İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumları

Ûriner sistem infeksiyonlarında gram negatif mikroorganizmalar, özellikle Escherichia coli ve Klebsiella pneumonias en sık izole edilen etkenlerdir. Çalışmamız, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarına üriner sistem infeksiyonu ön tanısıyla başvuran hastalardan üretilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşitli antibiyotiklere dirençlerini saptamak amacıyla planlandı. Ocak 1999 ile Haziran 1999 tarihleri arasında gönderilen idrar örneklerinden izole edilen 61 E.coli ve 7 K.pneumoniae olmak üzere toplam 68 sus incelemeye alındı. Antibiyotik duyarlılıkları NCCLS standartlarına uygun olarak Kirby-Bauer disk diffüzyon yöntemi ile çalışıldı. Sonuç olarak E.coli suşlarında en yüksek direnç ampisilin ve piperasiline karşı saptanırken imipenem ve amikasine direnç görülmedi. K.pneumoniae suşlarında en yüksek direnç ampisilin ve sefaletine karşı görülürken norfloksasin ve amikasine direnç saptanmadı.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

5.4b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

D.E.Ü.T.F. Pediatrik Hematoloji Ünitesinde takip edilen hematolojik malignensili çocuklarda hepatit B aşılaması sonuçları

Canan UÇAR, Hale ÖREN, Kamer UYSAL, Hüseyin GÜLEN, Murat DUMAN, Gülersu İRKEN

Tekrarlayıcı polikondrit (İki olgu ve derleme)

Servet AKAR, Fatoş ÖNEN, Erkan LEBE, AHMET MERİH BİRLİK, Semih SÜTAY, Nurullah AKKOÇ

İdrar kültürlerinden izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarının çeşitli antibiyotiklere direnç durumları

Aydan ÖZKÜTÜK, Nuran ESEN, Nur YAPAR, Aylin ŞENGÖNÜL, Nuran YULUĞ

Pediatrik tümörlerde Thallium-201 tümör sintigrafisinin yeri

Berna DEĞİRMENCİ, Mutafoğlu Kamer UYSAL, Çapa Gamze KAYA, Ayşe ERBAY, Arzu KOVANLIKAYA, Hatice DURAK, Nur OLGUN, Rıza ÇETİNGÖZ, Aydanur KARGI

Meme kanserinde yaşın prognostik faktörlerle ilişkisi

Yusuf YILDIRIM, Kuzeyli Yasemin YILDIRIM, Baykul KARAGÖZ, Adam USLU

Kronik granülomatoz hastalık : Bir olgu sunumu

Özden ANAL, Güven PAŞAOĞLU, Nur ÇABUK, Murat DUMAN, Zeynep GÜLAY, Aydanur KARGI, Salih KAVUKÇU, Ayşe ERBAY, Nur OLGUN, Gülersu İRKEN

Hastane kaynaklı Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı in vitro duyarlılıkları

Nuran ESEN, Aydan ÖZKÜTÜK, Aylin ŞENGÖNÜL, Nur YAPAR, Nuran YULUĞ

İki ayrı merkezde sağlık çalışanlarında nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

F. Nur ERİŞ, Aylin ŞENGÖNÜL, Atike DEMİR, Emel ÇELİKTEN

Palmar oblik parmak ucu amputasyonlarında homodigital nörovasküler ada flebi ile onarım

Adnan MENDERES, Kutay ULUTAŞ, Haluk VAYVADA, Mustafa YILMAZ, Ali BARUTÇU

Relationship between the child nutrition and socioeconomical status of the families living in an overpopulated city in a developing country

Alper SOYLU, Nevin KARADENİZ, RÜKSAN ÇEHRELİ, Şebnem ÖZDOĞAN, Yasemen EROĞLU, Salih KAVUKÇU, Benal BÜYÜKGEBİZ