Değişik lipidler ile beslenmenin beyin lipid bileşimine etkisi

Bu çalışmada erken gelişim döneminde, beyin lipidlerinin oluşum süreçlerini etkileyen diyetsel faktörleri belirlemek amacı ile 25 adet erkek rat yavrusu, esansiyel yağ asidi içerikleri farklı ve doymuş-doymamışlık oranları değişen yağlar ile (yemeklik margarin, tereyağı, zeytinyağı, palm yağı) 2 ay beslendi. Ratların beyin dokusunda kolesterol ve fosfolipid fraksiyonları ve yağ asit yüzdeleri çalışıldı. Beyin dokusu fosfotidilkolin düzeylerinin palm yağı ile beslenen grupta daha yüksek olduğu gözlendi (p

In this study, 25 young male rats were fed for two months with margarine, butter, olive-oil and palm-oil which are different in the rates of saturated and unsaturated fatty acids as well as in the essential fatty acid content. The objective of the study was to determine the dietary factors which affect the formation process of lipids in brain during the early development period. We measured the concentrations of cholesterol and phospholipids fractions, and their fatty acid profiles, in the brain of rats. The phosphatidylcholine was highest in the group fed by palm-oil (p<0.05). The levels of polyunsaturated fatty acids in brain were highest in the groups fed by butter and olive-oil, but lowest in the group fed by palm-oil. Ester cholesterol levels were lowest in the group fed by olive-oil, a sign of higher maturation in brain. In conclusion, we have observed substantial differences of lipid composition in rat brain due to feeding with different lipids for two months.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-6622
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1984

4.4b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısına varılan olguların DSM-IV ölçütlerine göre belirti sıklığı ve dağılımı ve diğer yıkıcı davranış bozukları ile birlikteliği

Aynur PEKCANLAR, Atilla TURGAY, Süha MİRAL

Prevalence of diabetes mellitus among adult population Narlıdere district-İzmir; With reference to the affects of some major causes

Gazanfer AKSAKOĞLU, Sena YEŞİL, Reyhan UÇKU, Uğur YILMAZ

Akut anterior miyokard infarktüslü olgularda basit elektrokardiografik parametrelerle sol ön inen koroner arterdeki lezyon yerinin öngörülmesi

Sema GÜNERİ, Önder KIRIMLI, Ozan KINAY, Cem NAZLI, Vehip KESKİN, Ümit TEKİN

Serum neuron specific enolase levels in experimental global cerebral ischemia

Meral FADILOĞLU, Necati GÖKMEN, Ersöz Hilal KOÇDOR, Yüksel ERKİN, Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ, Atalay ARKAN, M. Ali KOÇDOR

Candida türlerinin tanımlanmasında Chromagar candida besiyerinin değerlendirilmesi

Aydan ÖZKÜTÜK, Aylin ŞENGÖNÜL, Nuran YULUĞ

Tanısal serum proteinlerinin kantitatif değerleri üzerine ısının ve bekleme süresinin etkilerinin araştırılması

Aylin ŞENGÖNÜL, Nuran YULUĞ

Değişik lipidler ile beslenmenin beyin lipid bileşimine etkisi

Pınar AKAN, Murat ÖRMEN, Sedef GİDENER, Meral FADILOĞLU

Çocukluk çağında nörofibromatozis tip 1 ile ilişkili optik gliom ve yumuşak doku sarkomları

Mutafoğlu Kamer UYSAL, Nur OLGUN, Faik SARIALİOĞLU, Ayşe ERBAY, Rıza ÇETİNGÖZ, Funda ÇORAPÇIOĞLU, Üzeyir GÖNENÇ, Arzu KOVANLIKAYA, Aydanur KARGI

Stafilokok suşlarının teikoplanin duyarlılıklarının farklı yöntemlerle değerlendirilmesi

Zeynep GÜLAY, İ. Mehmet Ali ÖKTEM, Meral BİÇMEN, Tuba ATAY, Nuran YULUĞ

Çocukluk çağında akut karbonmonoksit zehirlenmesi

Semra KURUL, ADEM AYDIN, Eray DİRİK