MacIntyre Felsefesinde Aydınlanma Projesinin Ahlak Üzerindeki Etkisi

Bu makalede çağdaş erdem etiğinin önemli savunucularından biri olan İskoç filozof Alasdair MacIntyre’ın Erdem Peşinde adlı eseri izlenerek, aydınlanmanın ahlak üzerindeki etkileri ve yaratmış olduğu krizin çağdaş ahlak felsefesi üzerindeki yansımaları açımlanacaktır. Öncelikle ahlaki yargıların özünde tercih, tutum ve duyguları temele yerleştiren emotivizmin etkisi Hume ve Moore’dan hareketle gösterilmeye çalışılmıştır. Sonrasında emotivizmin modern toplumlara uygulanmasının yaratmış olduğu kargaşa Kant ve Kierkegaard ekseninde incelenmiştir. Böyle bir sıkıntının günümüze kadar devam etmiş olan etkileri etraflıca incelenmiştir. Sonuç olarak, çalışmamızda göstereceğimiz üzere, Macintyre’a göre bu krizden kurtuluş, modernite öncesine geri dönüşle birlikte, hatta ve hatta Aristoteles’in ahlak ve adalet tasarımı ile mümkündür

The Effect of the Enlightenment Project on the Ethics in MacIntyre’s Philosophy

In this study, expounds the effects on modern ethics of which the enlightenment’s influences on ethics and the crisis created by the enlightenment, analyzing the After Virtue of Scottish Philosopher Alastair MacIntyre, significant representer of the modern virtue ethics. First, we tried to demonstrate the effect of emotivism which puts attutudes and emotions at the center of moral judgement with reference to Hume and Moore. Second, we studied the chaos of implementing of the emotivism to modern society at the point of Kant and Kierkegaard.The effects of such a disturbance, which have lasted up to our days, have been studied in detail.Finally, according to MacIntyre, deliverance from this crisisis possible with there turn to pre-modern times, even with the Aristo’s moral and concept of justice

Kaynakça

Akarsu, B. (1994). Çağdaş Felsefe: Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları. İstanbul: İnkılâp.

Aristoteles. (2004). Retorik. Mehmet H. Doğan (Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.

Audi, R. (1999). The Cambridge Dictionary of Philosophy. Cambridge: Cambridge.

Barry, N. P. (1995). An Introduction to Modern Political Theory. London: The Macmillan.

Blackham, H. J. (2005). Altı Varoluşçu Düşünür. Çev. Ekin Uşşaklı (Çev.). Ankara: Dost.

Cauly, O. (2006). Kierkegaard. Işık Ergüden (Çev.). Ankara: Dost Kitabevi.

Celikates, R. (2012). Karl Marx: Critique as Emancipatory Practice, Conceptions of Critique in Modern and Contemporary Philosophy. Karin de Boerand Ruth Sonderegger (ed.). London: Palgra ve Macmillan, pp. 101-118.

Cevizci, A. (2005). Paradigma: Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.

Cunnigham, L. S. (2009). Intractable Disputes about the Natural Law: Alasdair MacIntyre and Critics. Notre Dame, IN: Notre Dame.

Davenport, J. J., Rudd, A. (2001). Kierkegaard After MacIntyre: Essays on Freedom, Narrative, and Virtue. Chicago and La Salle, Illinois: Open Court.

Humbert, D. (2014). After MacIntyre: Kierkegaard, Kant, and Classical Virtue. Journal of Religious Ethics. Vol. 42, No: 2, pp. 310-333.

Kant, I. (2009). Pratik Aklın Eleştirisi. Ülker Gökberk, Ioanna Kuçuradi, Gertrude Durusoy, Füsun Akatlı (Çev.). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.

Kim, S. (2009). Alasdair MacIntyre’s Critism of Modern Moral Philosophy. Washington: VDM Verlag Dr. Müller.

Knight, K. (1998). The MacIntyre Reader. Indiana: Notre Dame.

MacIntyre, A. (1964). Existentialism, A Critical History of Western Philosophy. D. J. O’ Connor (ed.). London: Glencoe, pp. 509-529.

MacIntyre, A. (1988). Whose Justice? Which Rationality? Indiana: Notre Dame.

MacIntyre, A. (1998). A Short History of Ethics: A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century. Routledge, London: Taylor&Francis.

MacIntyre, A. (1999). Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues. Chicago: Open Court.

MacIntyre, A. (2001a). Erdem peşinde: Ahlak Teorisi Üzerine Bir Çalışma. Muttalip Özcan (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

MacIntyre, A. (2001b). Varoluşçuluk. Hakkı Hünler (Çev.). İstanbul: Paradigma.

MacIntyre, A. (2004). The Unconscious: A conceptual analysis, New York and London: Routledge.

MacIntyre, A. (2006a). The Task of Philosophy: Selected Essays, Volume 1, Cambridge University Press.

MacIntyre, A. (2006b). Ethics and Politics: Selected Essays. Volume 2, Cambridge University Press.

MacIntyre, A. (2006c). Kierkegaard Soren Aabye, Encyclopedia of Philosophy (Second Edition). Donald Borchert (ed.). USA: Macmillan.

MacIntyre, A. (2007). After Virtue. Notre Dame, Indiana: Notre Dame.

Podmore, S. D. (2017). Martin Luther in Modern European Philosophy. Oxford Research Encyclopedia of Religion, DOI: 10.1093/acrefore/9780199340378.013.317.

http://religion.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore- 9780199340378-e-317

Weber, M. (2005). Bürokrasi ve Otorite. H. B. Akın (Çev.). M.Atilla Arıcıoğlu-H.Bahadır Akın (ed.). Ankara: Adres.

Zelyüt Hünler, S. (1997). İki Adalet Arasında: Liberal ve Komunitaryan Düşüncelerin Çatışma Alanı. Ankara: Vadi.

Kaynak Göster

APA Düşgün, C . (2018). MacIntyre Felsefesinde Aydınlanma Projesinin Ahlak Üzerindeki Etkisi . Dört Öge , (13) , 137-152 .