Sağlıklı süt çocuklarında beslenme tipleri ve annelerin bebek beslenmesi uygulamaları:Anket çalışması

Amaç: Çalışma, ailelerin anne sütü verilmesi ve bebek beslenmesi konusundaki uygulamalarını belirlemek ve bu uygulamalar üzerine etkili olabilecek çocuk ve aile ile ilgili faktörleri araştırmak amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya yaşları 10-18 ay arası (ortalama:14,4 ± 0,2 ay) olan 111 bebek alındı. Çalışma, Sağlam Çocuk Polikliniği’ne aşı uygulaması veya rutin kontrol için getirilen bebeklerin annelerine anket soruları sorulması ile gerçekleştirildi. Bulgular: 52 bebeğe (%46,8) doğumdan sonra ilk yarım saatte anne sütü başlanmıştı.Ankete katılan tüm aileler ilk 24 saatte anne sütü vermeye başlamışlardı. Bebeklerin ek gıdaya başlama zamanları ortalama 5,5 ± 0,1 ay idi. İlk 4 ayda ek gıdalara başlama oranı % 19,8 bulundu. Bunların %14’üne ek gıda başlanmasını bir hekim önermişti. Ailenin ekonomik geliri ile ve annenin eğitim durumu ile anne sütüne ilk başlama zamanı, sadece anne sütü verme zamanı, ek gıdalara başlama zamanı ve inek sütüne başlama zamanı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Annelerin %80,0’i (89 anne) profesyonel destek almanın bebeklerinin beslenmesine pozitif yönde katkı sağladığını belirtti. Sonuç: Çalışmamızda anne sütü verilme oranlarının ülkemiz genel verilerinden daha iyi olması annelere bebek beslenmesi konusunda düzenli eğitim verilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bebek beslenme pratikleri konusunda düzenli olarak ailelere eğitim verilmesi, bebeklerin doğru beslenmesi konusunda en önemli uygulamalardan biridir.

Nutrition types in healthy infants and infant feeding practices of moyhers

Objective: To study attidutes of the families and practices on breastfeeding and to delineate the factors affecting these attidutes and practices of parents or children. Material and method: 111 infants with a mean age of 14.4 ± 0.2 months (range 10-18 months) was studied. A questionnaire was filled by mothers of children presenting for immunization or routine health control. Results: Of the infants, 52 (%46.8) had received breastmilk within the first ½ hour after delivery. All infants had received brastmilk within the first 24 hours after delivery. AverageNtime for initiation of supplemental feeding was 5.5 ± 0.1 months. The 19.8 % of infants hadNreceived supplemental feeding within the first 4 months. Fourteen per cent of these were adviced to do so by a physician. Monthly family income and mothers’ educational statusNwas not related to time of first breastfeeding, time of starting supplemental feeds, and timeNof starting cow’s milk (p>0.05). Of all mothers %80 indicated that professional councelling Conclusion: Breastfeeding ratios in our study were higher than the national average. This may have resulted from professional councelling provided to mothers in our institution. Providing professional education on infant feeding is one of the most important factors to correct infant nutrition.

Kaynakça

1. World Health Organization. Global strategy for infant and young child feeding. The optimal duration of exclusive breastfeeding. A54/INF.DOC./4.1 May 2001.

2. Giovannini M, Riva E, Banderali G, et al. Feeding practices of infants through the first year of life in Italy. Acta Pædiatr 2004;93:492-497.

3. Šimić T, Glamuzina DŠ, Boranić M, Vukšić I, Boban A. Breastfeeding practices in Mostar, Bosnia and Herzegovina: Cross-sectional self-report study. Croat Med J 2004;45:38-43.

4. Lande B, Andersen LF, Bærug A, et al. Infant feeding practices and associated factors in the first six months of life: The Norwegian Infant Nutrition Survey. Acta Pædiatr 2003;92:152-161.

5. Lanting CI, Wouwe JP, Reijneveld SA. Infant milk feeding practices in the Netherlands and associated factors. Acta Pædiatr 2005;94:935-942.

6. Kakute PN, Ngum J, Mitchell P, et al. Cultural barriers to exclusive breastfeeding by mothers in a rural area of Cameroon, Africa. J Midwifery Womens Health 2005; 50: 324-328.

7. Wamani H, Astrøm AN, Peterson S, Tylleskär T, Tumwine JK. Infant and young child feeding in western Uganda: Knowledge, practices and socio-economic correlates. J Trop Pediatr 2005;51:356-361.

8. Yiğit EK, Tezcan S. Bebeklerin beslenme alışkanlıkları, çocukların ve annelerin beslenme durumu. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmaları 2003:141-155.

9. Özelci PE, Elmacı N, Ertem M, Saka G. Belief and practices in relation to breast feeding among migrant mothers in slums of Diyarbakır, Turkey 2001. Eur J Public Health 2006; 16:143-148.

10. Wang X, Wang Y, Kang C. Feeding practices in 105 counties of rural China. Child: Care, Health  Development 2005;31:417-423.

11. Ummarino M, Albano F, De Marco G, et al. Short duration of breastfeeding and early introduction of cow’s milk as a result of mothers’ low level education. Acta Pediatr Suppl 2003;441:12-17.

12. Theofilogiannakou M, Skouroliakou M, Gounaris A, Panagiotakos D, Markantonis SL. Breast-feeding in Athens, Greece: Factors associated with its initiation and duration. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43:379-384.

13. Labarere J, Gelbert-Baudino N, Ayral AS, et al. Efficacy of breastfeeding support provided by trained clinicians during an early, routine, preventive visit: a prospective, randomized, open trial of 226 mother-infant pairs. Pediatrics 2005;115:139-146.

14. Coutinho SB, de Lira PIC, Lima MC, Ashworth A. Comparison of the effect of two systems for the promotion of exclusive breastfeeding. Lancet 2005; 366:1094-1100.

15. Saleemi MA, Zaman S, Akhtar HZ, et al. Feeding patterns, diarrhoeal illness and linear growth in 0-24-monthold children. J Trop Pediatr 2004;50:164-169.

16. Taveras EM, Li R, Grummer-Strawn L, et al Opinions and practices of clinicians associated with continuation of exclusive breastfeeding. Pediatrics 2004;113:283-290.

17. Duong DV, Binns CW, Lee AH. Breast-feeding initiation and exclusive breast-feeding in rural Vietnam. Public Health Nutr 2004;7:795-799.

Kaynak Göster

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

11b6.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erken süt çocukluğu döneminde beslenmenin,büyüme ve dışkılama özellikleri üzerine etkisi

Yeşim ÖZTÜRK, Uluç YİŞ, Benal BÜYÜKGEBİZ

Tavşanlarda oluşturulan medulla spinalis iskemi reperfüzyon modelinde diltiazem,insülün ve C vitamininin nöroprotektif etkileri

Nagihan DAMAR, Sevda ÖZKARDEŞLER, Uğur KOCA, Ömür MAVİOĞLU, Zahide ELAR

Watson sendromu

Özlem GİRAY, Elçin BORA, Ayfer ÜLGENALP, Şebnem PAYTONCU, Nurettin ÜNAL, Derya ERÇAL

Tıp eğitimi son sınıf öğrencilerinin gelecek meslek yaşamları ile ilgili yaşadıkları anksiyete ile sürekli anksiyetelerinin karşılaştırılması

Neşe YENİÇERİ, Vildan MEVSİM, Nilgün ÖZÇAKAR, Dilek GÜLDAL, Okay BAŞAK

Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza:İki olgu sunumu

Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT, Nevin UZUNER, Özkan KARAMAN, Murat DUMAN, Abdullah KUMRAL, Dilek TAZCAN, Fatih DEMİRCİOĞLU, Şebnem YILMAZ, Özlem VAYVADA, Erdener ÖZER, Hale ÖREN, Gülersu İRKEN

Kardiyovasküler cerrahi sonrasında serum S-100B protein,NSE ve nitrik oksit düzeyleri ile bilişsel işlevler arasındaki ilişki

Leyla DEMİR, Nejat SARIOSMANOĞLU, Berna Binnur AKDEDE, Can CİMİLLİ, Eyüp HAZAN, Öztekin OTO, Meral FADILOĞLU

Sağlıklı süt çocuklarında beslenme tipleri ve annelerin bebek beslenmesi uygulamaları:Anket çalışması

Nur ARSLAN, Ayşegül AKBAŞ, Mirsada KAMERİ, Özlem KORKMAZ, Burak POLAT, ADEM AYDIN

Solunum sıkıntısının bir nedeni olarak vasküler ring

Fatih FIRINCI, Duygu ÖLMEZ, Arzu BABAYİĞİT, Nevin UZUNER, Handan ÇAKMAKÇI, Gül SAYLAM

Diyabetik ayak ülserlerinin tanı ve tedavisi

Tevfik DEMİR, Barış AKINCI, Sena YEŞİL

Enteral beslenme sırasında karşılaşılan nadir bir komplikasyon:Özefagus tıkanması

Çimen OLUGUNER, Mert AKAN, Uğur KOCA, Güneş KARAEGE, Ali GÜNERLİ