AMERİKA KITASINDA KOLONİZASYON VE BİRLEŞİK DEVLETLERİN KURULUŞU

Dünya tarihinde önemli bir yeri olan Amerika’nın keşfi ve beyaz adamın bu topaklara yerleşmesi, bir zamanların Doğu dünyasının Avrupalılar için ne tür gizemler taşıyor ise, şimdilerde doğulular için de aynı gizemlere sahip, bir büyük hadisedir. Bu büyük hadisenin özellikle 19. yüzyıldan sonra Avrupa ve Asya kıtalarında tanınması ve her alanda ilişkiler kurulmasıyla başlayan çözülme dönemi, aslında herşeyin tüketildiği, sahip olunanın el değiştirdiği ve bilinmezlerin ortadan kaldırıldığı yeni bir dönemi oluşturur. Bu dönem artık yerli Amerikalıların olmadığı, Avrupalı Amerikalıların yaşadığı bir dönem olması hasebiyle, doğulu ya da Asyalı insan tipi o büyük merağı ile başbaşa bırakılmıştır. Bundan sonraki Amerika, hür dünyanın bir parçasıdır ve artık gizlenmeden bütün bir tarihin oluşumuna katkı sunacak her türlü imkana sahiptir. Bu yönüyle o gizemler ülkesini ilk elden tanıtacak bir tarih anlayışının gelişmesi, doğulu insanın hafsalasındaki o karanlık dönemi de aydınlatması açısından büyük imkan sağlamıştır. Bu makale Bryn O'Callaghan tarafından yazılmış olan An Illustrated History Of The USA, Longman Group UK Limited 1990 çalışmanın bir bölümünü sunmaktadır ve bu bölüm Amerikalı beyaz adam ile Pasific’li yerlilerin ilk buluşmalarını ortaya koymaktadır. Makale Beyaz Adamın küstahlığı karşısında, yerli Amerikalının dürüst ve katlanılabilir yaşamını gözler önüne sermektedir.

___

  • Adams, Samuel, "Samuel Adams to the Representatives of Boston, May 24, 1764," in The Writings of Samuel
  • Adams vol I 1764-1769, edited by Harry Alonzo Cushing (G.P. Putnum, 1904)
  • Annual Report oj the American Historical Association, 1931.
  • Armstrong, Joe C. W., Champlain,Toronto: Macmillan of Canada, 1987.
  • Baldwin, Leland D., Whiskey Rebellion: The Story of a Frontier Uprising, (University of Pittsburgh Press: Pittsburgh, 1939), p. 62.
  • Biggar, H.P. (ed.), The Works of Samuel de Champlain, Toronto: The Champlain Society, 1922.