İLK PSİKOLOJİ KİTABIMIZ: GÂYETÜ’L-BEYÂN FÎ HAKÎKATİ’L-İNSÂN

Türkiye’de çağdaş psikoloji çalışmaları, XIX. yüzyılın son çeyreğinde başlar. Aşağı yukarı bilimsel aşamaya ise elli sene sonra ulaşır. Bu tarihlerden itibaren bu alanda çok sayıda eser kaleme alınmıştır. Ancak psikolojiyle ilgili ilk Türkçe yapıt, Yusuf Kemal Bey’in, Gâyetü’l-Beyân fî Hakîkati’l-İnsân yâhûd İlm-i Ahvâl-i Rûh adlı eseridir. Bu çalışmada bu eser tanıtılacak ve çevirisi verilecektir

Contemporary psychology started in Turkey in the last quarter of XIX. Century. Approximately it reached to the scientifi c stage fi fty years later. Since that date, a great number of works have been written in this fi eld. However, the fi rst Turkish work on psychology is the work of Gâyetü’l-Beyân fî Hakîkati’lİnsân yâhûd İlm-i Ahvâl-i Rûh by Yusuf Kemal Bey. In this study this work will be introduced and translation will be given

Kaynak Göster

APA Demir, R . (2012). İLK PSİKOLOJİ KİTABIMIZ: GÂYETÜ’L-BEYÂN FÎ HAKÎKATİ’L-İNSÂN . Dört Öge , (1) , 47-72 .