Aripiprazol tedavisine yanıt veren bir Tourette bozukluğu olgusu

Tourette bozukluğu, motor ve vokal tiklerle seyreden nöropsikiyatrik bir sendromdur. Özellikle haloperidol ve pimozid olmak üzere, antipsikotik ilaçlar Tourette bozukluğu tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalarda, Tourette bozukluğu tedavisinde ikinci kuşak antipsikotik ilaçların başarılı bir şekilde kullanıldığı bildirilmektedir. Biz bu yazımızda, aripiprazol tedavisi ile tikleri düzelen bir Tourette bozukluğu olgusunu sunmayı amaçladık.

A case of tourette’s disorder responded to aripiprazole treatment

Tourette’s disorder is a neuropsychiatric syndrome that manifests with motor and vocal tics. Antipsychotics, especially pimozide and haloperidol have been used in treatment of Tourette’s disorder for a long time. In recent studies, it was reported that second generation antipsychotics have been successfully used to treat Tourette’s disorder. In this article we present a report of successful treatment of tics with aripiprazole in a patient with Tourette’s disorder.

Kaynakça

1. Toros F, Tot Ş, Avcı A. Çocuk ve ergenlerde Tourette bozukluğu: sosyodemografik, klinik özellikler ve eş tanılar. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 13:187–196.

2. Bagheri MM, Kerbeshian J, Burd L. Recognition and management of Tourette’s syndrome and tic disorders. Am Fam Physician 1999; 59:2263–2272.

3. Gilbert D. Treatment of children and adolescents with tics and Tourette syndrome. J Child Neurol 2006; 21:690–700.

4. Scahill L, Leckman JF, Schultz RT, Katsovich L, Peterson BS. A placebo controlled trial of risperidone in Tourette syndrome. Neurology 2003; 60:1130-1135.

5. Van den Eynde F, Naudts KH, De Saedeleer S, van Heeringen C, Audenaert K. Olanzapine in Gilles de la Tourette syndrome: beyond tics. Acta Neurol Belg 2005; 105:206-211.

6. Párraga HC, Párraga MI. Quetiapine treatment in patients with Tourette syndrome. Can J Psychiatry 2001; 46:184-185.

7. Bozabalı ÖG, Özbek A, Miral S. Tourette sendromunda ketiapin sağaltımı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2003; 10:22-28.

8. Bozabalı ÖG, Baykara B, Baykara A. Çocuk ve ergenlerde beş farklı bozuklukta olanzapin kullanımı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2002; 12:179-185.

9. DeLeon A, Patel NC, Crismon ML. Aripiprazole: a comprehensive review of its pharmacology, clinical efficacy and tolerability. Clin Ther 2004; 26:649–666.

10. Travis MJ, Burns T, Dursun S, Fahy T, Frangou S, Gray R, Haddad PM, Hunter R, Taylor DM, Young AH. Aripiprazole in schizophrenia: consensus guidelines. Int J Clin Pract 2005; 59:485–495.

11. Padala PR, Qadri SF, Madaan M. Aripiprazole for the treatment of Tourette disorder. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2005; 7:296-299.

12. Davies L, Stern JS, Agrawal N, Robertson MM. A case series of patients with Tourette’s syndrome in the United Kingdom treated with aripiprazole. Hum Psychopharmacol 2006; 21:447–453.

13. Sallee FR, Kurlan R, Geetz CG, Singer H, Scahill L, Dittman VM, Chappell PB. Ziprasidone treatment of children and adolescents with Tourette’s syndrome: a pilot study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39:292-299.

14. Murphy TK, Bengtson MA, Soto O, Edge PJ, Sajid MW, Shapira N, Yang M. Case series on the use of aripiprazole for Tourette syndrome. Int J Neuropsychopharmacol 2005; 8:489–490.

15. Singer HS, Minzer K. Neurobiology of Tourette’s syndrome: concepts and neuroanatomic localization and neurochemical abnormalities. Brain Dev 2003; 25:70-84.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1018-8681
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.7b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Uzmanlaşmış bir merkezde izlem iki uçlu depresyon belirti sayısını ve şiddetini etkiler mi?

Kürşat ALTINBAŞ, Sinan GÜLÖKSÜZ, Sera YİĞİTER, Erhan KURT, E. Timuçin ORAL

Atlas ve aksisin nadir görülen kombine kırıkları: Olgu sunumu

A. Ender OFLUOĞLU, M. İlker YASSA, BEKİR TUĞCU, Halil TOPLAMAOĞLU

Tekrarlayan kronik subdural hematomlar önceden öngörülebilir mi? 136 olgunun retrospektif analizi

BEKİR TUĞCU, Osman TANRIVERDİ, ŞEVKİ SERHAT BAYDIN, ÖMÜR GÜNALDI, Ender OFLUOĞLU, Bülent T. DEMİRGİL

Meperidin bağımlılığı ve kronik ağrı birlikteliğinde venlafaksin tedavisi: Bir olgu sunumu

ÜRÜN ÖZER ÇERİ, Ali SEVER, Turan ÇETİN, Cüneyt EVREN

History of trauma and relationship with alexithymia, temperament and character dimensions in male alcohol dependent inpatients

ERCAN DALBUDAK, Cüneyt EVREN, Turan ÇETİN, Mine DURKAYA, Rabia ÇETİN

Ergenlerde bilişsel davranışçı yönelimli bir grup psikoterapisi uygulaması

Ahmet TÜRKCAN, Doğan YILMAZ, Neşe HATİBOĞLU

Panik bozukluğu hastalarında sosyodemografik özellikler ve komorbidite

Sefa SAYGILI, Oğuz KARAMUSTAFAOĞLU

Şizofrenide anksiyete bozuklukları eştanısı: Sosyodemografik ve klinik özellikler ile ilişkisi

Emine BELENE, Ali BELENE, Fulya ALGIN, Armağan SAMANCI, Hüsnü ERKMEN

İnmelerde tekrarlayıcılığı etkileyen risk faktörleri

Sema DEMİRCİ, Betül Z. YALÇINER, Göksel BAKAÇ, Cengiz DAYAN, Fikret AYSAL

Kronik psikotik hastalarda taburculuk sonrası takip ve tedaviye uyum

Filiz ÇAKIR, Cem İLMEN, Ferhan YENER