurosurg 1994;81:206–212.

8. Ryan MD, Henderson JJ. The epidemiology of fractures and fracture-dislocations of the cervical spine. Injury 1992;23:38-40.

9. Spivak JM, Weiss MA, Cotler JM, Call M. Cervical spine injuries in patients 65 and older. Spine 1994;19:2302-2306.

10. Weller SJ, Malek AM, Rossitch E. Cervical spine fractures in the elderly. Surg Neurol 1997;47:274-280.

11. Lizuka H, Shimizu T, Hasegawa W, Takagishi K. Fractures of the Posterior Part of the body and unilateral spinous process of the axis. Spine 2001;26:528-530.

12. Marotta TR, White L, TerBrugge KG, Spiegel SM, Stevens JK. An unusual type of hangman’s fracture. Neurosurgery 1990;6:848–851.

13. Fujimura Y, Nishi Y, Kobayashi K. Classification and Treatment of Axis Body Fractures. J Orthop Trauma 1996;10:536-540.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.9b 3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Depresyon ve anksiyete bozukluklarında somatizasyon

A. Müjgan ÖZEN, Z. Nergis Aküzüm SERHADLI, A. Solmaz TÜRKCAN, Gülten Erben ÜLKER

Meperidin bağımlılığı ve kronik ağrı birlikteliğinde venlafaksin tedavisi: Bir olgu sunumu

ÜRÜN ÖZER ÇERİ, Ali SEVER, Turan ÇETİN, Cüneyt EVREN

History of trauma and relationship with alexithymia, temperament and character dimensions in male alcohol dependent inpatients

ERCAN DALBUDAK, Cüneyt EVREN, Turan ÇETİN, Mine DURKAYA, Rabia ÇETİN

Tekrarlayan kronik subdural hematomlar önceden öngörülebilir mi? 136 olgunun retrospektif analizi

BEKİR TUĞCU, Osman TANRIVERDİ, ŞEVKİ SERHAT BAYDIN, ÖMÜR GÜNALDI, Ender OFLUOĞLU, Bülent T. DEMİRGİL

Atlas ve aksisin nadir görülen kombine kırıkları: Olgu sunumu

A. Ender OFLUOĞLU, M. İlker YASSA, BEKİR TUĞCU, Halil TOPLAMAOĞLU

Kronik psikotik hastalarda taburculuk sonrası takip ve tedaviye uyum

Filiz ÇAKIR, Cem İLMEN, Ferhan YENER

Panik bozukluğu hastalarında sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Sefa SAYGILI, Oğuz KARAMUSTAFAOĞLU

Şizofrenide anksiyete bozuklukları eştanısı: Sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi

Emine BELENE, Ali BELENE, Fulya ALGIN, Armağan SAMANCI, Hüsnü ERKMEN

Uzmanlaşmış bir merkezde izlem iki uçlu depresyon belirti sayısını ve şiddetini etkiler mi?

Kürşat ALTINBAŞ, Sinan GÜLÖKSÜZ, Sera YİĞİTER, Erhan KURT, E. Timuçin ORAL

Ergenlerde bilişsel davranışçı yönelimli bir grup psikoterapisi uygulaması

Ahmet TÜRKCAN, Doğan YILMAZ, Neşe HATİBOĞLU